A A
RSS

Taggarkiv | "sämst"

Reperfusionsbehandlade patienter näst sämst hos Landstinget Kalmar

onsdag, januari 22, 2014

0 Kommentarer

Andel patienter som reperfusionsbehandlas vid ST-höjningsinfarkt, 2012. Avser patienter 79 år och yngre. Landstinget Kalmar är här näst sämst av alla landsting i Sverige med hela 75,7% patienter som behandlas. Landstinget är alltså näst sämst med sina 75,7% som ska jämföra med Landstinget Dalarna som har hela 95,5%. Det känns åter som vi satsat rätt […]

Hjärtsjukvård – Kalmar läns landsting näst sämst i Sverige

fredag, januari 17, 2014

0 Kommentarer

Kalmar läns landsting näst sämst i Sverige! Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste orsaken till död och en av de vanligaste orsakerna till invaliditet i Sverige. Akut hjärtinfarkt, som 2012 drabbade knappt 30 000 individer, är den vanligaste dödsorsaken bland hjärt-kärlsjukdomarna. Vården av akut hjärtinfarkt har genomgått snabba förändringar under den senaste tioårsperioden, vilket medfört en påtagligt minskad dödlighet. Både hälsodataregister vid Socialstyrelsen […]

Kalmar läns landsting sämst på miniinvasiva gallstensoperationer

fredag, december 13, 2013

0 Kommentarer

Enligt GallRiks är Kalmar läns landsting sämst på att ge miniinvasiva operationer när det gäller gallstensoperationer. Enbart 64,9% av patienterna får miniinvasiv vård vilket placerar landstinget i Kalmar längst ner på listan över landsting. Det landstinget som ger mest miniinvasiva gallstensoperationer är Örebro läns landsting som ger hela 95,9% miniinvasiva operationer. Vad håller landstinget i […]

Kalmar läns landsting sämst i Sverige för lungcancerpatienter

söndag, december 8, 2013

0 Kommentarer

Väntetiden för patienter från remissankomst till specialistklinik till man beslutar om behandling av lungcancer är skrämmande för landstinget i Kalmar län. Man är på denna punkt sämst i Sverige med en väntetid på hela 43 dagar. Jämför detta med bästa landstinget, Örebro, som har en väntetid på 18 dagar. Det tar alltså med än dubbelt […]