Etikettarkiv: sämst

Reperfusionsbehandlade patienter näst sämst hos Landstinget Kalmar

Andel patienter som reperfusionsbehandlas vid ST-höjningsinfarkt, 2012. Avser patienter 79 år och yngre. Landstinget Kalmar är här näst sämst av alla landsting i Sverige med hela 75,7% patienter som behandlas.

Landstinget är alltså näst sämst med sina 75,7% som ska jämföra med Landstinget Dalarna som har hela 95,5%.

Det känns åter som vi satsat rätt med 300 miljoner på vindkraft med Jessica Rydell, Anders Henriksson och Linda Fleetwood i spetsen.

Källa: SWEDEHEART – RIKS-HIA

Inlägget Reperfusionsbehandlade patienter näst sämst hos Landstinget Kalmar dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Hjärtsjukvård – Kalmar läns landsting näst sämst i Sverige

Kalmar läns landsting näst sämst i Sverige!

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste orsaken till död och en av de vanligaste orsakerna till invaliditet i Sverige. Akut hjärtinfarkt, som 2012 drabbade knappt 30 000 individer, är den vanligaste dödsorsaken bland hjärt-kärlsjukdomarna. Vården av akut hjärtinfarkt har genomgått snabba förändringar under den senaste tioårsperioden, vilket medfört en påtagligt minskad dödlighet.

Både hälsodataregister vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister är källor till indikatorerna. Bortsett från RIKS-HIA/SWEDEHEART presenteras kvalitetsregistren i samband med respektive indikator, då även täckningsgrad och andra aspekter på datakvalitet kommenteras.

Kvalitetsregistret RIKS-HIA, som nu ingår i det större hjärtregistret SWEDEHEART, är källa till fyra av indikatorerna. Där registreras uppgifter om de infarktpatienter som är intagna för hjärtintensivvård vid sjukhusen. Alla landets 70 sjukhus som bedriver akut hjärtsjukvård deltar, men vid alla sjukhus finns infarktpatienter som inte rapporterats till RIKS-HIA.

Rapporteringen till RIKS-HIA för 2011 har jämförts med den till Patientregistret (PAR), i en jämförelse av registrens täckningsgrad. 72 procent av hjärtinfarktfallen rapporterades till RIKS-HIA, medan PAR hade 99 procent av fallen. Variationen i täckningsgrad mellan sjukhusen är större än den mellan landstingen.

En stor andel av de personer som dör på grund av hjärtsjukdom avlider redan före ankomst till sjukhus på grund av ett plötsligt hjärtstopp. Hjärtstoppet föregås nästan alltid av ett kammarflimmer. Den viktigaste behandlingen för flertalet av dessa personer är en elektrisk chock över hjärtat med en så kallad hjärtstartare, en defibrillator, som kan återföra hjärtat till normal funktion. Det tar dock i de flesta fall alltför
lång tid från hjärtstoppet till den elektriska behandlingen för att patienten ska överleva. Sannolikheten att överleva ökar dramatiskt om personens andning och cirkulation kan hållas igång på konstgjord väg i väntan på ambulansens ankomst, med hjärtlungräddning (HLR).

Landstinget  i Kalmar län är här NÄST SÄMST i Sverige med enbart 7,7% överlevande 30 dagar efter hjärtstopp med påbörjad hjärt-lungräddning utanför sjukhus

Källa: Svenskt register för hjärt-lungräddning.

Kommentar: Känns tryggt att ha den utbildade elektrikern Anders Henriksson och den utbildade ekonomen Alf Jönsson som högst styrande organ för Kalmar läns landsting.

Inlägget Hjärtsjukvård – Kalmar läns landsting näst sämst i Sverige dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Kalmar läns landsting sämst på miniinvasiva gallstensoperationer

Enligt GallRiks är Kalmar läns landsting sämst på att ge miniinvasiva operationer när det gäller gallstensoperationer.

Enbart 64,9% av patienterna får miniinvasiv vård vilket placerar landstinget i Kalmar längst ner på listan över landsting. Det landstinget som ger mest miniinvasiva gallstensoperationer är Örebro läns landsting som ger hela 95,9% miniinvasiva operationer.

Vad håller landstinget i Kalmar län på med? Varför ger man inte mer operationer med miniinvasiv teknik? Kan ledningen i form av Hälso- och sjukvårdsdiorektör Ragnhild Holmberg samt Landstingsdirektör Alf Jönsson för lite om verksamheten för att kunna driva den?

Källa: GallRiks – Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi

Inlägget Kalmar läns landsting sämst på miniinvasiva gallstensoperationer dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Kalmar läns landsting sämst i Sverige för lungcancerpatienter

Väntetiden för patienter från remissankomst till specialistklinik till man beslutar om behandling av lungcancer är skrämmande för landstinget i Kalmar län.

Man är på denna punkt sämst i Sverige med en väntetid på hela 43 dagar. Jämför detta med bästa landstinget, Örebro, som har en väntetid på 18 dagar. Det tar alltså med än dubbelt så lång tid för landstinget i Kalmar län, vilket är en katastrof då ju tidigare man sätter in behandling desto bättre förutsättningar

Källa: Nationellt lungcancerregister

Inlägget Kalmar läns landsting sämst i Sverige för lungcancerpatienter dök först upp på Tribunalen i Kalmar län.

Kalmar LT