Etikettarkiv: Marior

Fler än 20 Lex Marior hittills i år

Fler än 20 Lex Marior hittills i år har landstinget i Kalmar län rapporterat redan innan halva året har gått. Lex Maria är händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada och måste anmälas till Institutionen för vård och omsorg.

Fler än 20 Lex Marior hittills i år

Fler än 20 Lex Marior hittills i år och då har inte halva året gått. Lex Marior är oerhört allvarligt då detta inte är händelser att ta lätt på. Det är således händelser som har medför eller kan medföra ALLVARLIG vårdskada. Vad gör landstingsledningen för att komma till rätta med detta? Köpa vindkraft? Bygga nya lokaler för 700 miljoner, delfinansiera helikoptrar, ta över konstverksamheten eller andra initiativ som inte har med vården att göra?

Länk:

http://ltkalmar.se/om-landstinget/press/pressmeddelanden-och-nyheter/?filter=3

Inlägget Fler än 20 Lex Marior hittills i år dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Ofantliga mängder Lex Marior på landstinget

Ofantliga mängder Lex Marior på landstinget när man summerar hur det gått hittills under 2015. Inte mindre än 17 stycken Lex Marior är inlämnade till IVO för utredning. Katastrofala siffror med tanke på att varje tillfälle är en brist för patientsäkerheten.

Ofantliga mängder Lex Marior på landstinget

Ofantliga mängder Lex Marior på landstinget i Kalmar län då första månaderna summeras. Inte mindre än 17 Lex Marior har skickats in till Inspektionen för vår och omsorg.
Lex Maria är det vardagliga namnet för anmälningsskyldigheten som följer Patientsäkerhetslagen. Anmälningsskyldigheten innebär att en vårdgivare har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom. Det betyder att vid 17 tillfällen har det inträffat att då de kommit i kontakt med vården utsatts för risk för allvarlig skada eller sjukdom. I normala fall kan man tycka att man uppsöker vården för att få skador avhjälpta, inte tvärtom.

Länk:
http://ltkalmar.se/om-landstinget/press/pressmeddelanden-och-nyheter/?filter=3

Inlägget Ofantliga mängder Lex Marior på landstinget dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstinget genererar ytterligare Lex Marior

Landstinget genererar ytterligare Lex Marior och det verkar inte ta slut. Trots att vården skriker till landstingsledningen som fler resurser så verkar det passera helt och hållet utan uppmärksamhet. Tydligen är det viktigare för ledningen att sko sig själva och satsa på kulturen (?) där man inte heller kan bistå med kompetens.

Landstinget genererar ytterligare Lex Marior

Landstinget genererar ytterligare Lex Marior där denna gången två personer dött. Hur länge ska landstingsledningen sitta kvar kan man undra när man har kört ekonomin i botten, har en otroligt dålig arbetsmiljö, har längst cancervårdsköer i landet, har bland de högsta skatterna i landet, har flest självmord i landet och har som mål att bygga för 1 miljard, köpa vindkraft för 300 miljoner och även satsa på kulturen där man även där vill bygga. Vill inte länet ha en ledning som faktiskt försöker satsa på vård kan man undra.

http://www.barometern.se/kalmar/tva-dodsfall-i-primarvarden-anmalda/

Inlägget Landstinget genererar ytterligare Lex Marior dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Lex Marior vardagsmat i Kalmar

Lex Marior vardagsmat i Kalmar kan man se på deras egen webb. Under 2014 har Lex Mariorna verkligen tagit fart och Anders Henriksson och Alf Jönsson verkar inte ta dessa på allvar då man inte har visat någon intention på att kommer till bukt med dessa. Tydliga processer och riktlinjer där man inte i första hand tänker ekonomi brukar vara en bra lösning, men det verkar man inte intresserad av.

Lex Marior vardagsmat i Kalmar

Lex Marior vardagsmat i Kalmar när Kalmar läns landsting presenterar hur många Lex Marior, dvs fel i vården, som sker varje månad. Man presenterar stolt på sin egen webb vilka brister man har. Ibland kan det vara bra för medborgarna att inte visa allt, dvs kvalitétsbrister leder till att kanske vissa inte ens vågar gå till en vårdcentral. Det är konstigt tycker Tribunalen att man så öppet visar brister i vården, men vägar visa den katastrofala ekonomin…..

http://www.ltkalmar.se/om-landstinget/press/pressmeddelanden-och-nyheter/?filter=3

Inlägget Lex Marior vardagsmat i Kalmar dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Lex Marior haglar in hos Landstinget i Kalmar

Lex Marior har sedan nyår haglat in för Landstinget Kalmar. Inte mindre än 10 Lex Marior har blivit resultatet av de första månaderna på året.

Lex Marior haglar över Landstinget i Kalmar

Landstinget stoltserar med att man ska bli säkraste i Sverige och då rimmar det väldigt dåligt med att landstingsledningen med Alf Jönsson och Anders Henriksson i spetsen inte ger verksamheten de resurserna de behöver. 10 Lex Marior, 10!!!, redan nu är skandal för att inte tala om förra året. Så blir det förmodligen då man inte har någon som kommer från vården som leder utan istället väljer en ekonom och en utbildad elektriker som ledare.

Förmodligen kommer mani slutet av året göra precis som man gjorde med budgeten, dvs man räknar bort de sämsta siffrorna och väljer att kalla det jämförelsestörande siffror för att sedan kunna skandera i pressen att man nu är Sveriges säkraste landsting.

Inlägget Lex Marior haglar in hos Landstinget i Kalmar dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT