Etikettarkiv: Linda

Linda Fleetwood förskönar sanningen

Linda Fleetwood förskönar sanningen då hon menar att förlossningsvården är bra i Sverige. Har Fleetwood helt missat fackens kritik om hur utarbetade alla som jobbar som barnmorskor är och att man saknar personal. 400 miljoner gör ingen skillnad knappt.

Linda Fleetwood förskönar sanningen

Linda Fleetwood förskönar sanningen då hon stoltserar i att Vänstern får igenom en satsning på hela 400 miljoner som ska öronmärkas till barnmorskor och förbättrad förlossningsvård. 400 miljoner på 20 landsting blir 20 miljoner per landsting. Det som det talas lite tyst om och som inte nämns lika mycket är att man faktiskt inte alls behöver använda pengarna dit utan man kan faktiskt använda kapitalet till andra insatser som stärker kvinnors hälsa och skapar en mer jämställd hälso- och sjukvård. Vad betyder då detta? Högre lön till sjuksköterskor? återigen är det pengar som bara kommer komma in i organisationen och sväljas av det svarta hålet som Kalmar läns landsting just nu är. Inte ens oppositionen vågar ta makten med så mycket skulder man har, bland annat till pensionsavsättningar där man ligger över 5,5 miljarder back som länets invånare förr eller senare kommer känna av.

Länk
http://kalmarlan.vansterpartiet.se/2014/10/22/v-framgangar-for-en-forbattrad-forlossningsvard/

Inlägget Linda Fleetwood förskönar sanningen dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Linda Fleetwood vill ruinera landstinget

Linda Fleetwood vill ruinera landstinget genom att sänka arbetstiderna till 6 timmar per dag- Detta är ett uppenbart välfläsklöfte som inte har något realitet överhuvudtaget att infrpas. Är det inte satsningar för 300 miljoner på vindkraft så är det andra satsningar som utlovas

Linda Fleetwood vill ruinera landstinget

Låt oss titta på vad vad en förkortning av arbetstid till 6 timmar skulle innebära för invånarna i länet med tanke på att det är de som kommer få stå för kalaset.

Låt oss räkna på det genom följande nyckeltal
Landstinget har 3300 anställda
Snittlönen i landstinget är 25.000 kronor / månad
Arbetsgivaravgifter: 31,42% = 7855 kronor / månad
Sammanlagd kostnad för landstinget per anställd: 32.855

Om 3300 anställda skulle gå ner i arbetstid till 6 timmar så ”blir man av” med 2 timmar per anställd per dag. Med andra ord ”fattas” 3300 anställda*2 timmar per dag = 6600 timmar per dag. Dessa 6600 timmar ska fyllas av nyanställningar som ska jobba 6 timmar per dag.
6600 timmar / 6 timmar = 1100 nyanställningar. Varje chef bör i snitt ha 20 personer, vilket innebär 55 nya chefer.
Sammanlagt ger oss alltså Linda Fleetwood 1155 nyanställningar utan att få ut mer produktion.

1155 nyanställningar * 32.855 kr = 37.947.525 kronor i merkostnad per månad där man idag redan har täckning.
Räknas totalen ut på ett år blir det en fantastisk merkostnad på 455 miljoner 370 tusen kronor (37.947.525 * 12).

Linda Fleetwwod vill alltså ge landstinget en merkostnad på dryga 455 miljoner om året och förutom det vill Jessica Rydell köpa  vindkraft för 300 miljoner.
Dessa TVÅ valfläsklöften blir sammanlagt 755 miljoner kronor där man hade kommit undan helt gratis genom att ha kvar 8 timmars arbetsdag samt kravställt mot elleverantörerna att man enbart köper miljö-el.

Det är alltså personer likt dessa som vill styra landstinget…. 755 miljoner i merkostnad…. Gissa vem som kommer få betala det? Miljöpartiet?

Länk:
http://kalmarlan.vansterpartiet.se/2014/08/11/moderata-bakatstravare/

Inlägget Linda Fleetwood vill ruinera landstinget dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Linda Fleetwood vill ruinera landstinget

Linda Fleetwood vill ruinera landstinget genom att sänka arbetstiderna till 6 timmar per dag- Detta är ett uppenbart välfläsklöfte som inte har något realitet överhuvudtaget att infrpas. Är det inte satsningar för 300 miljoner på vindkraft så är det andra satsningar som utlovas

Linda Fleetwood vill ruinera landstinget

Låt oss titta på vad vad en förkortning av arbetstid till 6 timmar skulle innebära för invånarna i länet med tanke på att det är de som kommer få stå för kalaset.

Låt oss räkna på det genom följande nyckeltal
Landstinget har 3300 anställda
Snittlönen i landstinget är 25.000 kronor / månad
Arbetsgivaravgifter: 31,42% = 7855 kronor / månad
Sammanlagd kostnad för landstinget per anställd: 32.855

Om 3300 anställda skulle gå ner i arbetstid till 6 timmar så ”blir man av” med 2 timmar per anställd per dag. Med andra ord ”fattas” 3300 anställda*2 timmar per dag = 6600 timmar per dag. Dessa 6600 timmar ska fyllas av nyanställningar som ska jobba 6 timmar per dag.
6600 timmar / 6 timmar = 1100 nyanställningar. Varje chef bör i snitt ha 20 personer, vilket innebär 55 nya chefer.
Sammanlagt ger oss alltså Linda Fleetwood 1155 nyanställningar utan att få ut mer produktion.

1155 nyanställningar * 32.855 kr = 37.947.525 kronor i merkostnad per månad där man idag redan har täckning.
Räknas totalen ut på ett år blir det en fantastisk merkostnad på 455 miljoner 370 tusen kronor (37.947.525 * 12).

Linda Fleetwwod vill alltså ge landstinget en merkostnad på dryga 455 miljoner om året och förutom det vill Jessica Rydell köpa  vindkraft för 300 miljoner.
Dessa TVÅ valfläsklöften blir sammanlagt 755 miljoner kronor där man hade kommit undan helt gratis genom att ha kvar 8 timmars arbetsdag samt kravställt mot elleverantörerna att man enbart köper miljö-el.

Det är alltså personer likt dessa som vill styra landstinget…. 755 miljoner i merkostnad…. Gissa vem som kommer få betala det? Miljöpartiet?

Länk:
http://kalmarlan.vansterpartiet.se/2014/08/11/moderata-bakatstravare/

Inlägget Linda Fleetwood vill ruinera landstinget dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Linda Fleetwood vill höja ambitionen

Linda Fleetwood vill höja ambitionen när det gäller förlossningsvården i Kalmar län. Hon vill satsa på fler barnmorskor, arbeta 100% samt en långsiktig kompetensförsörjning. 

Linda Fleetwood vill höja ambitionen

Linda Fleetwood vill höja ambitionen inom förlossningsvården och säger man vill satsa inte mindre än 12 miljoner per år på att göra otroliga förbättringar genom bland annat fler anställda och höjda löner. Linda Fleetwood verkar ha uppenbara brister i sina matematiska kunskaper för om man bryter ner hennes 12 miljoner till dagens verksamhet så för man fram följande:
Genomsnittslönen för en barnmorska är 28.000 och den lönen vill Fleetwood höja. Om man menar med en höjning till ca 32.000 så får man en kostnad per barnmorska på ungefär 42.000 kronor i månaden.
Enligt Östran säger kvinnoklinikens verksamhetschef Gunnel Lindell att man saknar personal till hela 90 pass. Ponera att man arbetar fem pass i veckan så fattas det 18 st barnmorskor. 18 barnmorskor med en kostnad på 42.000 i månaden är 756.000 i månaden och dryga 9,1 miljoner om året. Förutom detta tillkommer de extra 10.000 i månaden som de existerande barnmorskorna kostar, vilket förmodligen blir ca 2 miljoner extra om året.
Som grädde på moset vill man även att alla ska börja jobba heltid inom förlossningsvården, vilket förmodligen blir en merkostnad på ca 2 miljoner.
Satsningen på långsiktig kompetensförsörjning kan man tänka sig går på minst 2 miljoner om året.

Sammanlagt vill alltså Linda Fleetwood ge 12 miljoner för något som kommer kosta ca 15 miljoner, dvs en misskalkylering på 20%. Hur tänker man där?

http://lindarebell.blogspot.se/2014/06/det-ar-dags-att-hoja-ambitionerna-i-den.html

Inlägget Linda Fleetwood vill höja ambitionen dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Forskare kritiserar Linda Fleetwood

Forskare kritiserar Linda Fleetwood i en artikel i Barometern den 18 juli, dock enbart i pappersversionen som är kutym för Barometern då det skrivs något negativt om landstinget. Docent Kent-Inge Perseius ser inga som helst ljuspunkter vad det gäller psykiatrin i Kalmar och kritiserar ledningen som han menar skapat en tystnadskultur och ett dåligt arbetsklimat och att utvecklingsfrågor är omöjliga att driva.

Forskare kritiserar Linda Fleetwood

Perseius är starkt kritisk mot Linda Fleetwood med tanke på den tysthetskultur som man byggt upp under år av misskötsel av verksamheten och det har gått så långt att Perseius valde att lämna landstinget 2012 på grund av att driva utvecklingsfrågor var helt omöjligt.

Linda Fleetwood tycker att landstinget arbetar bra med psykiatrifrågor trots att länet har högst självmordssiffror per invånare. Tribunalen undrar om Fleetwood helt tappat verklighetsuppfattning då det uppenbart finns hur mycket brister som helst.

Att man går ut och visar ett sådant oförstående till verksamheten endast 2 månader innan valet får ses som skrämmande då hon verkar ha otroligt lite koll på den verksamhet hon är högst ansvarig för.

Tribunalen undrar även hur man, om man kommer till makten igen, minskar den pensionsskuld som man byggt upp som nu överstiger 5,5 miljarder. Detta kommer förr eller senare drabba länets invånare om den inte hanteras. Tribunalen undrar även om en ny mandatperiod innebär fortsatt förtroende för landstingsdirektör Alf Jönsson som byggt upp pensionsskulden och som indirekt riskerar framtida pensioner för de som arbetar i landstinget.

Läs mer på:
http://www.kalmarlt.se/2014/05/16/miljarder-i-pensionsskuld/

Inlägget Forskare kritiserar Linda Fleetwood dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Linda Fleetwood lovar 12 miljoner

Linda Fleetwood lovar 12 miljoner till landstinget för att satsa på förlossningsvård, enligt en artikel i Västervikstidningen. Man bröstar upp sig rejält i tidningen och basunerar ut att 500 miljoner ska satsas på förlossningsvård under mandatperioden. Dock ser man i artikeln att det inte alls är säkert att en enda krona av de 12 miljonerna som Kalmar läns landsting får kommer att hamna hos förlossningsvården.

Linda Fleetwood lovar 12 miljoner till förlossningsvård

Linda Fleetwood lovar 12 miljoner till landstinget för att satsa på förlossningsvård. I själva verket är det dock Vänsterpartiet nationellt som vill satsa 500 miljoner på förlossningsvård för att man bland annat behöver fler barnmorskor. Detta fördelar sig så att 12 miljoner då tillfaller Landstinget i Kalmar län. Det Linda Fleetwood lovar ser man, om man läser artikeln lite mer nogrannt, är absolut ingenting för de kommer använda pengarna där de behövs mest. Det betyder alltså att Linda Fleetwood lovar INTE att förlossningsvården kommer att få detta, även om det är partiets intention.

Med tanke på landstingets otroligt misskötta ekonomi kan man tänka sig att dessa 12 miljonerna bara kommer försvinna i landstingets svarta hål av skulder i form av 5,5 miljarder i pensionsskulder som de rödgröna byggt upp under senaste decenniet. Linda Fleetwood lovar, Anders Henriksson lovar, men ingen av dem kommer till skott och ingen av dem berättar framförallt hur de tänkt göra saker. Att man sedan tycker det är kul att synas i tidningen och prata om ingenting känner mest sorgligt för länets medborgare.

Det skulle vara otroligt rakryggat om Linda Fleetwood lovar 12 miljoner till förlossningsvården och faktiskt står för det sedan. Det vore väldigt intressant om verksamheten faktiskt fick de pengarna som de är öronmärkta för, men med tanke på att de kan hamna vartsomhelst känns varken Fleetwood eller Henriksson trovärdiga. Det känns om om de tagit sig vatten över huvudet och försöker låta kompetenta trots att man gång på gång märker hur bristen på kompetens lyser igenom. Vad kan en utbildad elektriker om sjukvård kan man undra i Anders Henrikssons fall.

Länk
http://www.vt.se/nyheter/?articleid=7578766

Inlägget Linda Fleetwood lovar 12 miljoner dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT