A A
RSS

Taggarkiv | "läns"

Kalmar läns landsting försämrar patientsäkerheten

måndag, februari 9, 2015

0 Kommentarer

Kalmar läns landsting försämrar patientsäkerheten då man nu vill lämpa över ansvaret på patienterna och att de själva ska få meddela sin ankomst. Landstinget i Kalmar län verkar fått den idén från Uppsala läns landsting där Kalmars gamla IT-direktör Petter Könberg nu huserar. Vad händer om en annan person skriver in patientens personnummer?  Kalmar läns […]

Kalmar läns landsting utreds!!

fredag, januari 30, 2015

0 Kommentarer

Kalmar läns landsting utreds av justitieombudsmannen efter att en person i anmält Västerviks sjukhus. Detta är tredje gången inom några få år bara som Kalmar läns landsting blir anmälda till justitieombudsmannen.  Kalmar läns landsting utreds Kalmar läns landsting utreds återigen av justitieombudsmannen efter anmälning. Detta är inte första gången som Kalmar läns landsting är anmälda […]

Kalmar läns landsting dyrast i landet

torsdag, januari 22, 2015

0 Kommentarer

Kalmar läns landsting dyrast i landet när det gäller besök till distriktsläkare. Hela 200 kronor tar landstinget betalt för ett enda besök. Landstinget är dubbelt så dyra som billigaste landstinget ”Västra götalandsregionen”.  Kalmar läns landsting dyrast i landet Kalmar läns landsting dyrast i landet för ett besök till en distriktsläkare. Landstinget är dubbelt så dyra […]

Psykologbrist i Kalmar läns landsting

fredag, augusti 22, 2014

0 Kommentarer

Psykologbrist i Kalmar är något som nu är påtagligt i länet och det verkar som om majoriteten inte har psykiatrin som fokusområde trots att man har mest självmord av alla län i landet. Socialdemokraterna har hittills i sin valturné enbart valt att adressera cancervårdsköer där man ligger ännu bedrövligare till. Psykologbrist i Kalmar Patienter börjar […]

Miljarder i pensionsskuld för Kalmar läns landsting

fredag, maj 16, 2014

0 Kommentarer

5,5 miljarder i pensionsskuld är vad man kan läsa av bokslutet för Landstinget i Kalmar län. Ändå basunerar Alf Jönsson och Anders Henriksson ut att man har svarta siffror och går en massa plus. Hur förklarar man att man efter 2 mandatperioder ökat pensionsskulden lavinartat? 5,5 miljarder i pensionsskuld Det intressanta med att det är […]

Kalmar Läns Trafik i botten på kundnöjdhet

torsdag, april 3, 2014

0 Kommentarer

Sveriges Kommuner och Landsting har kontrollerat nöjdheten bland resenärer i Sverige föga förvånande hamnar Kalmar Läns Trafik som styrs av Landstinget i Kalmar län näst sist med 44% missnöjda resenärer. Landstinget skryter om Kalmar Läns Trafik Det är lite konstigt att samtidigt som Sveriges Kommuner och Landsting ger ut siffror om missnöjda resenärer så basunerar […]

Kalmar läns landstings politiska ledning kritiseras hårt

lördag, mars 29, 2014

0 Kommentarer

I ett inlägg i Barometern kritiseras Kalmar läns landstings politiska ledning hårt och man frågar sig om landstinget verkligen ska styras politiskt. Insändaren tycker att det kapital  som  Kalmar läns landstings politiska ledning slänger ut på alla möjliga saker borde gå till vården eftersom befolkningen i Kalmar län konstant blir äldre. Insändaren pekar på flertalet hinder […]

Hjärtsjukvård – Kalmar läns landsting näst sämst i Sverige

fredag, januari 17, 2014

0 Kommentarer

Kalmar läns landsting näst sämst i Sverige! Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste orsaken till död och en av de vanligaste orsakerna till invaliditet i Sverige. Akut hjärtinfarkt, som 2012 drabbade knappt 30 000 individer, är den vanligaste dödsorsaken bland hjärt-kärlsjukdomarna. Vården av akut hjärtinfarkt har genomgått snabba förändringar under den senaste tioårsperioden, vilket medfört en påtagligt minskad dödlighet. Både hälsodataregister vid Socialstyrelsen […]

Kalmar läns landsting sämst på miniinvasiva gallstensoperationer

fredag, december 13, 2013

0 Kommentarer

Enligt GallRiks är Kalmar läns landsting sämst på att ge miniinvasiva operationer när det gäller gallstensoperationer. Enbart 64,9% av patienterna får miniinvasiv vård vilket placerar landstinget i Kalmar längst ner på listan över landsting. Det landstinget som ger mest miniinvasiva gallstensoperationer är Örebro läns landsting som ger hela 95,9% miniinvasiva operationer. Vad håller landstinget i […]

Kalmar läns landsting sämst i Sverige för lungcancerpatienter

söndag, december 8, 2013

0 Kommentarer

Väntetiden för patienter från remissankomst till specialistklinik till man beslutar om behandling av lungcancer är skrämmande för landstinget i Kalmar län. Man är på denna punkt sämst i Sverige med en väntetid på hela 43 dagar. Jämför detta med bästa landstinget, Örebro, som har en väntetid på 18 dagar. Det tar alltså med än dubbelt […]