Etikettarkiv: läns

Kalmar läns landsting försämrar patientsäkerheten

Kalmar läns landsting försämrar patientsäkerheten då man nu vill lämpa över ansvaret på patienterna och att de själva ska få meddela sin ankomst. Landstinget i Kalmar län verkar fått den idén från Uppsala läns landsting där Kalmars gamla IT-direktör Petter Könberg nu huserar. Vad händer om en annan person skriver in patientens personnummer? 

Kalmar läns landsting försämrar patientsäkerheten

Kalmar läns landsting försämrar patientsäkerheten genom att öppna upp möjligheten för allmänheten att skriva in sig själva då de kommer till landstinget. Ponera att person A nämner för person B att den ska till sjukhuset. Person B åker till sjukhuset och skriver in person A:s personnummer. person B kommer då få reda på vart person A ska, ex STI-mottagningen (jaha,  person A är rädd den har en könssjukdom). Patientsäkerheten och Informationssäkerheten sätts helt ur spel, vilket verkar gå ganska väl i hand med IT-Direktör Petter Könbergs historik där han bara kör på utan eftertanke, eller tanke alls. Rätt information till rätt person vid rätt tid är informationssäkerhetens ledord, vilket verkar rimma väldigt illa med vad man kommit på här. Frågan är hur Kalmar läns landsting tänkt här…..

 

http://www.barometern.se/kalmar/nu-gar-det-bara-att-betala-vard-med-faktura/

Inlägget Kalmar läns landsting försämrar patientsäkerheten dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Kalmar läns landsting utreds!!

Kalmar läns landsting utreds av justitieombudsmannen efter att en person i anmält Västerviks sjukhus. Detta är tredje gången inom några få år bara som Kalmar läns landsting blir anmälda till justitieombudsmannen. 

Kalmar läns landsting utreds

Kalmar läns landsting utreds återigen av justitieombudsmannen efter anmälning. Detta är inte första gången som Kalmar läns landsting är anmälda till justitieombudsmannen. Förutom denna anmälan är man även med i tvistemål där man riggat bevis och avskedat obekväma personer, anmälningarna för upphandlingar haglar in och Lex Mariorna går det sällan mer än några veckor innan nästa Lex Maria dyker upp. Det kanske blir så då man styrs av ekonomiska intressen och högsta hönset är en utbildad elektriker utan akademiska kunskaper inom vården.

 

Länk:

http://www.ostrasmaland.se/oskarshamn/kalmar-lans-landsting-utreds-av-justitieombudsmannen/

Inlägget Kalmar läns landsting utreds!! dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Kalmar läns landsting dyrast i landet

Kalmar läns landsting dyrast i landet när det gäller besök till distriktsläkare. Hela 200 kronor tar landstinget betalt för ett enda besök. Landstinget är dubbelt så dyra som billigaste landstinget ”Västra götalandsregionen”. 

Kalmar läns landsting dyrast i landet

Kalmar läns landsting dyrast i landet för ett besök till en distriktsläkare. Landstinget är dubbelt så dyra som Västra Götalandsregionen som är billigast i Sverige. Tribunalen undrar här varför landstingsledningen tycker att medborgarna i länet ska betala dubbelt så mycket som när man bor på västkusten. Kan detta ha att göra med det gigantiskt underskott som landstinget dras med?
Länk:

http://statskoll.se/nyheter/dyraste-lakarbesoket-betalar-stockholmaren/

Inlägget Kalmar läns landsting dyrast i landet dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Psykologbrist i Kalmar läns landsting

Psykologbrist i Kalmar är något som nu är påtagligt i länet och det verkar som om majoriteten inte har psykiatrin som fokusområde trots att man har mest självmord av alla län i landet. Socialdemokraterna har hittills i sin valturné enbart valt att adressera cancervårdsköer där man ligger ännu bedrövligare till.

Psykologbrist i Kalmar

Patienter börjar nu öppet visa sitt missnöje med majoritetens sätt att prioritera sina verksamheter och pekar på stora brister inom psykiatrin. Majoritetens plan verkar vara att man ska centralisera psykiatrin som mycket som möjligt, vilket gör att man som patient får en mindre tillgänglig vård. Man kan undra hur detta rimmar med Anders Henrikssons mål i att göra vården mer tillgänglig för detta är något som är diametralt motsatt de ambitionerna man sagt man har.

Tribunalen undrar här hur majoriteten med Anders Henriksson, Linda Fleetwood och Jessica Rydell tänkt då man vill bygga nya psykiatrilokaler för ca 1 miljard medan man har skjutit helt vid sidan om för att få hit fler psykologer. Man kan undra om de grandiosa planerna som majoriteten har inte hade passat bättre i ett byggföretag än ett vårdföretag.

Länk:
http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/psykologbrist-paverkar-oppenvarden(4377180).gm

Inlägget Psykologbrist i Kalmar läns landsting dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Miljarder i pensionsskuld för Kalmar läns landsting

5,5 miljarder i pensionsskuld är vad man kan läsa av bokslutet för Landstinget i Kalmar län. Ändå basunerar Alf Jönsson och Anders Henriksson ut att man har svarta siffror och går en massa plus. Hur förklarar man att man efter 2 mandatperioder ökat pensionsskulden lavinartat?

5,5 miljarder i pensionsskuld

Det intressanta med att det är 5,5 miljarder i pensionsskuld är att Gota Media med Barometern och Östran i spetsen inte skriver en rad om detta trots att det ligger vidöppet i årsredovisningen. Ännu intressantare är det att oppositionen är mycket väl införstådda i att man har en sådan stor skuld, men även de tiger om katastrofala 5,5 miljarder i pensionsskuld.
Vem kommer få betala detta svarta hål till skuld? Landstingsrådet Pierre Edström (fp) menar att medborgarna i länet inte ska få lida för det. Detta innebär två sakar; 1. Folkpartiet känner till pensionsskulden och gör inget, 2. Menar man att 5,5 miljarder i skuld bara helt plötsligt kommer skrivas av?
Att de rödgröna med den utbildade elektrikern Anders Henriksson under 8 år lyckas få till detta resultatet är helt otroligt. Med tanke på de löner och förmåner som uppbringas av dessa tjänstemän och politiker är det nära på skamligt att de inte själva väljer att kliva åt sidan, men det är klart om inget granskande organ finns så kan man fortsätta ”visa svartaa siffror”.
Att man i år helt sonika tagit bort två poster för att kunna visa svarta siffror är otroligt och det skulle vara intressant att se konsekvensen av att ett privat företag hade gjort samma sak. Man kallar minusresultaten för ”jämförelsestörande poster”, eftersom man ju jämför sig med alla andra landsting i Sverige, vilket då inte avspeglar verkligheten.

Inlägget Miljarder i pensionsskuld för Kalmar läns landsting dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Kalmar Läns Trafik i botten på kundnöjdhet

Sveriges Kommuner och Landsting har kontrollerat nöjdheten bland resenärer i Sverige föga förvånande hamnar Kalmar Läns Trafik som styrs av Landstinget i Kalmar län näst sist med 44% missnöjda resenärer.

Landstinget skryter om Kalmar Läns Trafik

Det är lite konstigt att samtidigt som Sveriges Kommuner och Landsting ger ut siffror om missnöjda resenärer så basunerar Landstinget i Kalmar län ut att Kalmar län trafik är ett av de länen som har miljövänligast trafik. Vore det inte bättre av landstingets ledning att faktiskt satsa på att få nöjdare resenärer? Återigen förvånas man över den kompetens som finns samlad i landstingsdirektör Alf Jönssons ledningsgrupp.

Landstinget i Kalmar län skryter om Kalmar Läns Trafik
http://ltkalmar.se/om-landstinget/press/pressmeddelanden-och-nyheter/pressmeddelanden/klt-bland-de-miljovanligaste-i-landet/

Borås tidning rapporterar om Kalmar läns trafik och dess usla kundnöjdhet
http://www.bt.se/nyheter/boras/kollektivtrafiken-i-vastra-gotaland-samst-enligt-resenarerna-(4217566).gm

Inlägget Kalmar Läns Trafik i botten på kundnöjdhet dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Kalmar läns landstings politiska ledning kritiseras hårt

I ett inlägg i Barometern kritiseras Kalmar läns landstings politiska ledning hårt och man frågar sig om landstinget verkligen ska styras politiskt. Insändaren tycker att det kapital  som  Kalmar läns landstings politiska ledning slänger ut på alla möjliga saker borde gå till vården eftersom befolkningen i Kalmar län konstant blir äldre.

Insändaren pekar på flertalet hinder till att det just är politiken som ska styra landsting och att den apparaten kostar otroligt mycket pengar.

Kalmar läns landstings politiska ledning skapar stor röra

Insändaren menar även att ute i verksamheterna är det otroligt rörigt och när det börjar närma sig valtider vågar man inte ta några beslut alls som kan vara av godo till vården på grund av att det kanske kan vändas av den politiska oppositionen till en dålig sak. Är det verkligen Kalmar läns landstings politiska ledning vi vill ha som ska styra landstinget? Insändaren är tydlig i då han menar att NEJ, det ska man inte ha. De prioriterar galet då man köper in vindkraft för 300 miljoner och man är tvungen att höja skatterna för att få in ytterligare 220 miljoner. Man köper in tåg till överpriser, man gör en miljardinvestering på nybyggnationer osv osv osv. Det uppstår otroliga summor då man räknar ihop  allt som Kalmar läns landstings politiska ledning ska göra av med pengar på som inte är vårdrelaterat. De borde egentligen själva inse att de inte har kompetensen att sitta där de gör, men men tanke på bristen av densamma så kan man tänka sig att det brister även i självinsikten.

Ser man även till den kompetens som Kalmar läns landstings politiska ledning har så ser man att den som är ytterst ansvarig för all vård för Kalmar län har en utbildning som elektriker. Man kan även se vilken kompetens de andra har inom tjänstemannaledet och hur väl anpassade deras utbildningar är till att styra ett landsting. Länk: http://www.kalmarlt.se/kompetens/

 

Länk:
http://www.barometern.se/reagera/mer-till-vard-mindre-till-politik(4193619).gm

Inlägget Kalmar läns landstings politiska ledning kritiseras hårt dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Hjärtsjukvård – Kalmar läns landsting näst sämst i Sverige

Kalmar läns landsting näst sämst i Sverige!

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste orsaken till död och en av de vanligaste orsakerna till invaliditet i Sverige. Akut hjärtinfarkt, som 2012 drabbade knappt 30 000 individer, är den vanligaste dödsorsaken bland hjärt-kärlsjukdomarna. Vården av akut hjärtinfarkt har genomgått snabba förändringar under den senaste tioårsperioden, vilket medfört en påtagligt minskad dödlighet.

Både hälsodataregister vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister är källor till indikatorerna. Bortsett från RIKS-HIA/SWEDEHEART presenteras kvalitetsregistren i samband med respektive indikator, då även täckningsgrad och andra aspekter på datakvalitet kommenteras.

Kvalitetsregistret RIKS-HIA, som nu ingår i det större hjärtregistret SWEDEHEART, är källa till fyra av indikatorerna. Där registreras uppgifter om de infarktpatienter som är intagna för hjärtintensivvård vid sjukhusen. Alla landets 70 sjukhus som bedriver akut hjärtsjukvård deltar, men vid alla sjukhus finns infarktpatienter som inte rapporterats till RIKS-HIA.

Rapporteringen till RIKS-HIA för 2011 har jämförts med den till Patientregistret (PAR), i en jämförelse av registrens täckningsgrad. 72 procent av hjärtinfarktfallen rapporterades till RIKS-HIA, medan PAR hade 99 procent av fallen. Variationen i täckningsgrad mellan sjukhusen är större än den mellan landstingen.

En stor andel av de personer som dör på grund av hjärtsjukdom avlider redan före ankomst till sjukhus på grund av ett plötsligt hjärtstopp. Hjärtstoppet föregås nästan alltid av ett kammarflimmer. Den viktigaste behandlingen för flertalet av dessa personer är en elektrisk chock över hjärtat med en så kallad hjärtstartare, en defibrillator, som kan återföra hjärtat till normal funktion. Det tar dock i de flesta fall alltför
lång tid från hjärtstoppet till den elektriska behandlingen för att patienten ska överleva. Sannolikheten att överleva ökar dramatiskt om personens andning och cirkulation kan hållas igång på konstgjord väg i väntan på ambulansens ankomst, med hjärtlungräddning (HLR).

Landstinget  i Kalmar län är här NÄST SÄMST i Sverige med enbart 7,7% överlevande 30 dagar efter hjärtstopp med påbörjad hjärt-lungräddning utanför sjukhus

Källa: Svenskt register för hjärt-lungräddning.

Kommentar: Känns tryggt att ha den utbildade elektrikern Anders Henriksson och den utbildade ekonomen Alf Jönsson som högst styrande organ för Kalmar läns landsting.

Inlägget Hjärtsjukvård – Kalmar läns landsting näst sämst i Sverige dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Kalmar läns landsting sämst på miniinvasiva gallstensoperationer

Enligt GallRiks är Kalmar läns landsting sämst på att ge miniinvasiva operationer när det gäller gallstensoperationer.

Enbart 64,9% av patienterna får miniinvasiv vård vilket placerar landstinget i Kalmar längst ner på listan över landsting. Det landstinget som ger mest miniinvasiva gallstensoperationer är Örebro läns landsting som ger hela 95,9% miniinvasiva operationer.

Vad håller landstinget i Kalmar län på med? Varför ger man inte mer operationer med miniinvasiv teknik? Kan ledningen i form av Hälso- och sjukvårdsdiorektör Ragnhild Holmberg samt Landstingsdirektör Alf Jönsson för lite om verksamheten för att kunna driva den?

Källa: GallRiks – Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi

Inlägget Kalmar läns landsting sämst på miniinvasiva gallstensoperationer dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Kalmar läns landsting sämst i Sverige för lungcancerpatienter

Väntetiden för patienter från remissankomst till specialistklinik till man beslutar om behandling av lungcancer är skrämmande för landstinget i Kalmar län.

Man är på denna punkt sämst i Sverige med en väntetid på hela 43 dagar. Jämför detta med bästa landstinget, Örebro, som har en väntetid på 18 dagar. Det tar alltså med än dubbelt så lång tid för landstinget i Kalmar län, vilket är en katastrof då ju tidigare man sätter in behandling desto bättre förutsättningar

Källa: Nationellt lungcancerregister

Inlägget Kalmar läns landsting sämst i Sverige för lungcancerpatienter dök först upp på Tribunalen i Kalmar län.

Kalmar LT