Etikettarkiv: Landstingsledningen

Landstingsledningen hånar budget

Landstingsledningen hånar budget och bryr sig inte alls om egentligen om förvaltningarna håller sin budget eller inte. Med ett ”top-down”-ledarskap som landstingsdirektör Alf Jönsson för så tilldelar han helt enkelt bara medel och verkar inte alls vara verklighetsförankrat. Två förvaltningar flaggar redan från början att man inte ämnar följa budget. Landstingsalliansen rasar mot denna slapphet av de rödgröna som enbart vill notera att man avvikter utan konsekvens.

Landstingsledningen hånar budget

Landstingsledningen hånar budget och verkar ha intagit en otroligt slapp inställning till budget som lagts. Man gör enbart en notering om att två förvaltningar från början av året säger att man inte ämnar följa budget då de inte är verklighetsförankrade. Med det diktatoriska ”top-down”-ledarskapet som landstingsdirektör Alf Jönsson för så verkar varken politiker eller verksamheten våga säga emot. Landstingsdirektör Alf Jönssons makt verkar ha växt sig otroligt stark under de åren han jobbat på landstinget. Att inte ens de folkvalda, som alltså framröstats av medborgare i länet för att föra deras talan, inte ens lyfter ett ögonbryn till dessa nästan löjeväckande budgetar är skrämmande.

Länk:
https://landstingsallians.wordpress.com/2015/02/11/budgetavvikelser-ska-godkannas-av-fullmaktige/

Inlägget Landstingsledningen hånar budget dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Patienter rasar mot landstingsledningen

Patienter rasar mot landstingsledningen när det visar sig att allt från cancersjuk människor till ensamstående mammor får betala dubbelt så mycket som om man hade varit sjuk i Linköping istället för i Kalmar. Barometern intervjuar en kvinna som får högkostnadsskydd för stomipåsar, men när det gäller att ligga inne många dagar för att få vård är Landstinget i Kalmar med Alf Jönsson i spetsen benhårda och visar inge empati. Avgiften ska helt enkelt betalas.

Patienter rasar mot landstingsledningen

Patienter rasar mot landstingsledningen då fakta visar att om man bor i Kalmar län och blir sjuk och behöver övernattningsvistelse på något av länens sjukhus är länets sjukhus dubbelt så dyra som om man hade blivit sjuk i Linköping. Kvinnan artikeln säger att ”-Jag är så förbannad att ingen gör något åt detta”.

Tribunalen kan inte annat än hålla med och undrar hur hjärtlösa ledningen för landstinget egentligen är. Man hade kunnat tänka sig att man inte skulle skänka bort bilar till alla i ledningsgruppen vart tredje år och istället använda det kapitalet till annat. Sitter man i Alf Jönssons ledningsgrupp har alla förvaltningschefer från 60.000 och uppåt i månaden. Måste man då även ge bort en gratis bil till dem vart tredje år?

Länk
http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/dyrt-fa-vard-for-langtidssjuka(4384615).gm

Inlägget Patienter rasar mot landstingsledningen dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstingsledningen hånar patienter

I en insändare i Barometern känner sig en patient hånad av landstingsledningen med tanke på de väntetiderna som är. Patienten i fråga har två växande tumörer i lungan och blir skickad mellan 4 olika sjukhus. Samtidigt bjuder landstingsdirektör Alf Jönsson alla medarbetare på, inte en, utan 450 tårtor.

Landtingsledningen verkar ha tappat greppet

Patienten påtalar att kötiderna är sämst i landet och att man samarbetar med det landstinget som är näst sämst på  vårdköer. Patienten menar att hela vårdorganisationen är i total anarki och att ingenting fungerar. Att få ett sådant uttalande från en patient som är så pass illa däran är skrämmande. Att landstingsledningen verkar låtsas som det regnar genom att bjuda sig själva på nya bilar vart tredje år, bjuda på tårtor, köpa vindkraft och alla möjliga saker som inte har med vård att göra är fullkomligt skrämmande. Vem/vilka har då byggt upp denna kultur? De ytterst ansvariga Anders Henriksson och Alf Jönsson har suttit väldigt länge på sina positioner och man kan inte lämna dem utan skuld i denna frågan.
Patienten tycker också det är patetiskt med politikerna som skanderar i sina inlägg om att väntetiderna är oacceptabla. Kanske dags att vakna upp för det är ni, ja NI, som är ansvariga för köerna tillsammans med att landstingsledningen inte har den formella kompetensen inom vård man skulle kunna önska.

Landstingsledningens kompetens håller inte

Landstingsledningen på 17 personer kan man tycka har djupa rötter inom just vårdyrket, men icke. Det finns enbart en läkare i form av Anders Nylander som är tandvårdschef och sedan finns två utbildare sjuksköterskor. Så av dessa 17 personer är enbart 3 stycken som vården och av dessa är en läkare. Tittar man sedan på den politiska ledningen blir man även där mörkrädd där den högsta politiska tjänstemannen inom Kalmar läns landsting, Anders Henriksson, är en utbildad elektriker.

Länk till insändare:
http://www.barometern.se/reagera/vantetiderna-ar-ett-han-mot-patienterna(4184824).gm

Inlägget Landstingsledningen hånar patienter dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT