Etikettarkiv: Landstinget

Asylsökande bjuds på busskort av landstinget

Asylsökande bjuds på busskort av landstinget som vill hjälpa asylsökande att få det lättare att pendla mellan sitt asylboende och alla orter i länet. Alf Jönsson landstingsdirektör går ut och stoltserar med denna nyhet, medan han hittills aldrig har synts då det gäller indragning av linjer för pensionärerna i länet. I de fallen skickar han fram direktör Karl-Johan Bodell i skottgluggen.

Asylsökande bjuds på busskort av landstinget

Asylsökande bjuds på busskort av landstinget då man vill vara trevlig att låta asylsökande ta sig från sina boenden till de större orterna i länet. Tribunalen undrar här varför man inte ger pensionärer och ensamstående kvinnor samma möjlighet? Menar landstingsdirektör Alf Jönsson att det man ska skilja på folk och folk? Enligt arbetsrätten hade det varit ett klart fall av diskriminering, men tydligen verkar landstingsdirektör Alf Jönsson tycka att detta är helt ok att pensionärer och ensamstående kvinnor inte ska ha samma rättigheter. Det är tydligen skillnad på folk och folk i landstingsdirektör Alf Jönssons ögon.

Länk

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6110508

Inlägget Asylsökande bjuds på busskort av landstinget dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstinget Kalmar län bland de sämsta i landet

Landstinget Kalmar län bland de sämsta i landet när det gäller organdonationer. KD politiker menar att nu måste krafttag tas i Kalmar läns landsting för att komma till rätta med organdonationerna.

Landstinget Kalmar län bland de sämsta i landet

Landstinget Kalmar län bland de sämsta i landet när det kommer till organdonationer. Tribunalen undrar hur detta kan gå ihop med landstingsdirektörs Alf Jönssons uttalande om att medborgarna i länet är bland de mest nöjda i Sverige (efter att ha frågat 3 promille av befolkningen i länet) och samtidigt vill man inte hjälpa landstinget att bli organdonator. Något i detta stämmer  inte riktigt. Gillar man något brukar man ställa upp och vice versa. Kan det vara så att befolkningen faktiskt inte har något förtroende alls för landstinget då man hellre skor sig själva än att satsa på vården?

Länk

http://www.barometern.se/kalmar/fler-maste-saga-ja-till-organdonation/

Inlägget Landstinget Kalmar län bland de sämsta i landet dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstinget ångar på

Landstinget ångar på när man polisanmäler dataintrång av anställda. Landstinget visar här ingen empati utan har inga problem att se till att media får informationen och personalen hängs ut. Landstingets skräckvälde fortsätter, helt enligt den utredning som gjordes där man kom fram till att landstinget var otroligt toppstyrande.

Landstinget ångar på

Landstinget ångar på och hänger ut sin personal utan pardon då det uppdagats ”dataintrång”. Det är alltså inte några ”grymma hackers” som försökt förstöra någon vårdinformation på något sätt, inga anställda som försökt ta ut information och sälja till någon. Nej man står upp på barrikaden och skriker dataintrång för……. två i personalen har läst några journaler. Det är alltså inga brottslingar i de flestas ögon, dock inte i landstingets ögon. Det är personal som kanske har familj och barn och som ställt upp för landstinget i flera år. För landstinget är denna personal inte vatten värd trots allt detta och man visar inga tecken på empati överhuvudtaget.

Länk

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/vardanstalld-polisanmald-for-dataintrang-1

Inlägget Landstinget ångar på dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstinget intresserat av helikopter

Landstinget intresserat av helikopter då andra landsting nu ser över möjligheten till samordning. Landstinget kommer då med all säkerhet investera i en helikopter med efter det att Landstinget i Östergötlands rapport om dess nyttoeffekter är klar. 

Landstinget intresserat av helikopter

Landstinget intresserat av helikopter då andra landsting nu sneglar mot en typ av samordning. Landstinget vill således hålla på med flygindustrin med tillsammans med kollektivtrafik, utbildning, vindkraft och kultur. Tribunalen kan tycka att man istället borde fokusera på kärnverksamheten, vilket bör vara vården. Det är klart att det kan vara svårt att satsa på just vården då man inte har utbildningen inom det och således ingen förståelse. Inte ens om man hade haft kompetensen hade det varit lämpligt att blanda ihop så många olika verksamheter i en stor klump, men att inse det verkar inte finnas på kartan för den politiska ledningen i landstinget.

http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/02/24/varmlandsk-helikopter-satter-trend/

Inlägget Landstinget intresserat av helikopter dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstinget flyttar tjänster

Landstinget flyttar tjänster från Västervik till Kalmar då landstinget väljer att centralisera sin administration. 5 tjänster berörs i Västervik och enligt Serviceförvaltningschef Christer Holmgren har alla erbjudits jobb som kundsupport och menar att tjänsterna som ekonomiassistent och kundsupport är likvärdiga. Tribunalen undrar om Holmgren då kan ta jobb som lokalvårdare då det är att likställa med hans tjänst?

Landstinget flyttar tjänster

Landstinget flyttar tjänster i Västervik till Kalmar i ett försök att centralisera administrationen. De anställda har fått erbjudanden att jobba som kundssupport i Västervik istället för att jobba som ekonomiassistent. Eftersom Serviceförvaltningschef Christer Holmgren meddelar att tjänsterna är likvärdiga kan man först titta om de ligger inom samma lönespann eller inom samma arbetskategori. Gör det inte det så kan man undra vad Holmgren styrker sina uttalanden på.

Länk:

http://www.vimmerbytidning.se/article/view/62765/

Inlägget Landstinget flyttar tjänster dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Helgarbete kommer drabba landstinget

Helgarbete kommer drabba landstinget i Kalmar då man tar in sköterskor som ska göra hälsokontroller på flyktingar. Sköterskorna kommer att jobba frivilligt och Landstinget hävdar att det inte kommer drabba tillgängligheten för andra. Detta uttalandet kommer trots att man har brist på sköterskor och de som arbetar kommer naturligtvis ta ut dessa tider i kompensationstid eller kommer de vara mer slutkörda än vanligt.

Helgarbete kommer drabba landstinget

Helgarbete kommer drabba landstinget när man nu ska göra hälsokontroller på alla nyanlända flyktingar. Detta är i sak otroligt bra att man minskar köerna där, men att landstinget hävdar att det inte kommer drabba den vanliga verksamheten stämmer helt enkelt inte. Självklart kommer de som ställer upp nu antingen få kompensationstid eller extra betalt. Får man inte sin vila kommer man prestera sämre på jobbet. Flertalet studier pekar på att om man inte får en veckovila ökar risken för sjukskrivningar. Så att säga att den normala verksamheten inte kommer drabbas förstår Tribunalen inte vad man fått det från.

Länk:

http://www.vt.se/nyheter/helgarbete-ska-korta-koer-8108731.aspx

Inlägget Helgarbete kommer drabba landstinget dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstinget vägrar annat än fakturabetalningar

Landstinget vägrar annat än fakturabetalningar då patienter vill betala med kort eller kontant. Landstinget pekar på, trots kritik om ökade kostnader att skicka fakturor, att det är det bästa för personalen så man slipper hantera kontanter. De flesta andra landstingen försöker göra det så enkelt som möjligt för sina patienter, medan här verkar det som man gör allt för att göra det så lätt som möjligt för sig själva.

Landstinget vägrar annat än fakturabetalningar

Landstinget vägrar annat än fakturabetalningar i framtiden, vilket höjt kritiska röster om ökade kostnader. Landstinget menar att man kostnadsfritt skickar ut fakturor. Tribunalen undrar om man, eftersom man påtalar att det är gratis, hade tänkt ta ut en avgift från början för att skicka fakturor? Menar landstinget att det är gratis för dem att skicka ut fakturor? De måste ha fått världens bästa uppgörelse med Postnord då. Att enbart ta betalt med faktura är dock inte Landstinget i Kalmar läns idé utan man har helt enkelt tagit idén från Landstinget i Värmland.

Nu kan man undra hur man ska göra på bussar, eftersom KLT ingår i landstinget, och även hur man ska göra med alla kulturevenemang då man nu vill satsa på kulturen inom landstinget. Ska samma förutsättningar göras för privata vårdgivare nu så samma regler gäller för dem? Ökar inte de privata vårdgivarnas kostnader då och det blir då en snedvriden konkurrenssituation eftersom de privata vårdgivarna måste ta höjd för de ökade kostnaderna, dels med porton, men även då patienter får för sig att inte betala. De behöver då betala för juridisk hjälp, vilket landstinget har internt.

Länk

http://www.ltkalmar.se/om-landstinget/press/pressmeddelanden-och-nyheter/nyhetslista/e-frikort-och-enklare-betalning/

Inlägget Landstinget vägrar annat än fakturabetalningar dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstinget döljer ny patientlag

Landstinget döljer ny patientlag visar en kontroll av Läkartidningen den 8 januari 2015. Landstinget är ett av få landstinget som väljer att inte publicera information om att nu har patienter rätten att välja utförare av landstingsfinansierad öppenvård vart man vill i landet. Landstinget väljer att inte informera om detta.

Landstinget döljer ny patientlag

Landstinget döljer ny patientlag och väljer att inte publicera nyheterna på deras hemsida då Läkartidningen gör en kontroll den 8 januari 2015. Den nya patientlagen ger patienter rätten att välja utförare av landstingsfinansierad öppenvård vart som helst man vill i landet. Man kan ställa sig frågan om varför landstinget väljer att inte berätta detta för dina medborgare? I grannlandstinget bjuder man på diverse hjälpmedel då man blir sjuk, medan i Kalmar får man betala det mesta. Men är det verkligen rätt väg att gå att inte informera alls? Det kan säkerligen stå landstinget dyrt i längden då medborgarna kommer på att landstinget valt att inte informera dem om denna valmöjligheten. Då verkar det vara bättre att informera om att man ska satsa stora pengar på ett nytt kulturcentrum trots att man varken verkar ha kunskap eller intresse där, heller.

Länk:

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/01/Nu-sjosatts-den-nya-patientlagen/

Inlägget Landstinget döljer ny patientlag dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstinget stänger bibliotek i Västervik

Landstinget stänger bibliotek i Västervik med förklaringen av förvaltningschef Christer Holmgren att man ökar tillgängligheten. Man ökar tillgängligheten genom att stänga biblioteket?? Tribunalen undrar hur någon kan få ihop den ekvationen utan att börja skratta.

Landstinget stänger bibliotek i Västervik

Landstinget stänger bibliotek i Västervik med förklaringen att man nu ska få en bättre tillgänglighet och bättre kvalité. Tribunalen börjar undra hur det är ställt med landstinget här egentligen för landstinget är nog enda platsen i hela världen där man skulle komma med en förklaring att man ökar tillgänglighet genom att minska tillgängligheten.

Tribunalen härmar här Manuel i ”Faulty Towers” genom uttrycket ”K E H”?

Länk:

http://www.vt.se/nyheter/stora-forandringar-pa-medicinska-biblioteket-7967929.aspx

Inlägget Landstinget stänger bibliotek i Västervik dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstinget i Kalmar län minskar tillgängligheten

Landstinget i Kalmar län minskar tillgängligheten på medicinkliniken under sommaren. det är så landstingsledningen sköter om bristen på sköterskor istället för att försöka hyra in sköterskor. Det är att hårt slag mot tillgängligheten, men man väljer helt enkelt att se till att färre medborgare har möjligheten att få hjälp snabbt.

Landstinget i Kalmar län minskar tillgängligheten

Landstinget i Kalmar län minskar tillgängligheten under sommaren på grund av brist på sjuksköterskor. Man väljer således den billigaste lösningen som finns och kan riskera stora delar av medborgarna i länet när de kommer få sämre tillgänglighet. I normala fall hade en ledning kunnat löst detta med smartare schemaläggning eller att hyra in personal, men inte landstinget, där minskar man tillgängligheten drastiskt istället.

Länk:
http://www.ltkalmar.se/om-landstinget/press/pressmeddelanden-och-nyheter/pressmeddelanden/tillfallig-anpassning-av-vardplatser/

Inlägget Landstinget i Kalmar län minskar tillgängligheten dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT