Etikettarkiv: Kalmar

Folktandvården Kalmar överdebiterar patienter

Folktandvården Kalmar överdebiterar patienter visar det sig då Kalla Fakta gör en utredning på olika tandvårdscentraler i Sverige. I intervju med Tandvårdschefen Anders Nylander säger han att han inte har en aning om detta. I nästa andetag menar Nylander att alla kliniker har inkomstkrav som de SKA möta.

Folktandvården Kalmar överdebiterar patienter

Folktandvården Kalmar överdebiterar patienter visar en utredning som Kalla fakta har gjort. Det visar sig att de som överdebiterar mest är folktandvården. 1/5 av alla patienter får betala för mycket. Var tredje klinik i Sverige tar felaktigt betalt enligt utredningen. Det visar även att landstingsledningen med Alf Jönsson och Anders Nylander i täten satt inkomstkrav på varje klinik. Om man inte möter upp budgeten görs genomlysning om varför man inte möter budget. Tribunalen kan tycka att man kanske borde inrikta sig på patienten istället för att koncentrera sig på fakturan. Det visar sig även att Försäkringskassan kräver betalningar tillbaka från landstingen, men landstingen verkar inte alls höra av sig till patienten så de också får pengarna tillbaka.

Många människor känner sig här lurade av Folktandvården och TV4 rekommenderar att man anmäler detta till Polisen. Polisen kommer då påbörja en förundersökning enligt bedrägeri och kan straffas med fängelse.

Är det ett sådant landsting Kalmar vill ha? Vart är politikerna nu? Tiger som vanligt? Är alla i ledningen stolta över landstinget nu? Kommer Gota Media nämna en enda rad om detta, vilket de lämpligt nog ”glömde” då det visade sig att landstinget grovt åsidosatt de etiska reglerna och köpt in datorer från en fabrik i Kina där arbetsförhållandena är horribla.

Inlägget Folktandvården Kalmar överdebiterar patienter dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Jämlik vård ifrågasätts på landstinget i Kalmar län

Jämlik vård ifrågasätts på landstinget i Kalmar län då man går ut i en upphandling för stomiprodukter dör det redan finns ett nationellt avtal. Länsordföranden och förbundsordföranden för Tarm-, Uro- och Stomiförbundet är starkt kritiska till landstinget i Kalmar läns agerande i upphandlingsfrågan.

Jämlik vård ifrågasätts på landstinget i Kalmar län

Jämlik vård ifrågasätts på landstinget i Kalmar län av ILCO där landstinget i Kalmar län väljer att upphandla stomiprodukter och helt strunta i nationella avtal. Man tror sig alltså vara för mer än övriga Sverige. ILCO menar att en lokal upphandling kan innebära att man begränsar tillgången till rätt hjälpmedel. Men beskriver att regeringen, vilken nu är rödgrön, har gett Tandvårds- och läkemedelsförmånsvetket i uppgift att upphandla effektiva stomihjälpmedel, vilket alltså landstinget i Kalmar län struntar i för man tycker man kan bättre själva tydligen.

Länk:
http://www.ostrasmaland.se/insandare-debatt/landstinget-forsamrar-for-redan-utsatt-grupp/

Inlägget Jämlik vård ifrågasätts på landstinget i Kalmar län dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstinget Kalmar län bland de sämsta i landet

Landstinget Kalmar län bland de sämsta i landet när det gäller organdonationer. KD politiker menar att nu måste krafttag tas i Kalmar läns landsting för att komma till rätta med organdonationerna.

Landstinget Kalmar län bland de sämsta i landet

Landstinget Kalmar län bland de sämsta i landet när det kommer till organdonationer. Tribunalen undrar hur detta kan gå ihop med landstingsdirektörs Alf Jönssons uttalande om att medborgarna i länet är bland de mest nöjda i Sverige (efter att ha frågat 3 promille av befolkningen i länet) och samtidigt vill man inte hjälpa landstinget att bli organdonator. Något i detta stämmer  inte riktigt. Gillar man något brukar man ställa upp och vice versa. Kan det vara så att befolkningen faktiskt inte har något förtroende alls för landstinget då man hellre skor sig själva än att satsa på vården?

Länk

http://www.barometern.se/kalmar/fler-maste-saga-ja-till-organdonation/

Inlägget Landstinget Kalmar län bland de sämsta i landet dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Länsskukhuset i Kalmar har ett 20-tal olika specialiteter

Länsskukhuset i Kalmar har ett 20-tal olika specialiteter är bara en mening som kom ut då Landstinget i Kalmar län skulle annonsera efter mer personal. Otroligt oroväckande då man läser annonsen och ser att en nio-åring skulle kunna skrivit bättre.

Länsskukhuset i Kalmar har ett 20-tal olika specialiteter

Länsskukhuset i Kalmar har ett 20-tal olika specialiteter är hur annonsen börjar. Man väljer träffade nog att stava fel på kvalitetsarbete med och skriver istället ”kvlitetsarbete”.
Texten ser ut som följer:

”Länssjukhuset i Kalmar erbjuder spännande nyckelpositioner som verksmahetschef vid två av våra kliniker.

Länsskukhuset i Kalmar har ett 20-tal olika specialiteter. 358 vårdplatser och 2200 anställda. Vi har ett lyckosamt divit aretet med god vård och gott bemötande.

Nationellt är vårt kvlitetsarbete uppmärksammat vilket visar sig med tiopplaceringar i olika mätningar.”

Denna artikel kommer vi naturligtvis lägga högst uppe på sidan lite senare då det är viktigt att medborgarna ser vad vi har för människor som styr vården och vilken kompetens de innehar.

Länk:
http://www.expressen.se/kvallsposten/felsttavad-annonss-en-mansterhit-pa-facebok/

Inlägget Länsskukhuset i Kalmar har ett 20-tal olika specialiteter dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Patientsäkerheten underkänd i Kalmar

Patientsäkerheten underkänd i Kalmar i en utredning av Sveriges Kommuner och Landsting som gjorts bland landsting i Sverige. Utredningen menar att få händelser rapporteras och att arbetsbelastningen är för hög. Man pekar även på bristande stöd av högsta ledningarna när det gäller patientsäkerheten.

Patientsäkerheten underkänd i Kalmar

Patientsäkerheten underkänd i Kalmar i den utredningen som gjorts av Sveriges kommuner och landsting. Utredningen trycker på högsta ledningens brist på stöd vad det gäller patientsäkerheten. Man menar även att personalen har alldeles för hög arbetsbelastning och att för få händelser rapporteras in. Högsta ledningarna har lagt så mycket som 30% av läkarnas arbetstid till administrativa uppgifter istället för att ge den tiden till patienter.

Tribunalen tycker det är skrämmande att en opartisk utredning pekar på högsta ledningens brist på stöd när det gäller patientsäkerhet. Om man inte kan lita på att högsta ledningen driver den frågan, vem ska då driva den?

Länk

http://www.sjukhuslakaren.se/2015/02/02/patientsakerheten-far-underkant-i-alla-landsting/

Inlägget Patientsäkerheten underkänd i Kalmar dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Kalmar läns landsting försämrar patientsäkerheten

Kalmar läns landsting försämrar patientsäkerheten då man nu vill lämpa över ansvaret på patienterna och att de själva ska få meddela sin ankomst. Landstinget i Kalmar län verkar fått den idén från Uppsala läns landsting där Kalmars gamla IT-direktör Petter Könberg nu huserar. Vad händer om en annan person skriver in patientens personnummer? 

Kalmar läns landsting försämrar patientsäkerheten

Kalmar läns landsting försämrar patientsäkerheten genom att öppna upp möjligheten för allmänheten att skriva in sig själva då de kommer till landstinget. Ponera att person A nämner för person B att den ska till sjukhuset. Person B åker till sjukhuset och skriver in person A:s personnummer. person B kommer då få reda på vart person A ska, ex STI-mottagningen (jaha,  person A är rädd den har en könssjukdom). Patientsäkerheten och Informationssäkerheten sätts helt ur spel, vilket verkar gå ganska väl i hand med IT-Direktör Petter Könbergs historik där han bara kör på utan eftertanke, eller tanke alls. Rätt information till rätt person vid rätt tid är informationssäkerhetens ledord, vilket verkar rimma väldigt illa med vad man kommit på här. Frågan är hur Kalmar läns landsting tänkt här…..

 

http://www.barometern.se/kalmar/nu-gar-det-bara-att-betala-vard-med-faktura/

Inlägget Kalmar läns landsting försämrar patientsäkerheten dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Kalmar läns landsting utreds!!

Kalmar läns landsting utreds av justitieombudsmannen efter att en person i anmält Västerviks sjukhus. Detta är tredje gången inom några få år bara som Kalmar läns landsting blir anmälda till justitieombudsmannen. 

Kalmar läns landsting utreds

Kalmar läns landsting utreds återigen av justitieombudsmannen efter anmälning. Detta är inte första gången som Kalmar läns landsting är anmälda till justitieombudsmannen. Förutom denna anmälan är man även med i tvistemål där man riggat bevis och avskedat obekväma personer, anmälningarna för upphandlingar haglar in och Lex Mariorna går det sällan mer än några veckor innan nästa Lex Maria dyker upp. Det kanske blir så då man styrs av ekonomiska intressen och högsta hönset är en utbildad elektriker utan akademiska kunskaper inom vården.

 

Länk:

http://www.ostrasmaland.se/oskarshamn/kalmar-lans-landsting-utreds-av-justitieombudsmannen/

Inlägget Kalmar läns landsting utreds!! dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstinget i Kalmar län minskar tillgängligheten

Landstinget i Kalmar län minskar tillgängligheten på medicinkliniken under sommaren. det är så landstingsledningen sköter om bristen på sköterskor istället för att försöka hyra in sköterskor. Det är att hårt slag mot tillgängligheten, men man väljer helt enkelt att se till att färre medborgare har möjligheten att få hjälp snabbt.

Landstinget i Kalmar län minskar tillgängligheten

Landstinget i Kalmar län minskar tillgängligheten under sommaren på grund av brist på sjuksköterskor. Man väljer således den billigaste lösningen som finns och kan riskera stora delar av medborgarna i länet när de kommer få sämre tillgänglighet. I normala fall hade en ledning kunnat löst detta med smartare schemaläggning eller att hyra in personal, men inte landstinget, där minskar man tillgängligheten drastiskt istället.

Länk:
http://www.ltkalmar.se/om-landstinget/press/pressmeddelanden-och-nyheter/pressmeddelanden/tillfallig-anpassning-av-vardplatser/

Inlägget Landstinget i Kalmar län minskar tillgängligheten dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Kalmar läns landsting dyrast i landet

Kalmar läns landsting dyrast i landet när det gäller besök till distriktsläkare. Hela 200 kronor tar landstinget betalt för ett enda besök. Landstinget är dubbelt så dyra som billigaste landstinget ”Västra götalandsregionen”. 

Kalmar läns landsting dyrast i landet

Kalmar läns landsting dyrast i landet för ett besök till en distriktsläkare. Landstinget är dubbelt så dyra som Västra Götalandsregionen som är billigast i Sverige. Tribunalen undrar här varför landstingsledningen tycker att medborgarna i länet ska betala dubbelt så mycket som när man bor på västkusten. Kan detta ha att göra med det gigantiskt underskott som landstinget dras med?
Länk:

http://statskoll.se/nyheter/dyraste-lakarbesoket-betalar-stockholmaren/

Inlägget Kalmar läns landsting dyrast i landet dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Vårdvalet gynnade inte Kalmar

Vårdvalet gynnade inte Kalmar i en undersökning av Riksrevisionen. De kallar landstinget i Kalmar län för ett skräckexempel och landstinget slår tillbaka genom att säga att man inte utgår från rätt underlag. Riksrevisionen förklarar mycket tydligt hur man gått tillväga och att man behandlat alla landsting likadant. Trots detta är alltså Kalmar läns landstinget ett skräckexempel.

Vårdvalet gynnade inte Kalmar

Vårdvalet gynnade inte Kalmar i den undersökningen Riksrevisionen gjorde och kallar Kalmar läns landsting för ett skräckexempel. Landstinget, istället för att lova bättring, gör misstaget att man påtalar att Riksrevisionen utgått från fel underlag. Riksrevisionen ger svar på tal och meddelar exakt hur man gått till väga och sätter omedelbart landstinget på plats.

Då kan man tänka sig att landstingsdirektören Alf  Jönsson skulle ställt sig upp på barrikaden och förklarat sig. Nu kan man se i media att det inte var direkt det han gjorde utan han meddelar bara kort att han inte känns vid de siffrorna. En riktigt karismatisk ledare verkar det som.

Mycket intressant är det också att landstinget själva säger att Riksrevisionen utfår från fel underlag när man själva vid varje tillfälle väljer att utgå från fel underlag då det gäller att presentera de ekonomiska siffrorna för landstinget. Man ”råkar” vid varje tillfälle meddela att man byggt upp en massiv skuld på 5,5 miljarder i pensionsavsättningar.

Länk:
http://www.barometern.se/ledare/vardvalet-gynnade-kalmar/
http://www.barometern.se/ledare/riksrevisionen-fler-har-fatt-langre-till-vardcentral/

Inlägget Vårdvalet gynnade inte Kalmar dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT