Etikettarkiv: Hälso

Öppna jämförelser 2014 för Hälso- & sjukvård

Öppna jämförelser 2014 för Hälso- & sjukvård är släppt av Socialstyrelsen och finns publik att ladda ner på Socialstyrelsens webbsajt. Landstinget i Kalmar län har dock valt att inte publicera jämförelserna i sin helhet. Alf Jönsson har gjort en presentation som framhåller Landstinget i Kalmar län som nästan ofelbart. Han har dock aktivt valt att inte visa de kompletta publikationerna. Vi visar genom ett antal olika artiklar varför Alf Jönsson inte vill visa hela publikationerna.
ett exempel är antal självmord som Alf Jönsson helt låter passera i sin presentation för det verkar inte vara något han vill lyfta upp till ytan.

Öppna jämförelser 2014 för Hälso- & sjukvård

Öppna jämförelser 2014 för Hälso- & sjukvård visar på flertalet brister som landstinget i Kalmar län har och då gör man istället så att man inte publicerar jämförelserna på ltkalmar.se utan enbart en presentation som är gjord av landstingsdirektör Alf Jönsson som verkar försköna sanningen en hel del genom att exempelvis inte lyfta upp att man är sämst i landet på självmord. Gota Media gör som vanligt att man helt enkelt inte tar upp de sakerna som verkar obekväma. Landstingsdirektör Alf Jönsson verkar komma helt undan de stora underskotten landstinget dras med och att man har otroligt stora pensionsavsättningsskulder och har en otroligt dålig arbetsmiljö där medarbetare har rädla för repressalier om man säger något samt det värsta, att man har väldigt stora brister i vården.

 

 

Inlägget Öppna jämförelser 2014 för Hälso- & sjukvård dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Hälso- och sjukvårdsdirektör följer ej utvecklingen

Det har länge varit oklart om antibiotika behöver ges vid elektiv (planerad) kolecystektomi för att förebygga att operationen medför infektionskomplikationer.

Det finns emellertid nu flera studier som visar att förebyggande behandling med antibiotika inte minskar risken för infektionskomplikationer, bland annat en studie som är baserad på ett relativt stort antal opererade patienter från GallRiks. Därför rekommenderas nu att inte ge förebyggande antibiotikabehandling vid elektiv kolecystektomi.

Vad gör då landstinget i Kalmar län, jo man fortsätter ge antibiotika och mycket av det. Man är klart sämst i landet på att anamma de nya rönen om att inte behandla med antibiotika och hela 26,8% får fortfarande behandling. De som kommit längst är grannlandstinget Kronoberg som enbart ger antibiotika till 8,8%.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg (utbildad sjuksköterska) och landstingsdirektör Alf Jönsson verkar antingen inte vara insatta i ämnet vård eller så verkar de bara strunta i nya rön. Att begära att den utbildade elektrikern Henriksson skulle kunna detta kan man knappast begära.

Källa: GallRiks – Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi

Inlägget Hälso- och sjukvårdsdirektör följer ej utvecklingen dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT