Etikettarkiv: för

Öppna jämförelser 2014 för Hälso- & sjukvård

Öppna jämförelser 2014 för Hälso- & sjukvård är släppt av Socialstyrelsen och finns publik att ladda ner på Socialstyrelsens webbsajt. Landstinget i Kalmar län har dock valt att inte publicera jämförelserna i sin helhet. Alf Jönsson har gjort en presentation som framhåller Landstinget i Kalmar län som nästan ofelbart. Han har dock aktivt valt att inte visa de kompletta publikationerna. Vi visar genom ett antal olika artiklar varför Alf Jönsson inte vill visa hela publikationerna.
ett exempel är antal självmord som Alf Jönsson helt låter passera i sin presentation för det verkar inte vara något han vill lyfta upp till ytan.

Öppna jämförelser 2014 för Hälso- & sjukvård

Öppna jämförelser 2014 för Hälso- & sjukvård visar på flertalet brister som landstinget i Kalmar län har och då gör man istället så att man inte publicerar jämförelserna på ltkalmar.se utan enbart en presentation som är gjord av landstingsdirektör Alf Jönsson som verkar försköna sanningen en hel del genom att exempelvis inte lyfta upp att man är sämst i landet på självmord. Gota Media gör som vanligt att man helt enkelt inte tar upp de sakerna som verkar obekväma. Landstingsdirektör Alf Jönsson verkar komma helt undan de stora underskotten landstinget dras med och att man har otroligt stora pensionsavsättningsskulder och har en otroligt dålig arbetsmiljö där medarbetare har rädla för repressalier om man säger något samt det värsta, att man har väldigt stora brister i vården.

 

 

Inlägget Öppna jämförelser 2014 för Hälso- & sjukvård dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Vårdförbundet varnar för kritisk situation

Vårdförbundet varnar nu att Landstinget i Kalmar län är illa ute då man har kraftig personalbrist vad det gäller barnmorskor och specialistsjuksköterskor. Vårdförbundet menar situationen är kritisk. Landstingsledningen verkar istället ha intresserat sig för kultur helt plötsligt trots att man inte kunnat svara på knappt några frågor som lokal media frågade dem om kultur.

Vårdförbundet varnar

Vårdförbundet varnar för att Landstinget i Kalmar län har så pass allvarlig situation vad det gäller barnmorskor och specialistsjuksköterskor att man nu kallar situationen kritisk.
Man kan undra vad landtingsledningen med Alf Jönsson och Anders Henriksson i spetsen gör åt saken. Hittills har man sagt att man vill gå mer åt kulturhållet och satsa på att bygga kulturcentrum, att bygga nya byggnader för en miljard, att köpa vindkraft.

Fokus verkar helt ha skiftat från vård till något annat och med en ekonomi på ruinens brant med 5,5 miljarder i pensionsavsättningar man inte gjort är det kanske förståeligt att ledningen vill göra något annat, men då kanske det kan vara dags att kliva åt sidan och låta sådana som brinner för vården ta hand om just vården.

Nu har ju medborgarna röstat fram den rödgröna röran, med stor hjälp från Barometerns riktade artiklar, ytterligare en gång så nu kan man undra om de kommer vara öppna och ärliga om att berätta för medborgarna om hur det faktiskt ligger till med ekonomin.

http://www.ostran.se/NYHETER/Kalmar/Facket-varnar-Laeget-i-vaarden-kritiskt

Inlägget Vårdförbundet varnar för kritisk situation dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Yvonne Hagberg för medborgare bakom ljuset

Yvonne Hagberg (s) som är ordförande i personaldelegationen säger i en debattartikel i Barometern att vi inte ska ha hyrläkare inom vården. Hon är till en början väldigt konkret i sitt anförande, men sedan havererar argumentationen och gör precis som sina andra partikamrater i att hon för medborgarna bakom ljuset när hon säger att Landstinget i Kalmar län är ett välskött landsting.

Yvonne Hagberg för medborgare bakom ljuset

Yvonne Hagberg pratar som första rödgrön representant faktiskt riktigt konkret om vad det är man tänkt genomföra för att minska behovet av antalet hyrläkare. Anders Henriksson (den utbildare elektrikern) har enbart kommit med floskler från dag 1 medan nu Yvonne Hagberg blir väldigt konkret, vilket hon ska ha all heder för. MEN när hon kommer till punkter såsom att landstinget i Kalmar län är ett välskött landsting så försöker hon antingen medvetet eller omedvetet föra medborgarna bakom ljuset.
Kallar verkligen Yvonne Hagberg landstinget för välskött då man behöver mörka siffror för att visa svara siffror och kalla dessa poster jämförelsestörande och stryka dem. Kallar Yvonne Hagberg landstinget för välskött då man byggt upp en pensionsskuld på över 5,5 miljarder kronor? Kallar Hagberg det för ett välskött landsting när man har längst cancervårdköer i landet? Kallar Yvonne Hagberg landstinget för välskött då man har högst antal självmord i Sverige? Kallar man landstinget för välskött då man helt enkelt ”glöm” ta upp i budgeten kostnader för hyrläkare?

Tribunalen tror verkligen att artikeln hade fått mer tyngd om Yvonne Hagberg inte kommit med samma floskler som alla andra inom den rödgröna röran, dvs den första hälften av artikeln hade varit väldigt bra. Yvonne Hagberg har till dags datum varit ganska anonym, men Tribunalen antar att Anders Henriksson inte vill synas i situationer som kan kritiseras nu när valet börjar närma sig och då offrar man Hagberg istället.

Länk
http://www.barometern.se/reagera/debatt/inga-hyrlakare-inom-sjukvarden(4301231).gm

Inlägget Yvonne Hagberg för medborgare bakom ljuset dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Miljarder i pensionsskuld för Kalmar läns landsting

5,5 miljarder i pensionsskuld är vad man kan läsa av bokslutet för Landstinget i Kalmar län. Ändå basunerar Alf Jönsson och Anders Henriksson ut att man har svarta siffror och går en massa plus. Hur förklarar man att man efter 2 mandatperioder ökat pensionsskulden lavinartat?

5,5 miljarder i pensionsskuld

Det intressanta med att det är 5,5 miljarder i pensionsskuld är att Gota Media med Barometern och Östran i spetsen inte skriver en rad om detta trots att det ligger vidöppet i årsredovisningen. Ännu intressantare är det att oppositionen är mycket väl införstådda i att man har en sådan stor skuld, men även de tiger om katastrofala 5,5 miljarder i pensionsskuld.
Vem kommer få betala detta svarta hål till skuld? Landstingsrådet Pierre Edström (fp) menar att medborgarna i länet inte ska få lida för det. Detta innebär två sakar; 1. Folkpartiet känner till pensionsskulden och gör inget, 2. Menar man att 5,5 miljarder i skuld bara helt plötsligt kommer skrivas av?
Att de rödgröna med den utbildade elektrikern Anders Henriksson under 8 år lyckas få till detta resultatet är helt otroligt. Med tanke på de löner och förmåner som uppbringas av dessa tjänstemän och politiker är det nära på skamligt att de inte själva väljer att kliva åt sidan, men det är klart om inget granskande organ finns så kan man fortsätta ”visa svartaa siffror”.
Att man i år helt sonika tagit bort två poster för att kunna visa svarta siffror är otroligt och det skulle vara intressant att se konsekvensen av att ett privat företag hade gjort samma sak. Man kallar minusresultaten för ”jämförelsestörande poster”, eftersom man ju jämför sig med alla andra landsting i Sverige, vilket då inte avspeglar verkligheten.

Inlägget Miljarder i pensionsskuld för Kalmar läns landsting dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Segerberg blir starkt kritiserad för brister

Segerberg blir starkt kritiserad för brister inom cancervården och man ser stora risker med framtiden och situationen känns mycket olustig. Segerberg har ett längre tag känt till att den enda specialiserade onkologen går i pension. Gudrun Brunegård är inte nådig i hennes ton mot ledningen. Att Segerberg blir starkt kritiserad kanske inte är så konstigt med tanke på att Kalmar län är i botten när det gäller cancerköer i landet.

Lena Segerberg blir starkt kritiserad för brister

Gundrun Brunegård som är landstingsråd för KD lyser i en debattartikel intressanta punkter då det verkar som om den nuvarande politiska ledningen med Anders Henriksson i spetsen helt verkar åsidosätta cancervården i länet. Man talar vitt och brett om hur mycket bättre man ska bli med bättre vårdköer, men i andra änden har man helt verkat ignorera att rekrytera ny personal efter pensionsavgång. Hon lyfter en stor oro och olustighet över att man från politiskt håll inte sett till att man tagit tag i rekryteringen av ny specialistpersonal. Enligt Brunegård har hon i god tro trott att man från ledningens håll använt statistik och fakta för långsiktig strategisk planering, vilket inte verkar vara fallet. Hon menar att den statistik som personalavdelningen har borde den politiska ledningen faktiskt ha tittat på.

Kontentan borde således vara att Segerberg vill att allt ska bli bättre man gör inget åt det?

 

Länk:
http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/58393/1/88/

Inlägget Segerberg blir starkt kritiserad för brister dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstingsdirektör Alf Jönsson mörkar för politiker

Landstingsdirektör Alf Jönsson försöker mörka ett stort underskott på 4 miljoner för Länsmuséet i Kalmar och sätter nu politiker i ett gisslandrama. Landstingsdirektören ringer på tisdagskvällen till landstingsrådet Christer Jonsson (c). Alf Jönsson som är ekonom och säger sig ha fullständig kontroll på landstingets verksamheters ekonomi har alltså antingen ”missat” en verksamhet helt, eller så har han medvetet väntat med att ge informationen så att politikerna inte ska ha någon chans alls att ta reda på vad som hänt och varför.

Landstingsdirektör Alf Jönsson för politiker bakom ljuset

Länsmuséet som är en del av landstinget i Kalmar län har alltså de senaste dagarna helt plötsligt hamnat i akut ekonomisk kris trots att landstingsdirektör Alf Jönsson är en som starkt styr efter just ekonomin och att han skulle missat detta känns väldigt främmande. Frågan är då om han missat en hel verksamhet eller om han medvetet väntat med beslutet. Ingen av  anledningarna är godtagbara om man anser sig ha kontroll över sin verksamhet.

Med tanke på att landstingsdirektör Alf Jönsson slänger ut pengar både till häger och vänster nuförtiden kan man förstå att han mörkar detta underskott för att få det att framstå som oväntat och inget han kunnat göra något åt. Tyvärr för landstingsdirektör Alf Jönsson har ju flytten varit känd sedan lände så frågan är hur länge politikerna ska lite på hans kompetens. I denna fråga har det dock inget med kompetens att gör, som det har att gör i så många andra fall han gjort bort sig i, utan mer att han medvetet fört sina uppdragsgivare bakom ljuset. Tyvärr verkar det inte som om politikerna själva kommit på det ännu. Vi hoppas, och vet faktiskt, att vissa politiker läser denna portal väldigt ofta så visa gärna att ni är något att rösta på och visa handlingskraft!

Läs mer om denna historia på:
http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/akut-ekonomisk-kris-for-kalmar-lans-museum(4177561).gm

Inlägget Landstingsdirektör Alf Jönsson mörkar för politiker dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Östran censurerar inlägg för landstinget?

Den 21:a februari lades en nyhet ut på Östran som talar om hur duktiga landstinget är på att få pengar av kömiljarden. Då en kommentar läggs ska den först gå igenom en granskningsprocedur innan den publiceras på Internet. Enligt Östran granskar man kommentarerna för att säkerställa:

  • Inga kränkande omdömen om enskilda.
  • Inga negativa kommentarer om etniskt ursprung, kön, politisk tillhörighet, sexuell läggning, yrke eller religiös åskådning om det inte är relevant i sammanhanget.
  • Inga svordomar eller obscena ord.
  • Inga kommersiella budskap eller andra former av marknadsföring.
  • Inga inlägg som avviker från ämnet.
  • Inga rasistiska, pornografiska eller sexistiska formuleringar.
  • Inga formuleringar som kan tolkas som uppmaningar till brott.
  • Ingen användning av upphovsrättsskyddat material.
  • Inga länkningar till webbplatser som bryter mot våra publiceringsregler

Censur av kommentarer för landstinget?

Kommentaren som skrevs var att man skulle hedra de som kortat köerna, dvs personalen men inte glömma att landstinget med Anders Henriksson och Alf Jönsson i spetsen är bland de sämsta i landet på köer för cancerpatienter. Hur man då kan bjuda alla på tårta är helt otroligt. På grund av någon outgrundlig anledning som INTE finns i Östrans egna regler så har man helt enkelt bara raderat kommentaren.

Länk till inlägget:
http://www.ostran.se/NYHETER/Kalmar/Korta-koeer-gav-miljoner

Ägarstruktur
Vi kan inte annat än undra om det är på grund av att Anders Henriksson (s) är en av de som faktiskt styr vår granskande instans Östran som gör att man selekterar bort mindre bra kommentarer om landstinget?
Vi har tidigare skrivit om ägarstrukturen för Östran och man kan undra om det är bra för samhället om den instans som granskar ska styras av verksamheten som ska granskas. Man kan då även undra om Barometern, vilket är Kalmars andra dagstidning också styrs på samma sätt med tanke på att båda tidningarna har samma ägare dvs Gota Media. Gota Media som för övrigt har hotat Tribunalen att om man inte tar bort stora delar av innehållet kommer man stämma för grovt, ja vi skämtar inte, grovt upphovsrättsbrott. Detta kom direkt från Barometerns utvecklingschef, som vi tar för givet då är djupt inne i juridikens värld som kan komma med sådana uttalanden.

Ytterligare läsning:
Anders Henriksson (s) har inflytande över tidningen Östra Småland

Inlägget Östran censurerar inlägg för landstinget? dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstingsdirektör Alf Jönsson ansvaret för väntetiderna?

I Barometern den 31 januari undrar insändare Sig-Britt Björkdahl vem det är som bär ansvaret för de extremt långa väntetiderna. Borde inte ansvaret ytterst hamna på den högsta tjänstemannen i form av landstingsdirektör Alf Jönsson.

Besvärande handled inget som verkar bekymra landstingsdirektör Alf Jönsson

Sig-Britt berättar hon haft ont i sin handled sedan före jul, men har fortfarande inte fått tid till röntgen. Läkaren ställde diagnos och remitterade sedan till röntgen, men där kom åter landstingets köer i vägen. Sig-Britt menar att detta måste bara vara ett systemfel och undrar hur detta kan påverka den enskilde individen.

Kommentar: Med tanke på att landstingsdirektör Alf Jönsson och inte heller landstingsrådet Anders Henriksson kommer från vården så kan man förstå att de inte är direkt insatta i problematiken och inte heller vet hur man ska ta sig ur det. Ni kommer kunna läsa mer om detta i fredagens inlägg där politiken vägrar ta ansvar.

Länk: http://www.barometern.se/reagera/vems-ar-ansvaret-for-de-extrema-vantetiderna(4131235).gm

Inlägget Landstingsdirektör Alf Jönsson ansvaret för väntetiderna? dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

ÖVER 30% döda män för Landstinget i Kalmar län

Landstinget i Kalmar län visar katastrofala siffror när det gäller andel döda män. inom 28 dagar efter hjärtinfarkt.

Landstinget i Kalmar län uppvisar siffror i form av att MER än 30% av de  män som haft hjärtinfarkt inom 28 dagar är döda då de tas om hand av Landstinget i Kalmar län.

Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Kommentar: Det känns väldigt tryggt med en utbildade elektrikern Anders Henriksson, den utbildade sjuksköterskan Ragnhild Holmberg och den utbildade ekonomen Alf Jönsson vid rodret. De verkar verkligen väl lämpade att styra ett landsting som ska ha ha hand om all vård i ett län. Skruva i lampor ok, men styra ett landsting?

Inlägget ÖVER 30% döda män för Landstinget i Kalmar län dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Inte ens 41% når målen för blodtryck på landstinget Kalmar

Hos landstinget i Kalmar län visar det sig att inte ens 41% av patienterna når målen för blodtryck. Återigen visar det sig att det möjligtvis inte är rätt konstellation att styra landstinget. Alf Jönsson, Ekonom, Anders Henriksson, utbildad elektriker och slutligen Ragnhild Holmberg, utbildad sjuksköterska verkar gång på gång hamna i boten av jämförelser med andra landsting.

Mätningen gäller: Andel patienter med typ 1-diabetes som når mål för blodtryck (<130/80 mmHg)

Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret

Inlägget Inte ens 41% når målen för blodtryck på landstinget Kalmar dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT