Etikettarkiv: budget

Barometern kritiserar majoritetens budget

Barometern kritiserar majoritetens budget då de jämför alliansens och majoritetens budget. Skribenten menar att man åsidosätter landstingsfullmäktiges tyngd då man i landstingsledningen kommer överens med individuella förvaltningar än andra budgetar än vad som beslutats i fullmäktige.

Barometern kritiserar majoritetens budget

Barometern kritiserar majoritetens budget och menar man åsidosätter landstingsfullmäktiges beslut när man från landstingsledningens håll kommer överens om helt andra budgetar än de som beslutats. I tidigare utredning har visats att man hämmar kreativiteten i landstinget då man har ett typiskt ”top-down”-styre på landstinget i Kalmar län där landstingsdirektör Alf Jönsson styr landstinget med järnhand. Hur kan majoritetspolitikerna gå med på att man inte har följsamhet i de tilldelade budgetarna? Det är trots allt deras roll att kontrollera verksamheten och styra den.

Landstingspolitikerna verkar dock inte göra något i frågan alls och vad händer då de folkvalda väljer att inte ta tag i de verkliga problemen?

Länk:
http://www.barometern.se/ledare/allians-som-haller-ihop-och-fokuserar/

Inlägget Barometern kritiserar majoritetens budget dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Barometern kritiserar majoritetens budget

Barometern kritiserar majoritetens budget då de jämför alliansens och majoritetens budget. Skribenten menar att man åsidosätter landstingsfullmäktiges tyngd då man i landstingsledningen kommer överens med individuella förvaltningar än andra budgetar än vad som beslutats i fullmäktige.

Barometern kritiserar majoritetens budget

Barometern kritiserar majoritetens budget och menar man åsidosätter landstingsfullmäktiges beslut när man från landstingsledningens håll kommer överens om helt andra budgetar än de som beslutats. I tidigare utredning har visats att man hämmar kreativiteten i landstinget då man har ett typiskt ”top-down”-styre på landstinget i Kalmar län där landstingsdirektör Alf Jönsson styr landstinget med järnhand. Hur kan majoritetspolitikerna gå med på att man inte har följsamhet i de tilldelade budgetarna? Det är trots allt deras roll att kontrollera verksamheten och styra den.

Landstingspolitikerna verkar dock inte göra något i frågan alls och vad händer då de folkvalda väljer att inte ta tag i de verkliga problemen?

Länk:
http://www.barometern.se/ledare/allians-som-haller-ihop-och-fokuserar/

Inlägget Barometern kritiserar majoritetens budget dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstingsledningen hånar budget

Landstingsledningen hånar budget och bryr sig inte alls om egentligen om förvaltningarna håller sin budget eller inte. Med ett ”top-down”-ledarskap som landstingsdirektör Alf Jönsson för så tilldelar han helt enkelt bara medel och verkar inte alls vara verklighetsförankrat. Två förvaltningar flaggar redan från början att man inte ämnar följa budget. Landstingsalliansen rasar mot denna slapphet av de rödgröna som enbart vill notera att man avvikter utan konsekvens.

Landstingsledningen hånar budget

Landstingsledningen hånar budget och verkar ha intagit en otroligt slapp inställning till budget som lagts. Man gör enbart en notering om att två förvaltningar från början av året säger att man inte ämnar följa budget då de inte är verklighetsförankrade. Med det diktatoriska ”top-down”-ledarskapet som landstingsdirektör Alf Jönsson för så verkar varken politiker eller verksamheten våga säga emot. Landstingsdirektör Alf Jönssons makt verkar ha växt sig otroligt stark under de åren han jobbat på landstinget. Att inte ens de folkvalda, som alltså framröstats av medborgare i länet för att föra deras talan, inte ens lyfter ett ögonbryn till dessa nästan löjeväckande budgetar är skrämmande.

Länk:
https://landstingsallians.wordpress.com/2015/02/11/budgetavvikelser-ska-godkannas-av-fullmaktige/

Inlägget Landstingsledningen hånar budget dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Helårsprognos bättre än budget?

Helårsprognos bättre än budget då landstinget i Kalmar län presenterar nya ekonomiska siffror. Man är så stolt att man går ut i press och ger egna pressmeddelanden, men om man tittar närmre så beror siffrorna på ökade skatter och statsbidrag. Det som är skrämmande är att man noterar att pensioner har gett ett budgetöverskott. 

Helårsprognos bättre än budget

Helårsprognos bättre än budget talar landstinget om i pressmeddelanden och press. Man pekar på att man bland annat gått bättre på grund av ökade skatter, pensioner och statsbidrag. Man har med andra ord inte gjort något för att effektivisera utan höjt skatter och fått bidrag. Att man även nämner pensioner är lite skrämmande då man redan idag har tagit över 5,5 miljarder av pensionsavsättningar och gjort av med på annat. Menar landstinget att man ”lånat” ännu mer pengar från pensionsavsättningarna för att visa bättre siffror?

Summa summarum har man fått mer bidrag och ökat skatterna för att gå bättre. Det låter som en hejdundrande nyhet att basunera ut i pressen. Frågan är hur länge Gota Media ska hjälpa landstingsmajoriteten att dölja detta för länets medborgare som förr eller senare kommer drabbas av det underskottet.

Länk

http://ltkalmar.se/om-landstinget/press/pressmeddelanden-och-nyheter/pressmeddelanden/helarsprognos-battre-an-budget/

Inlägget Helårsprognos bättre än budget? dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT