Etikettarkiv: blir

Alf Jönsson blir ny regiondirektör

Alf Jönsson blir ny regiondirektör i Region Skåne till hösten. Politikerna i Skåne menar att Alf Jönsson är helt rätt för positionen eftersom Landstinget i Kalmar län har bra ekonomi och han lyssnar på sina medarbetare. Man kan undra vilka efterfrågningar som de politikerna gjort.

Alf Jönsson blir ny regiondirektör

Alf Jönsson blir ny regiondirektör i Region Skåne efter det att Jonas Rastad har kommit överens med ledningen att han på kort varsel lämnar sin post. De styrande politikerna kontaktar nästan omedelbart Alf Jönsson på grund av hans långa tjänst i landstinget, hans förmåga att lyssna på sina medarbetare, hans sätt att få Kalmar läns landsting att gå plus och att man uppvisar bra resultat. Nu kan man undra hur ingående man utrett den frågan med tanke på att det finns en utredning gjord som pekar på allvarliga brister i form av att man har en kultur som är direkt skadlig, där ingen vågar säga sin åsikt i rädsla om att bli av med jobbet.
De medicinska resultaten kan möjligen visa att man är bra på vissa områden, men tittar man på resultat där man inte jämförs med andra är resultatet ett helt annat.
Till sist verkar politikerna i Skåne tro att landstinget i Kalmar län går bra. Om de läst boksluten skulle de se att landstinget har en massiv pensionsavsättningsskuld, vilket verkar passerat politikerna förbi.

Detta skriver man i bokslut 2014:
”Pensionsåtagandet uppgår vid årets slut till 6,3 Mdkr. Landstingets förvaltade pensionsmedel har ett marknadsvärde på 1,3 Mdkr. Medel för resterande pensionsåtagande återlånas av landstinget till investeringar och den löpande verksamheten.”

Meningarna betyder alltså att landstinget i Kalmar län, men Alf Jönsson i spetsen, tagit 5 MILJARDER kronor som skulle ha gått till pensioner för att istället finansiera den löpande verksamheten. Det är alltså DÄR som Alf Jönsson lyckas visa positiva siffror för han har helt enkelt valt att inte sätta av pensioner, vilket kommer drabba länet inom några år.

Inlägget Alf Jönsson blir ny regiondirektör dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Segerberg blir starkt kritiserad för brister

Segerberg blir starkt kritiserad för brister inom cancervården och man ser stora risker med framtiden och situationen känns mycket olustig. Segerberg har ett längre tag känt till att den enda specialiserade onkologen går i pension. Gudrun Brunegård är inte nådig i hennes ton mot ledningen. Att Segerberg blir starkt kritiserad kanske inte är så konstigt med tanke på att Kalmar län är i botten när det gäller cancerköer i landet.

Lena Segerberg blir starkt kritiserad för brister

Gundrun Brunegård som är landstingsråd för KD lyser i en debattartikel intressanta punkter då det verkar som om den nuvarande politiska ledningen med Anders Henriksson i spetsen helt verkar åsidosätta cancervården i länet. Man talar vitt och brett om hur mycket bättre man ska bli med bättre vårdköer, men i andra änden har man helt verkat ignorera att rekrytera ny personal efter pensionsavgång. Hon lyfter en stor oro och olustighet över att man från politiskt håll inte sett till att man tagit tag i rekryteringen av ny specialistpersonal. Enligt Brunegård har hon i god tro trott att man från ledningens håll använt statistik och fakta för långsiktig strategisk planering, vilket inte verkar vara fallet. Hon menar att den statistik som personalavdelningen har borde den politiska ledningen faktiskt ha tittat på.

Kontentan borde således vara att Segerberg vill att allt ska bli bättre man gör inget åt det?

 

Länk:
http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/58393/1/88/

Inlägget Segerberg blir starkt kritiserad för brister dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT