A A
RSS

Taggarkiv | "bland"

Landstinget Kalmar län bland de sämsta i landet

tisdag, mars 31, 2015

0 Kommentarer

Landstinget Kalmar län bland de sämsta i landet när det gäller organdonationer. KD politiker menar att nu måste krafttag tas i Kalmar läns landsting för att komma till rätta med organdonationerna. Landstinget Kalmar län bland de sämsta i landet Landstinget Kalmar län bland de sämsta i landet när det kommer till organdonationer. Tribunalen undrar hur detta […]

Landstinget i Kalmar län bland de sämsta på kranskärlssjukdomar

torsdag, januari 30, 2014

0 Kommentarer

Andel döda inom 1 år efter PCI-behandling vid instabil kranskärlssjukdom är katastrofalt inom Landstinget i Kalmar län. Landstinget i Kalmar län visar upp att inte mindre än 5,53% av patienterna DÖR inom 1 år efter att ha fått PCI-behandling. Där är äver 100% sämre än Landstinget Kronoberg som visar bäst siffror. Källa: SWEDEHEART – SCAAR. […]

Landstinget i Kalmar bland de sämsta på blödande magsår

måndag, december 9, 2013

0 Kommentarer

Andel döda inom 1 år efter sjukhusvård för blödande magsår är något så pass viktigt att man ville göra en jämförelse mellan olika landsting. Kalmar läns landsting är i bottenskrapet bland landsting där andel döda inom 1 år efter  sjukhusvård är inte mindre än 21,1%. Det betyder att var 5:e patient som kommit i kontakt […]