Alla inlägg av info

Rydell kallas korrumperad och okunnig

Rydell kallas korrumperad och okunnig i en privat blogg där skribenten analyserar en artikel av Leif Pagrotsky där han vill att Stockholmarna ska få gratis kollektivtrafik. Skribenten menar att man hade kunnat göra detta i Kalmar med om man ”slipper den korrumperade/okunnige miljöpartisten Jessica Rydell i landstingsledningen”.

Rydell kallas korrumperad och okunnig

Rydell kallas korrumperad och okunnig av en bloggare som har synpunkter på Leif Pagrotskys utspel där man ska få gratis kollektivtrafik i Stockholm. Skribenten går hårt mot Rydell där han kallar henne okunnig och korrumperad då hen menar att det skulle kunnat införas i Kalmar med.

http://www.mikewaxman.se/2015/05/19/11100636-gratis-kollektivtrafik-i-stockholm-kalmar/

Inlägget Rydell kallas korrumperad och okunnig dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstinget fortsätter jävigt avtal i Polen?

Landstinget fortsätter jävigt avtal i Polen? I en artikel i Västervikstidningen ska landstinget åka ner till Polen för att försöka hitta sjuksköterskor då detta är en stor bristvara för landstinget. I samma artikel skriver man även att man har avtal med en firma för att rekrytera läkare. Det intressanta i detta är att den gamla personalchefen är en av aktörerna bakom det företaget. DÅ han jobbade på landstinget innan pension var det en jävsituation som hette duga, men man struntade iallafall i upphandling och kallade det en brist.

 

Landstinget fortsätter jävigt avtal i Polen?

Landstinget fortsätter jävigt avtal i Polen? Det var stort rabalder 2011 då landstinget rakt av köpte läkartjänster från ett företag i Polen helt utan upphandling. Företaget hette Kalema och förra personaldirektören satt samtidigt som VD som företaget som landstinget köpte in läkartjänster av det företaget. I en tidningsartikel i Barometern menar man att det kanske varit en brist i att man struntade i LOU, men att det ju vara bekvämt att handla på detta sättet. Tribunalen undrar hur en förvaltningsrätt hade ställt sig till ett sådant uttalande. Företaget var dock med i andra upphandlingar men blev alltid bortvalda på grund av att de var alldeles för dyra. Här kan man undra hur mycket Kalmar läns medborgare fått betala till den förra personaldirektörens, och landstingsdirektör Alf Jönssons högra hand, företag genom åren. Personaldirektören är fortfarande aktiv inom det polska bolaget.

Länkar:
http://www.barometern.se/kalmar/lakartjanster-koptes-utan-upphandling-brot-mot-lagen/
http://www.vt.se/nyheter/polska-skoterskor-till-vastervik-8298758.aspx
http://medena.com.pl/om-oss/vart-team/

Inlägget Landstinget fortsätter jävigt avtal i Polen? dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Fler än 20 Lex Marior hittills i år

Fler än 20 Lex Marior hittills i år har landstinget i Kalmar län rapporterat redan innan halva året har gått. Lex Maria är händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada och måste anmälas till Institutionen för vård och omsorg.

Fler än 20 Lex Marior hittills i år

Fler än 20 Lex Marior hittills i år och då har inte halva året gått. Lex Marior är oerhört allvarligt då detta inte är händelser att ta lätt på. Det är således händelser som har medför eller kan medföra ALLVARLIG vårdskada. Vad gör landstingsledningen för att komma till rätta med detta? Köpa vindkraft? Bygga nya lokaler för 700 miljoner, delfinansiera helikoptrar, ta över konstverksamheten eller andra initiativ som inte har med vården att göra?

Länk:

http://ltkalmar.se/om-landstinget/press/pressmeddelanden-och-nyheter/?filter=3

Inlägget Fler än 20 Lex Marior hittills i år dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Politikerna tiger om Dan Johannesson

Politikerna tiger om Dan Johannesson efter att han blivit uthängd av ”drevet” Gota Media skapade, då han menar i ett privat Facebook-inlägg, vilket en 3-åring kunde förstå var ironiskt, att han inte kommer behandla kristna mer. Detta var en reaktion på Ebba Busch Thors uttalande om en samvetsklausul att man skulle kunna tacka nej till att utföra abort. 

Politikerna tiger om Dan Johannesson

Politikerna tiger om Dan Johannesson och har inte ställt upp en enda sekund för en av de bättre cheferna på landstinget. I personaldelegationen sitter följande personer som inte verkar ha ryggrad att stå upp för Dan Johannesson:
Ordinarie: Yvonne Hagberg, Pierre Edström, Kaj Holst, Maria Ixcot Nilsson, Ragnar Olsson, Anette Rogö, Elisabeth Wanneby.
Ersättare: Angelica Katsanidou, Jimmy Loord, Jessica Rydell, Malin Sjölander, Anders Svensson.

Politikerna och de högre tjänstemännen har varit som spöken i denna debatt och inte synts till alls. Han sa upp sitt chefskap, vilket naturligtvis är något han fått påtryckningar om internt av landstingsledning. Nu då personalen vill ha honom tillbaka och visar att de stödjer sin chef, vilken politiker kommer nu först försöka profitera på detta? Man kan önska att det finns någon inom landstingsledningen eller den politiska ledningen som faktiskt kan se förbi ett privat facebookinlägg som var ironiskt.

Länk:
http://www.barometern.se/kalmar/personalen-protesterar-2/
http://www.barometern.se/reagera/vi-stodjer-var-chef-dan-johannesson/

Inlägget Politikerna tiger om Dan Johannesson dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Alf Jönsson blir ny regiondirektör

Alf Jönsson blir ny regiondirektör i Region Skåne till hösten. Politikerna i Skåne menar att Alf Jönsson är helt rätt för positionen eftersom Landstinget i Kalmar län har bra ekonomi och han lyssnar på sina medarbetare. Man kan undra vilka efterfrågningar som de politikerna gjort.

Alf Jönsson blir ny regiondirektör

Alf Jönsson blir ny regiondirektör i Region Skåne efter det att Jonas Rastad har kommit överens med ledningen att han på kort varsel lämnar sin post. De styrande politikerna kontaktar nästan omedelbart Alf Jönsson på grund av hans långa tjänst i landstinget, hans förmåga att lyssna på sina medarbetare, hans sätt att få Kalmar läns landsting att gå plus och att man uppvisar bra resultat. Nu kan man undra hur ingående man utrett den frågan med tanke på att det finns en utredning gjord som pekar på allvarliga brister i form av att man har en kultur som är direkt skadlig, där ingen vågar säga sin åsikt i rädsla om att bli av med jobbet.
De medicinska resultaten kan möjligen visa att man är bra på vissa områden, men tittar man på resultat där man inte jämförs med andra är resultatet ett helt annat.
Till sist verkar politikerna i Skåne tro att landstinget i Kalmar län går bra. Om de läst boksluten skulle de se att landstinget har en massiv pensionsavsättningsskuld, vilket verkar passerat politikerna förbi.

Detta skriver man i bokslut 2014:
”Pensionsåtagandet uppgår vid årets slut till 6,3 Mdkr. Landstingets förvaltade pensionsmedel har ett marknadsvärde på 1,3 Mdkr. Medel för resterande pensionsåtagande återlånas av landstinget till investeringar och den löpande verksamheten.”

Meningarna betyder alltså att landstinget i Kalmar län, men Alf Jönsson i spetsen, tagit 5 MILJARDER kronor som skulle ha gått till pensioner för att istället finansiera den löpande verksamheten. Det är alltså DÄR som Alf Jönsson lyckas visa positiva siffror för han har helt enkelt valt att inte sätta av pensioner, vilket kommer drabba länet inom några år.

Inlägget Alf Jönsson blir ny regiondirektör dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Folktandvården Kalmar överdebiterar patienter

Folktandvården Kalmar överdebiterar patienter visar det sig då Kalla Fakta gör en utredning på olika tandvårdscentraler i Sverige. I intervju med Tandvårdschefen Anders Nylander säger han att han inte har en aning om detta. I nästa andetag menar Nylander att alla kliniker har inkomstkrav som de SKA möta.

Folktandvården Kalmar överdebiterar patienter

Folktandvården Kalmar överdebiterar patienter visar en utredning som Kalla fakta har gjort. Det visar sig att de som överdebiterar mest är folktandvården. 1/5 av alla patienter får betala för mycket. Var tredje klinik i Sverige tar felaktigt betalt enligt utredningen. Det visar även att landstingsledningen med Alf Jönsson och Anders Nylander i täten satt inkomstkrav på varje klinik. Om man inte möter upp budgeten görs genomlysning om varför man inte möter budget. Tribunalen kan tycka att man kanske borde inrikta sig på patienten istället för att koncentrera sig på fakturan. Det visar sig även att Försäkringskassan kräver betalningar tillbaka från landstingen, men landstingen verkar inte alls höra av sig till patienten så de också får pengarna tillbaka.

Många människor känner sig här lurade av Folktandvården och TV4 rekommenderar att man anmäler detta till Polisen. Polisen kommer då påbörja en förundersökning enligt bedrägeri och kan straffas med fängelse.

Är det ett sådant landsting Kalmar vill ha? Vart är politikerna nu? Tiger som vanligt? Är alla i ledningen stolta över landstinget nu? Kommer Gota Media nämna en enda rad om detta, vilket de lämpligt nog ”glömde” då det visade sig att landstinget grovt åsidosatt de etiska reglerna och köpt in datorer från en fabrik i Kina där arbetsförhållandena är horribla.

Inlägget Folktandvården Kalmar överdebiterar patienter dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstingsdirektör Alf Jönsson i prekär situation

Landstingsdirektör Alf Jönsson i prekär situation visar det sig efter kontroll av hans åtaganden. Det visar sig att landstingsdirektör Alf Jönsson suttit och sitter som ordförande i Uddenberg-Nordingska stiftelsen fram till 2018. Det i sig är kanske inget konstigt förutom att han förmodligen även lyfter ut mer ersättning därifrån förutom sin höga direktörslön samt extremt höga pensionsavsättning med tillhörande ny bil vart tredje år. Det intressanta i detta är att adressen till denna stiftelse. 

Landstingsdirektör Alf Jönsson i prekär situation

Landstingsdirektör Alf Jönsson i prekär situation visar det sig efter en enklare kontroll. Landstingsdirektören sitter nämligen som ordförande i Uddenberg-Nordingska stiftelsen som bara ”råkar” ha c/o adress KPMG, Skeppsbrogatan i Kalmar. Landstinget har använt sig av KPMG för att göra objektiva utredningar i bland annat fall där landstinget avskedat folk utan grund. Då har man snabbt kallat i KPMG. I ett fall från 2012 avskedade landstinget en chef och efter avskedet kallade man inte KPMG som garant för att de hade gjort rätt. KPMG skriver i sin rapport att de inte tar ansvar för innehållet i rapporten och att man inte gjort en regelrätt revision och att man inte ens upphandlat denna utredning på ett korrekt sätt. Det prekära för landstingsdirektören är att chefen stämde dem och nu har en professor emeritus Einar Häckner, som är en av de mest välrenommerade professorerna i företagsekonomi. Han var det som uttalade sig om Telia mutskandal i Uzbekistan där Telia också försökte rigga en rapport. Einar Häckner kommer här vittna mot landstinget och Alf Jönsson och den riggade rapporten de gjorde…. Ytterst prekär situation då landstingsdirektörens åtaganden i stiftelsen har en c/o adress till just KPMG. Det mest häpnadsväckande i hela denna affären är att man anlitade KPMG först efter man avskedat chefen, vilket kan tyda på att allt inte gått rätt till.

Utöver Häckners vittnesmål kommer även en av de mest välrenommerade lektorerna i Sverige på informationssäkerhet ge utlåtanden om landstingets ageranden.

Frågan är om landstingspolitikerna stödjer denna form av nästan kriminell verksamhet av landstingsdirektören? Förmodligen kommer de enbart, som vanligt, sitta tysta för det blir ju en jobbig situation.

Länk
http://www.ltkalmar.se/Documents/Politik%20och%20p%C3%A5verkan/Protokoll%20och%20handlingar%20ny/Landstingsstyrelsen/2014/2014-12-03/Kompletterande%20handlingar/140038%20Val%20av%20ledamot%20och%20ers%20i%20Uddenberg-Nordingska%20stift.pdf

Inlägget Landstingsdirektör Alf Jönsson i prekär situation dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstinget köper från skandalfabrik

Landstinget köper från skandalfabrik visar en granskning som TV4:as Kalla Fakta har gjort då de granskar datorföretaget Dell. Landstingets före detta upphandlingschef Håkan Sjöborg visste om detta, men har ändå skrivit på kontrakt för att köpa in från Dell trots att de visste om att de bryter mot etiska regler och att de vet om att de inte gör något för att förbättra situationen.

Landstinget köper från skandalfabrik

Landstinget köper från skandalfabrik i Kina då de skrivit kontrakt med Dell för att leverera datorer framöver. Landstinget har vetat om, sedan i januari 2014, att missförhållanden föreligger och att man medvetet bryter mot sina etiska regler för att tjäna pengar. Landstingets dåvarande upphandlingschef visste mycket väl om förhållandena på fabrikerna i Kinesiska staden Shenzhen var skandalösa.Trots att man avskedat medarbetare för att inte följa reglerna för upphandling tycker tydligen landstinget det är ok att köpa datorer till mångmiljonbelopp trots att man medvetet bryter mot sina egna regler.

Sitter landstingsdirektör Alf Jönsson säkert på sin stol efter en av årtiondets största klaverklamp. Man hade ju inga problem att ge en läkare möjligheten att säga upp sin chefstjänst då han ville stå upp för vården och politikerna stod på rad för att läxa upp läkaren Dan Johannesson. Undrar om de nu tänker läxa upp landstingsdirektör Alf Jönsson på samma sätt eller om man även här ska låtsas som det regnar precis som då man låtsas som ingen pensionsskuld på 5,5 miljarder existerar.

En nästan tragekomisk kommentar är att lokal media i form av Gota Media inte nämner en enda rad om detta i sina tidningar. Visst är det sorgligt då lokal press förlorat sitt perspektiv som samhällsgranskare. Vart är media nu då man kanske måste ifrågasätta landstingsledningen????

Länk:
http://www.expressen.se/nyheter/landstinget-koper-fran-skandalfabriken/

Inlägget Landstinget köper från skandalfabrik dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Politiker verkar helt enkelt inte förstå

Politiker verkar helt enkelt inte förstå att landstinget har en gigantisk skuld inom pensionsavsättningar. Folkpartisten Pierre Edström, har blivit smått sur över ett inlägg som handlar om landstingets enorma pensionsskuld på ca 5,5 miljarder kronor. 

Politiker verkar helt enkelt inte förstå

Politiker verkar helt enkelt inte förstå hur illa till landstinget ligger med dess enorma pensionsavsättningsskuld på 5,5 miljarder. Tribunalen har försökt belysa detta i ett antal inlägg. I ett av dessa inläggen tyckte Tribunalen att det vore bättre att man fokuserade på det istället för på diverse sidoaktiviteter, eftersom det trots allt rör över 200.000 medborgare. Politikern Pierre Edström försöker genom en av våra bidragsgivare få bort informationen om hans sidoaktiviteter, vilket i detta fallet var dans på ett gym. Med tanke på bidragsgivarens situation tog vi bort informationen i det inlägget och gjorde ett nytt, vilket ni ser i länken under, som berättar om att man aktivt försökt få bort information.

Nu har det då hänt igen att Pierre Edström bryr sig överhuvudtaget inte om huvudfrågan och vill inte kännas vid den, vilken är att landstinget ”lånat” ca 5,5 miljarder av sådana medel man skulle avsatt till pensioner för att istället täcka andra hål i verksamheten för att visa positiva resultat. Edström vill göra sig lustig över inlägget och ger följande kommentar den 12:e maj: ”Hoppas det är ok att jag sjunger i kör eller har ni (du) synpunkter på det också?”. Pierre Edström har således fortfarande inte förstått vad det hela handlar om.

För att vara extra tydliga till Pierre: ”Pierre, landstinget har lånat 5,5 miljarder kronor av sådana medel som skulle gått till pensioner för att finansiera andra delar av verksamheten”. Inte så svårt att förstå? Det handlar således inte om politikerns dans, men hans fokus verkar ligga 100% på just det. Vad gör DU åt detta?

Länk:
http://www.kalmarlt.se/2015/05/04/politiker-forsoker-fa-bort-information-pa-tribunalen

Inlägget Politiker verkar helt enkelt inte förstå dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Alliansen kallar majoriteten för svikare

Alliansen kallar majoriteten för svikare i ett pressmeddelade från den 6 maj 2015. Bakom skrivelsen ligger Pierre Edström, Christer Jonsson, Gudrun Brunegård och Malin Sjölander som inte är nådiga i sin kritik mot landstingsmajoriteten.

Alliansen kallar majoriteten för svikare

Alliansen kallar majoriteten för svikare och menar att man svikit sina väljare då man faller bort från vallöfte efter vallöfte. Man menar att man uteblivit med satsningarna inom hälso- och sjukvården som man lovat inför valet. Man menar även att siffror visar 84 miljoner sämre än budget, vilket är långt ifrån landstingets resultatmål på 2%. Alliansen menar att bidrag förr om åren räddat landstinget åtskilliga år då sjukvården annars skulle gått minus. Men vänta nu, alliansen helt struntar i att ta upp och ingen annan heller för den delen är den massiva pensionsskuld man byggt upp under landstingsdirektör Alf Jönssons tid på ca 5,5 miljarder kronor (http://www.kalmarlt.se/pensionsskuld/). Tror både allians och majoritet att den på något magiskt sätt bara kommer försvinna? Visst är det underbart att alla politiker nästan har rätt till en politikerpension vad som än händer med medborgarna och vården.

Länk:
Alliansen kallar majoriteten för svikare

Inlägget Alliansen kallar majoriteten för svikare dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT