Månadsarkiv: maj 2015

Alf Jönsson blir ny regiondirektör

Alf Jönsson blir ny regiondirektör i Region Skåne till hösten. Politikerna i Skåne menar att Alf Jönsson är helt rätt för positionen eftersom Landstinget i Kalmar län har bra ekonomi och han lyssnar på sina medarbetare. Man kan undra vilka efterfrågningar som de politikerna gjort.

Alf Jönsson blir ny regiondirektör

Alf Jönsson blir ny regiondirektör i Region Skåne efter det att Jonas Rastad har kommit överens med ledningen att han på kort varsel lämnar sin post. De styrande politikerna kontaktar nästan omedelbart Alf Jönsson på grund av hans långa tjänst i landstinget, hans förmåga att lyssna på sina medarbetare, hans sätt att få Kalmar läns landsting att gå plus och att man uppvisar bra resultat. Nu kan man undra hur ingående man utrett den frågan med tanke på att det finns en utredning gjord som pekar på allvarliga brister i form av att man har en kultur som är direkt skadlig, där ingen vågar säga sin åsikt i rädsla om att bli av med jobbet.
De medicinska resultaten kan möjligen visa att man är bra på vissa områden, men tittar man på resultat där man inte jämförs med andra är resultatet ett helt annat.
Till sist verkar politikerna i Skåne tro att landstinget i Kalmar län går bra. Om de läst boksluten skulle de se att landstinget har en massiv pensionsavsättningsskuld, vilket verkar passerat politikerna förbi.

Detta skriver man i bokslut 2014:
”Pensionsåtagandet uppgår vid årets slut till 6,3 Mdkr. Landstingets förvaltade pensionsmedel har ett marknadsvärde på 1,3 Mdkr. Medel för resterande pensionsåtagande återlånas av landstinget till investeringar och den löpande verksamheten.”

Meningarna betyder alltså att landstinget i Kalmar län, men Alf Jönsson i spetsen, tagit 5 MILJARDER kronor som skulle ha gått till pensioner för att istället finansiera den löpande verksamheten. Det är alltså DÄR som Alf Jönsson lyckas visa positiva siffror för han har helt enkelt valt att inte sätta av pensioner, vilket kommer drabba länet inom några år.

Inlägget Alf Jönsson blir ny regiondirektör dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Folktandvården Kalmar överdebiterar patienter

Folktandvården Kalmar överdebiterar patienter visar det sig då Kalla Fakta gör en utredning på olika tandvårdscentraler i Sverige. I intervju med Tandvårdschefen Anders Nylander säger han att han inte har en aning om detta. I nästa andetag menar Nylander att alla kliniker har inkomstkrav som de SKA möta.

Folktandvården Kalmar överdebiterar patienter

Folktandvården Kalmar överdebiterar patienter visar en utredning som Kalla fakta har gjort. Det visar sig att de som överdebiterar mest är folktandvården. 1/5 av alla patienter får betala för mycket. Var tredje klinik i Sverige tar felaktigt betalt enligt utredningen. Det visar även att landstingsledningen med Alf Jönsson och Anders Nylander i täten satt inkomstkrav på varje klinik. Om man inte möter upp budgeten görs genomlysning om varför man inte möter budget. Tribunalen kan tycka att man kanske borde inrikta sig på patienten istället för att koncentrera sig på fakturan. Det visar sig även att Försäkringskassan kräver betalningar tillbaka från landstingen, men landstingen verkar inte alls höra av sig till patienten så de också får pengarna tillbaka.

Många människor känner sig här lurade av Folktandvården och TV4 rekommenderar att man anmäler detta till Polisen. Polisen kommer då påbörja en förundersökning enligt bedrägeri och kan straffas med fängelse.

Är det ett sådant landsting Kalmar vill ha? Vart är politikerna nu? Tiger som vanligt? Är alla i ledningen stolta över landstinget nu? Kommer Gota Media nämna en enda rad om detta, vilket de lämpligt nog ”glömde” då det visade sig att landstinget grovt åsidosatt de etiska reglerna och köpt in datorer från en fabrik i Kina där arbetsförhållandena är horribla.

Inlägget Folktandvården Kalmar överdebiterar patienter dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstingsdirektör Alf Jönsson i prekär situation

Landstingsdirektör Alf Jönsson i prekär situation visar det sig efter kontroll av hans åtaganden. Det visar sig att landstingsdirektör Alf Jönsson suttit och sitter som ordförande i Uddenberg-Nordingska stiftelsen fram till 2018. Det i sig är kanske inget konstigt förutom att han förmodligen även lyfter ut mer ersättning därifrån förutom sin höga direktörslön samt extremt höga pensionsavsättning med tillhörande ny bil vart tredje år. Det intressanta i detta är att adressen till denna stiftelse. 

Landstingsdirektör Alf Jönsson i prekär situation

Landstingsdirektör Alf Jönsson i prekär situation visar det sig efter en enklare kontroll. Landstingsdirektören sitter nämligen som ordförande i Uddenberg-Nordingska stiftelsen som bara ”råkar” ha c/o adress KPMG, Skeppsbrogatan i Kalmar. Landstinget har använt sig av KPMG för att göra objektiva utredningar i bland annat fall där landstinget avskedat folk utan grund. Då har man snabbt kallat i KPMG. I ett fall från 2012 avskedade landstinget en chef och efter avskedet kallade man inte KPMG som garant för att de hade gjort rätt. KPMG skriver i sin rapport att de inte tar ansvar för innehållet i rapporten och att man inte gjort en regelrätt revision och att man inte ens upphandlat denna utredning på ett korrekt sätt. Det prekära för landstingsdirektören är att chefen stämde dem och nu har en professor emeritus Einar Häckner, som är en av de mest välrenommerade professorerna i företagsekonomi. Han var det som uttalade sig om Telia mutskandal i Uzbekistan där Telia också försökte rigga en rapport. Einar Häckner kommer här vittna mot landstinget och Alf Jönsson och den riggade rapporten de gjorde…. Ytterst prekär situation då landstingsdirektörens åtaganden i stiftelsen har en c/o adress till just KPMG. Det mest häpnadsväckande i hela denna affären är att man anlitade KPMG först efter man avskedat chefen, vilket kan tyda på att allt inte gått rätt till.

Utöver Häckners vittnesmål kommer även en av de mest välrenommerade lektorerna i Sverige på informationssäkerhet ge utlåtanden om landstingets ageranden.

Frågan är om landstingspolitikerna stödjer denna form av nästan kriminell verksamhet av landstingsdirektören? Förmodligen kommer de enbart, som vanligt, sitta tysta för det blir ju en jobbig situation.

Länk
http://www.ltkalmar.se/Documents/Politik%20och%20p%C3%A5verkan/Protokoll%20och%20handlingar%20ny/Landstingsstyrelsen/2014/2014-12-03/Kompletterande%20handlingar/140038%20Val%20av%20ledamot%20och%20ers%20i%20Uddenberg-Nordingska%20stift.pdf

Inlägget Landstingsdirektör Alf Jönsson i prekär situation dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstinget köper från skandalfabrik

Landstinget köper från skandalfabrik visar en granskning som TV4:as Kalla Fakta har gjort då de granskar datorföretaget Dell. Landstingets före detta upphandlingschef Håkan Sjöborg visste om detta, men har ändå skrivit på kontrakt för att köpa in från Dell trots att de visste om att de bryter mot etiska regler och att de vet om att de inte gör något för att förbättra situationen.

Landstinget köper från skandalfabrik

Landstinget köper från skandalfabrik i Kina då de skrivit kontrakt med Dell för att leverera datorer framöver. Landstinget har vetat om, sedan i januari 2014, att missförhållanden föreligger och att man medvetet bryter mot sina etiska regler för att tjäna pengar. Landstingets dåvarande upphandlingschef visste mycket väl om förhållandena på fabrikerna i Kinesiska staden Shenzhen var skandalösa.Trots att man avskedat medarbetare för att inte följa reglerna för upphandling tycker tydligen landstinget det är ok att köpa datorer till mångmiljonbelopp trots att man medvetet bryter mot sina egna regler.

Sitter landstingsdirektör Alf Jönsson säkert på sin stol efter en av årtiondets största klaverklamp. Man hade ju inga problem att ge en läkare möjligheten att säga upp sin chefstjänst då han ville stå upp för vården och politikerna stod på rad för att läxa upp läkaren Dan Johannesson. Undrar om de nu tänker läxa upp landstingsdirektör Alf Jönsson på samma sätt eller om man även här ska låtsas som det regnar precis som då man låtsas som ingen pensionsskuld på 5,5 miljarder existerar.

En nästan tragekomisk kommentar är att lokal media i form av Gota Media inte nämner en enda rad om detta i sina tidningar. Visst är det sorgligt då lokal press förlorat sitt perspektiv som samhällsgranskare. Vart är media nu då man kanske måste ifrågasätta landstingsledningen????

Länk:
http://www.expressen.se/nyheter/landstinget-koper-fran-skandalfabriken/

Inlägget Landstinget köper från skandalfabrik dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Politiker verkar helt enkelt inte förstå

Politiker verkar helt enkelt inte förstå att landstinget har en gigantisk skuld inom pensionsavsättningar. Folkpartisten Pierre Edström, har blivit smått sur över ett inlägg som handlar om landstingets enorma pensionsskuld på ca 5,5 miljarder kronor. 

Politiker verkar helt enkelt inte förstå

Politiker verkar helt enkelt inte förstå hur illa till landstinget ligger med dess enorma pensionsavsättningsskuld på 5,5 miljarder. Tribunalen har försökt belysa detta i ett antal inlägg. I ett av dessa inläggen tyckte Tribunalen att det vore bättre att man fokuserade på det istället för på diverse sidoaktiviteter, eftersom det trots allt rör över 200.000 medborgare. Politikern Pierre Edström försöker genom en av våra bidragsgivare få bort informationen om hans sidoaktiviteter, vilket i detta fallet var dans på ett gym. Med tanke på bidragsgivarens situation tog vi bort informationen i det inlägget och gjorde ett nytt, vilket ni ser i länken under, som berättar om att man aktivt försökt få bort information.

Nu har det då hänt igen att Pierre Edström bryr sig överhuvudtaget inte om huvudfrågan och vill inte kännas vid den, vilken är att landstinget ”lånat” ca 5,5 miljarder av sådana medel man skulle avsatt till pensioner för att istället täcka andra hål i verksamheten för att visa positiva resultat. Edström vill göra sig lustig över inlägget och ger följande kommentar den 12:e maj: ”Hoppas det är ok att jag sjunger i kör eller har ni (du) synpunkter på det också?”. Pierre Edström har således fortfarande inte förstått vad det hela handlar om.

För att vara extra tydliga till Pierre: ”Pierre, landstinget har lånat 5,5 miljarder kronor av sådana medel som skulle gått till pensioner för att finansiera andra delar av verksamheten”. Inte så svårt att förstå? Det handlar således inte om politikerns dans, men hans fokus verkar ligga 100% på just det. Vad gör DU åt detta?

Länk:
http://www.kalmarlt.se/2015/05/04/politiker-forsoker-fa-bort-information-pa-tribunalen

Inlägget Politiker verkar helt enkelt inte förstå dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Alliansen kallar majoriteten för svikare

Alliansen kallar majoriteten för svikare i ett pressmeddelade från den 6 maj 2015. Bakom skrivelsen ligger Pierre Edström, Christer Jonsson, Gudrun Brunegård och Malin Sjölander som inte är nådiga i sin kritik mot landstingsmajoriteten.

Alliansen kallar majoriteten för svikare

Alliansen kallar majoriteten för svikare och menar att man svikit sina väljare då man faller bort från vallöfte efter vallöfte. Man menar att man uteblivit med satsningarna inom hälso- och sjukvården som man lovat inför valet. Man menar även att siffror visar 84 miljoner sämre än budget, vilket är långt ifrån landstingets resultatmål på 2%. Alliansen menar att bidrag förr om åren räddat landstinget åtskilliga år då sjukvården annars skulle gått minus. Men vänta nu, alliansen helt struntar i att ta upp och ingen annan heller för den delen är den massiva pensionsskuld man byggt upp under landstingsdirektör Alf Jönssons tid på ca 5,5 miljarder kronor (http://www.kalmarlt.se/pensionsskuld/). Tror både allians och majoritet att den på något magiskt sätt bara kommer försvinna? Visst är det underbart att alla politiker nästan har rätt till en politikerpension vad som än händer med medborgarna och vården.

Länk:
Alliansen kallar majoriteten för svikare

Inlägget Alliansen kallar majoriteten för svikare dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

De rödgröna fördelar pengar helt otroligt

De rödgröna fördelar pengar helt otroligt osmakligt då man går ut i media och säger man är stolta över fördelningen och tycker samarbetet varit framgångsrikt. Man menar att psykiatrin ska få 1,5 miljarder till nya byggnader, bland annat genom att ta parkeringsplatser på en redan otroligt mycket för liten parkeringsplats. Man menar även att cancervården ska få mer pengar, men det man inte nämner är att det enbart är på grund av att man sköt till statliga pengar då staten tyckte det var under all kritik med så långa köer.

De rödgröna fördelar pengar helt otroligt

De rödgröna fördelar pengar helt otroligt. Det är så ögonen måste gnuggas för att inse att de faktiskt menar allvar med den fördelningen som gjorts. 1,5 miljarder menar man att man ska bygga nya lokaler till Psykiatriförvaltningen för och helt utan lån.. Med tanke på att ett helt års budget är mellan 5-6 miljarder kan man undra vart man kommer ta dessa pengar från. Har man tänka att ”låna” ÄNNU MER kapital från pensionsavsättningar och öka den skulden men ytterligare 1,5 miljarder? Det som är mest olustigt i detta är att oppositionen inte ifrågasätter vart kapitalet kommer från. Eller menar politikerna att man varit överfinansierade med nästan 30% per år? Eller är det så att politiken nuförtiden enbart blivit en popularitetstävling där ingen vågar säga halv sju med rädsla för att bli mindre gillad…

The brain trust

”The brain trust”

De rödgröna fördelar pengar helt otroligt

Inlägget De rödgröna fördelar pengar helt otroligt dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Henriksson ger sig på processerna

Henriksson ger sig på processerna när han menar att eftersom läget kommer bli tufft de närmsta åren med ekonomin och att man då måste ha effektiva processer. Frågan är om det inte hade varit bättre att strunta i att bygga för 1,5 miljarder eller köpa miljöfarligt vindkraft för 50 miljoner?

Henriksson ger sig på processerna

Henriksson ger sig på processerna istället för att titta på sitt eget ledarskap och vart man fullkomligen slänger ut pengar. Man har som mål att få en köfri vård inom 6 månader trots att man har en kö på ca 70 veckor inom hörundersökningar och en av de längsta köerna i landet när det gäller cancerpatienter. Man har som ambition att man också ska kunna få gå upp till heltid om man skulle vilja det. Tribunalen gjorde här en uträkning vad det skulle kosta i extrakostnad helt utan några förbättringar. Läs mer här: http://www.kalmarlt.se/2014/09/01/linda-fleetwood-vill-ruinera-landstinget/

Landstingets otroliga ledare

Landstingets otroliga ledare

Länk:
Henriksson ger sig på processerna

Inlägget Henriksson ger sig på processerna dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

70 VECKORS VÄNTETID!!

Hela 70 veckors väntetid tar det hos landstinget i Kalmar län innan man får komma på hörselundersökning. Anders Henrikssons, högst ansvarig för vården i länet, något genanta svar är att man vet de har lite lite personal och att handlingsplanen är att fråga varför väntetiden är så lång. Landstingets ”starke man” har sagt sitt.

70 veckors väntetid

70 veckors väntetid tvingas hörselpatienter att vänta innan de får komma på undersökning. Anders Henriksson, ytterst ansvarig för all vård, besvarar det genom att säga att man är bäst på andra områden när det gäller köer. Han verkar således inte alls bry sig om det utan hyllar det som redan går bra. Han själv säger det är under all kritik, men verkar inte ha förstått att det är han själv som är ytterst ansvarig. Han menar även att det alltid är områden som försämras trots att man är bäst?!?!? Det ”kanske” hade kunnat satsas mer pengar om man inte hade köpt miljöfarlig vindkraft för 50 miljoner? Köpt tåg för över 80 miljoner?

Landstingets problem verkar vara att det inte är en attraktiv arbetsplats där en utredning pekar på härskartaktik och har helt enkelt inte lyckats få en bra arbetsmiljö. Man gömmer problemet i en massa utredningar och pekar på undercheferna istället för att titta på sig själva.. ”skiten rinner ju nedåt” som de flesta vet, utom just landstingsledningen.

70 veckors väntetid

Inlägget 70 VECKORS VÄNTETID!! dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Ofantliga mängder Lex Marior på landstinget

Ofantliga mängder Lex Marior på landstinget när man summerar hur det gått hittills under 2015. Inte mindre än 17 stycken Lex Marior är inlämnade till IVO för utredning. Katastrofala siffror med tanke på att varje tillfälle är en brist för patientsäkerheten.

Ofantliga mängder Lex Marior på landstinget

Ofantliga mängder Lex Marior på landstinget i Kalmar län då första månaderna summeras. Inte mindre än 17 Lex Marior har skickats in till Inspektionen för vår och omsorg.
Lex Maria är det vardagliga namnet för anmälningsskyldigheten som följer Patientsäkerhetslagen. Anmälningsskyldigheten innebär att en vårdgivare har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom. Det betyder att vid 17 tillfällen har det inträffat att då de kommit i kontakt med vården utsatts för risk för allvarlig skada eller sjukdom. I normala fall kan man tycka att man uppsöker vården för att få skador avhjälpta, inte tvärtom.

Länk:
http://ltkalmar.se/om-landstinget/press/pressmeddelanden-och-nyheter/?filter=3

Inlägget Ofantliga mängder Lex Marior på landstinget dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT