Månadsarkiv: april 2015

Landstinget leker jurister

Landstinget leker jurister när man återigen polisanmäler en anställd för dataintrång. Landstinget skriver på sin egna sida att ”Om det efter internutredning kan påvisas att en anställd uppsåtligen har berett sig tillgång till information som denna inte har rätt att ta del av ska, som huvudregel, polisanmälan göras.”. 

Landstinget leker jurister

Landstinget leker jurister då man åter ger sig på en medarbetare som sett en journal den inte borde. Landstinget tar på sig jurist-, domar- och bödel-kappan och påstår att man uppsåtligen tittat i journaler. OM man nu är så säker på att detta skett, kan man undra varför man polisanmäler hela händelsen, då det i normala fall borde räcka med en varning. Tribunalen tror här att landstinget polisanmäler så polisen får utreda vad som hänt, dvs landstinget kan knappast säga att något skett uppsåtligen.

Länk:
http://ltkalmar.se/om-landstinget/press/pressmeddelanden-och-nyheter/pressmeddelanden/6336/

Inlägget Landstinget leker jurister dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstingets informationssäkerhet har granskats

Landstingets informationssäkerhet har granskats av företaget KPMG och pekar på både styrkor och förbättringsområden. Det intressanta i revisionsberättelsen är att KPMG pekar på styrkor som utfördes av en före detta IT-chef som de sedermera sparkade på grund av…… håll i hatten…. att han försökt få till en bättre informationssäkerhet för landstinget. 

Landstingets informationssäkerhet har granskats

Landstingets informationssäkerhet har granskats av företaget KPMG som pekar på att man nu ligger bättre till inom informationssäkerhet än då man gjort en granskning år 2010. Styrkorna man pekar på är bland annat en ny datorhall, modernare IT-infrastruktur, utbildningsinsatser, nätsegmentering, långsiktigt lösning av Cosmics produktionsmiljö för datadrift, ny tjänst som IT-säkerhetsansvarig och att en samverkansmodell mellan IT och verksamheterna har implementerats.
Samtliga dessa förbättringsåtgärder gjordes av samma person, förutom att anställa en person till, som just på grund av dessa förbättringar fick sparken. Det intressanta i detta är att de som då gjorde granskningen av arbetet som utförts var just KPMG. De hade fått i uppdrag att hitta arbetsrättsliga åtgärder mot en chef efter det att han blivit sparkad och då var bland annat en av bristerna att det informationssäkerhetsarbetet som utförts inte var vatten värt, enligt en vanlig upphandlare. Samma firma hyllar nu det som gjorts som trycker speciellt på den nya datorhallen, modernare IT-infrastruktur samt utbildningsinsatser.

År 2010 gjorde Ernst & Young den senaste revisionen på informationssäkerheten och rekommenderar att man ska ta fram stödjande riktlinjer och rutiner för informationssäkerhet. KPMG menar här att statusen 2015 är att regler och processer fortfarande saknas. Just detta togs fram av den förra IT-chefen som sparkades där upphandlingspersonen sa att arbetet inte var något värt. Chefen i fråga skickade skickade arbetet till en välrenommerad lektor inom informationssäkerhet som gjorde det starka uttalandet att ”den som gjort uttalandet att arbetet inte är något värt vet inte vad den talar om.

Med andra ord om man anammat de riktlinjer och regler som den förra IT-chefen arbetade med hade revisionen förmodligen sagt en helt annan sak då man i så fall haft regler och rutiner på plats. Istället har man, om man tittar på vilka dokument som revisionen gått igenom, helt enkelt slängt hela arbetet.

Då den förra chefen gått vidare och stämt landstinget har KPMG gjort klart i sin rapport att man inte kommer så till svars för den utredning man gjorde av den förra chefen utan arbetet är enbart gjort till landstinget.

Börjar ni känna stanken?

Länkar:
http://ltkalmar.se/Documents/Om%20landstinget/Press/Pressmeddelanden%20och%20nyheter/Pressmeddelanden/2015/Brev%20%20LS%20ang%20granskning%20av%20landstingets%20informationss%C3%A4kerhet.pdf

http://ltkalmar.se/Documents/Om%20landstinget/Press/Pressmeddelanden%20och%20nyheter/Pressmeddelanden/2015/Infos%C3%A4kerhet%202015%20KPMG%20skyddad%20version.pdf

Inlägget Landstingets informationssäkerhet har granskats dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Jämlik vård ifrågasätts på landstinget i Kalmar län

Jämlik vård ifrågasätts på landstinget i Kalmar län då man går ut i en upphandling för stomiprodukter dör det redan finns ett nationellt avtal. Länsordföranden och förbundsordföranden för Tarm-, Uro- och Stomiförbundet är starkt kritiska till landstinget i Kalmar läns agerande i upphandlingsfrågan.

Jämlik vård ifrågasätts på landstinget i Kalmar län

Jämlik vård ifrågasätts på landstinget i Kalmar län av ILCO där landstinget i Kalmar län väljer att upphandla stomiprodukter och helt strunta i nationella avtal. Man tror sig alltså vara för mer än övriga Sverige. ILCO menar att en lokal upphandling kan innebära att man begränsar tillgången till rätt hjälpmedel. Men beskriver att regeringen, vilken nu är rödgrön, har gett Tandvårds- och läkemedelsförmånsvetket i uppgift att upphandla effektiva stomihjälpmedel, vilket alltså landstinget i Kalmar län struntar i för man tycker man kan bättre själva tydligen.

Länk:
http://www.ostrasmaland.se/insandare-debatt/landstinget-forsamrar-for-redan-utsatt-grupp/

Inlägget Jämlik vård ifrågasätts på landstinget i Kalmar län dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Tribunalen växer så det knakar

Tribunalen växer så det knakar när en summering av antalet besökare görs och jämförs med föregående period.

tribunalen

 

Vi beslutade även att släppa in Gota Media igen så de slipper gå in via andra kanaler. Vi tänkte att de faktiskt skulle utföra riktig journalistik igen, men det verkar som om våra förhoppningar grusades och man gör inte ens ett försök att granska landstinget.

Att antalet besökare ökat med över 50% jämfört med föregående period är en stor framgång och vi ser inga tendenser att antalet minskar.

Framöver kommer vi även följa den polisanmälan som kommer att lämnas in där miljoner från landstinget trillade ut till företaget Kalema där den gamla personaldirektören satt som VD, och fortfarande sitter som konsult. Polisen kommer då få utreda vilka ytterligare personer som är inblandade i denna miljonaffär där landstinget blivit av med massvis med miljoner som man kunnat komma undan mycket billigare. Se själva länken där den enda förklaringen media får är att ”där har vi brustit”. Då ingen inom revisionen ens kommenterat detta kan kanske tyda på att flera parter inom landstinget är inblandade.

 

Länk:
http://www.barometern.se/kalmar/lakartjanster-koptes-utan-upphandling-brot-mot-lagen/

Inlägget Tribunalen växer så det knakar dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstinget ska satsa på cancervård efter allmosa

Landstinget ska satsa på cancervård efter allmosa från staten. Staten tycker att cancervårdsköerna är alldeles för långa och ger extra medel för att korta köerna rejält då det inte är hållbart med så långa köer som landstinget i Kalmar har idag. Inom vissa cancervårdsköer har man längst köer av alla landsting i landet.

Landstinget ska satsa på cancervård efter allmosa

Landstinget ska satsa på cancervård efter allmosa från staten som tycker cancervårdsköerna är skandalöst långa. Man ger till och med en allmosa då landstinget inte verkar vilja satsa på någonting som inte ingår i jämförelser. Lena Segerberg (s) uttalar i en artikel att NU då man fått 10 miljoner ska man se över detta, vilket innebär att man alltså hade struntat i köerna om man inte fått extrapengarna.

I planerna för att minska köerna ska man:
1. Ge fortsatt stöd till att utveckla modellen med regionala cancercentrum.
Kommentar: Man vill alltså lägga ner lokal cancervård?

2. En modell för standardiserade vårdförlopp
Kommentar: Segerberg menar alltså att vården inte har ett standardiserat sätt att arbeta på. Det låter för Tribunalen som Vilda Västern, vilket vi absolut inte tror. Det förvånar att politiken har så lite tro på verksamheten.

 

Länk
http://www.barometern.se/debatt/cancervarden-ska-forbattras-i-kalmar-lan/

Inlägget Landstinget ska satsa på cancervård efter allmosa dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstinget köper miljöfarlig vindkraft

Landstinget köper miljöfarlig vindkraft för 41 miljoner då nu upphandlingen är klar och företaget Eolus vann upphandlingen. Man har även skrivit ett 5 års serviceavtal med Eolus som ska sköta vindkraftverken, vilket förmodligen inte är gratis. Landstinget kan således inte ta hand om vad man själva köpt. Det medborgarna inte vet är att vindkraft i dagsläget inte är speciellt miljövänligt alls.

Landstinget köper miljöfarlig vindkraft

Landstinget köper miljöfarlig vindkraft för hela 41 miljoner kronor, enbart i inköp. Man får sedan betala för företaget att faktiskt ta hand om vindkraftverket med i 5 år. Frågan är vad landstinget har för tanke sedan med vindkraftverket. De första 5 åren kommer således vindkraftverket kosta landstinget, vilket för övrigt enbart täcker en liten del av behovet, över 8 miljoner om året plus underhållskostnaderna. Man tackar således nej till ca 25 heltidsanställda sjuksköterskor. Om det hade varit så att vindkraft hade varit miljövänligt hade man kanske som medborgare kunnat förstå framförallt Jessica Rydell, men vad medborgarna kanske inte vet är att vindkraft inte alls är så miljövänligt som man tror.

Fakta:
Dagens vindkraftverk använder direktdrivna turbiner istället för växellådor som kräver underhåll. Direktdrivna turbiner använder något som heter ”permamagneter” som innehåller stora mängder ”Neodym”, vilket är en sällsynt jordartsmetall. Då denna metallen bryts används ofta radioaktiva ämnen som ”torium” och ”uran”. I dagsläget bryts 95% av denna metall i Kina i området Baotao. Kina är inte helt okänt för barnarbete vilket gör att det är otroligt viktigt att man försöker se helheten innan man som landstingspolitiker eller tjänsteman slår sig för bröstet och visar hur miljömedveten man är.

Länk:
http://www.atl.nu/arbetsliv/landsting-k-vindkraftverk-f-r-41-miljoner
http://www.barometern.se/reagera/visste-ni-detta-om-vindkraften/

Inlägget Landstinget köper miljöfarlig vindkraft dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Asylsökande bjuds på busskort av landstinget

Asylsökande bjuds på busskort av landstinget som vill hjälpa asylsökande att få det lättare att pendla mellan sitt asylboende och alla orter i länet. Alf Jönsson landstingsdirektör går ut och stoltserar med denna nyhet, medan han hittills aldrig har synts då det gäller indragning av linjer för pensionärerna i länet. I de fallen skickar han fram direktör Karl-Johan Bodell i skottgluggen.

Asylsökande bjuds på busskort av landstinget

Asylsökande bjuds på busskort av landstinget då man vill vara trevlig att låta asylsökande ta sig från sina boenden till de större orterna i länet. Tribunalen undrar här varför man inte ger pensionärer och ensamstående kvinnor samma möjlighet? Menar landstingsdirektör Alf Jönsson att det man ska skilja på folk och folk? Enligt arbetsrätten hade det varit ett klart fall av diskriminering, men tydligen verkar landstingsdirektör Alf Jönsson tycka att detta är helt ok att pensionärer och ensamstående kvinnor inte ska ha samma rättigheter. Det är tydligen skillnad på folk och folk i landstingsdirektör Alf Jönssons ögon.

Länk

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6110508

Inlägget Asylsökande bjuds på busskort av landstinget dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Billigt försök av etablissemanget

Billigt försök av etablissemanget när man anonymt kontaktar Tribunalen för att meddela hur bra personen i fråga tycker att det är att detta uppmärksammas och att hen också gärna vill bidra. Hen meddelar dock att hen inte vill bidra förrän hen vet vilka som ligger bakom sidan.

Billigt försök av etablissemanget

Billigt försök av etablissemanget när man aktivt försöker ta reda på vilka som ligger bakom sidan Tribunalen. Man kokar ihop en person som tar kontakt ”anonymt”, eller under taget namn som vill hjälpa till och vill veta vilka som ligger bakom sidan.

Vid en otroligt enkel koll finns naturligtvis inte människan i Kalmar och då hen konfronteras med detta blir det helt tyst. Tribunalen väljer att inte skriva ut vilka som ligger bakom detta, men det kan ni kloka läsare säkert räkna ut själva. Riktigt billigt försöka som sagt, men Tribunalen är inte förvånad.

Inlägget Billigt försök av etablissemanget dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT