Månadsarkiv: februari 2015

Alf Jönsson hyllar sjukhus han inte stöttar

Alf Jönsson hyllar sjukhus han inte stöttar i normala fall och inte enbart en gång har skarp kritik hörts från Oskarshamnshåll att landstingsdirektör Alf Jönsson vill stänga sjukhuset i Oskarshamn. Däremot ser man landstingsdirektören med på bild, strålande glad över hur bra sjukhuset i Oskarshamn producerar.

Alf Jönsson hyllar sjukhus han inte stöttar

Alf Jönsson hyllar sjukhus han inte stöttar i normala fall och har vid fler tillfällen än en kritiserats hårt för försöka att stänga ner sjukhuset i Oskarshamn. Då Oskarshamn nu blir utnämnda till ett av Sveriges bästa sjukhus, vem syns då i täten på bild om inte Alf Jönsson och säger sig inte vara minsta förvånad. Det tycker Tribunalen är konstigt med tanke på vad som kommunicerats förut av missnöjda medarbetare i Oskarshamn och försök att stänga sjukhuset. Landstingsdirektören verkade dock vara mest stolt över att länssjukhuset i Kalmar placerade sig på sjunde plats och att man då kommer få lättare att rekrytera.

Tribunalen undrar hur landstingsdirektör Alf Jönsson kommer då lättare att rekrytera med den personalpolitik man har och den hämmande kulturen, vilket visat sig i utredning. Det kanske vore bättre man jobbade på medbestämmande istället för toppstyre.

Länk:

http://www.barometern.se/oskarshamn/sjukhuset-bast-i-sverige-igen/

Inlägget Alf Jönsson hyllar sjukhus han inte stöttar dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Länsskukhuset i Kalmar har ett 20-tal olika specialiteter

Länsskukhuset i Kalmar har ett 20-tal olika specialiteter är bara en mening som kom ut då Landstinget i Kalmar län skulle annonsera efter mer personal. Otroligt oroväckande då man läser annonsen och ser att en nio-åring skulle kunna skrivit bättre.

Länsskukhuset i Kalmar har ett 20-tal olika specialiteter

Länsskukhuset i Kalmar har ett 20-tal olika specialiteter är hur annonsen börjar. Man väljer träffade nog att stava fel på kvalitetsarbete med och skriver istället ”kvlitetsarbete”.
Texten ser ut som följer:

”Länssjukhuset i Kalmar erbjuder spännande nyckelpositioner som verksmahetschef vid två av våra kliniker.

Länsskukhuset i Kalmar har ett 20-tal olika specialiteter. 358 vårdplatser och 2200 anställda. Vi har ett lyckosamt divit aretet med god vård och gott bemötande.

Nationellt är vårt kvlitetsarbete uppmärksammat vilket visar sig med tiopplaceringar i olika mätningar.”

Denna artikel kommer vi naturligtvis lägga högst uppe på sidan lite senare då det är viktigt att medborgarna ser vad vi har för människor som styr vården och vilken kompetens de innehar.

Länk:
http://www.expressen.se/kvallsposten/felsttavad-annonss-en-mansterhit-pa-facebok/

Inlägget Länsskukhuset i Kalmar har ett 20-tal olika specialiteter dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstinget flyttar tjänster

Landstinget flyttar tjänster från Västervik till Kalmar då landstinget väljer att centralisera sin administration. 5 tjänster berörs i Västervik och enligt Serviceförvaltningschef Christer Holmgren har alla erbjudits jobb som kundsupport och menar att tjänsterna som ekonomiassistent och kundsupport är likvärdiga. Tribunalen undrar om Holmgren då kan ta jobb som lokalvårdare då det är att likställa med hans tjänst?

Landstinget flyttar tjänster

Landstinget flyttar tjänster i Västervik till Kalmar i ett försök att centralisera administrationen. De anställda har fått erbjudanden att jobba som kundssupport i Västervik istället för att jobba som ekonomiassistent. Eftersom Serviceförvaltningschef Christer Holmgren meddelar att tjänsterna är likvärdiga kan man först titta om de ligger inom samma lönespann eller inom samma arbetskategori. Gör det inte det så kan man undra vad Holmgren styrker sina uttalanden på.

Länk:

http://www.vimmerbytidning.se/article/view/62765/

Inlägget Landstinget flyttar tjänster dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Helgarbete kommer drabba landstinget

Helgarbete kommer drabba landstinget i Kalmar då man tar in sköterskor som ska göra hälsokontroller på flyktingar. Sköterskorna kommer att jobba frivilligt och Landstinget hävdar att det inte kommer drabba tillgängligheten för andra. Detta uttalandet kommer trots att man har brist på sköterskor och de som arbetar kommer naturligtvis ta ut dessa tider i kompensationstid eller kommer de vara mer slutkörda än vanligt.

Helgarbete kommer drabba landstinget

Helgarbete kommer drabba landstinget när man nu ska göra hälsokontroller på alla nyanlända flyktingar. Detta är i sak otroligt bra att man minskar köerna där, men att landstinget hävdar att det inte kommer drabba den vanliga verksamheten stämmer helt enkelt inte. Självklart kommer de som ställer upp nu antingen få kompensationstid eller extra betalt. Får man inte sin vila kommer man prestera sämre på jobbet. Flertalet studier pekar på att om man inte får en veckovila ökar risken för sjukskrivningar. Så att säga att den normala verksamheten inte kommer drabbas förstår Tribunalen inte vad man fått det från.

Länk:

http://www.vt.se/nyheter/helgarbete-ska-korta-koer-8108731.aspx

Inlägget Helgarbete kommer drabba landstinget dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Gota Media är stora lögnare

Gota Media är stora lögnare då man går ut i Östra Småland och kallar andra medier oseriösa. Östra Småland menar att om man söker på en politikers namn, i detta fallet Yvonne Hagberg, så hamnar man på en grov porrsida. Om man vill kalla landstingets ledningssida för grov porrsida tycker Tribunalen att man är helt fel ute och journalistiken är under all kritik. 

Gota Media är stora lögnare

Gota Media är stora lögnare då man försöker att misskreditera Tribunalen på de mest lumpna sätten man kan. Lögnen består i att Östra Småland påstår att om man söker på en politikers namn, Yvonne Hagberg, på Google kommer ett resultat upp från Tribunalen som ser ut som en riktig länk på Google. Östra Småland menar att om man trycker på länken kommer man inte till Tribunalen utan till en grov porrsida. Man skriver även att landstingets utmärkta skydd har stoppat så att det inte blir så i landstingets system.

Fakta
1. Tribunalen har utveckla en funktion för att om någon från Gota Media försöker gå in på sidan Kalmarlt.se så slussas de direkt vidare till landstingets ledningssida, vilket iofs kanske Gota Media anser är en grov porrsida.
2. Landstingets ”skydd” har inget med detta att göra utan det har enbart att göra med att Gota Medias adresser är omstyrda från Kalmarlt till landstingets ledningsida eftersom deras enda intresse är att i varje skede skydda landstingsledningen och då är det lika bra att landstinget själva går in. Det har alltså inget med skydd från landstinget att göra.

Trots spridandet av lögner får vi tacka för att fler fått upp ögonen för Tribunalen då det kommeit in massvis med nya besökare efter den helt felaktiga artikeln.

Tribunalen undrar naturligtvis vilka Internetsidor medabetarna på Gota Media varit inne på för att komma till en ”grov porrsida”? Man kanske borde se över sina egna IT-system.
Tribunalen undrar också naturligtvis hur Gota Media visste att den var grov? Tittade Gota Media på filmklipp då eller tittade på många bilder för att kunna besluta att den var grov?

Ärendet kommer naturligtvis polisanmälas för grovt förtal!

Länk:
http://www.ostrasmaland.se/oskarshamn/sokning-pa-politiker-leder-till-grov-porr/

Inlägget Gota Media är stora lögnare dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Patientsäkerheten underkänd i Kalmar

Patientsäkerheten underkänd i Kalmar i en utredning av Sveriges Kommuner och Landsting som gjorts bland landsting i Sverige. Utredningen menar att få händelser rapporteras och att arbetsbelastningen är för hög. Man pekar även på bristande stöd av högsta ledningarna när det gäller patientsäkerheten.

Patientsäkerheten underkänd i Kalmar

Patientsäkerheten underkänd i Kalmar i den utredningen som gjorts av Sveriges kommuner och landsting. Utredningen trycker på högsta ledningens brist på stöd vad det gäller patientsäkerheten. Man menar även att personalen har alldeles för hög arbetsbelastning och att för få händelser rapporteras in. Högsta ledningarna har lagt så mycket som 30% av läkarnas arbetstid till administrativa uppgifter istället för att ge den tiden till patienter.

Tribunalen tycker det är skrämmande att en opartisk utredning pekar på högsta ledningens brist på stöd när det gäller patientsäkerhet. Om man inte kan lita på att högsta ledningen driver den frågan, vem ska då driva den?

Länk

http://www.sjukhuslakaren.se/2015/02/02/patientsakerheten-far-underkant-i-alla-landsting/

Inlägget Patientsäkerheten underkänd i Kalmar dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstinget vägrar annat än fakturabetalningar

Landstinget vägrar annat än fakturabetalningar då patienter vill betala med kort eller kontant. Landstinget pekar på, trots kritik om ökade kostnader att skicka fakturor, att det är det bästa för personalen så man slipper hantera kontanter. De flesta andra landstingen försöker göra det så enkelt som möjligt för sina patienter, medan här verkar det som man gör allt för att göra det så lätt som möjligt för sig själva.

Landstinget vägrar annat än fakturabetalningar

Landstinget vägrar annat än fakturabetalningar i framtiden, vilket höjt kritiska röster om ökade kostnader. Landstinget menar att man kostnadsfritt skickar ut fakturor. Tribunalen undrar om man, eftersom man påtalar att det är gratis, hade tänkt ta ut en avgift från början för att skicka fakturor? Menar landstinget att det är gratis för dem att skicka ut fakturor? De måste ha fått världens bästa uppgörelse med Postnord då. Att enbart ta betalt med faktura är dock inte Landstinget i Kalmar läns idé utan man har helt enkelt tagit idén från Landstinget i Värmland.

Nu kan man undra hur man ska göra på bussar, eftersom KLT ingår i landstinget, och även hur man ska göra med alla kulturevenemang då man nu vill satsa på kulturen inom landstinget. Ska samma förutsättningar göras för privata vårdgivare nu så samma regler gäller för dem? Ökar inte de privata vårdgivarnas kostnader då och det blir då en snedvriden konkurrenssituation eftersom de privata vårdgivarna måste ta höjd för de ökade kostnaderna, dels med porton, men även då patienter får för sig att inte betala. De behöver då betala för juridisk hjälp, vilket landstinget har internt.

Länk

http://www.ltkalmar.se/om-landstinget/press/pressmeddelanden-och-nyheter/nyhetslista/e-frikort-och-enklare-betalning/

Inlägget Landstinget vägrar annat än fakturabetalningar dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Kalmar läns landsting försämrar patientsäkerheten

Kalmar läns landsting försämrar patientsäkerheten då man nu vill lämpa över ansvaret på patienterna och att de själva ska få meddela sin ankomst. Landstinget i Kalmar län verkar fått den idén från Uppsala läns landsting där Kalmars gamla IT-direktör Petter Könberg nu huserar. Vad händer om en annan person skriver in patientens personnummer? 

Kalmar läns landsting försämrar patientsäkerheten

Kalmar läns landsting försämrar patientsäkerheten genom att öppna upp möjligheten för allmänheten att skriva in sig själva då de kommer till landstinget. Ponera att person A nämner för person B att den ska till sjukhuset. Person B åker till sjukhuset och skriver in person A:s personnummer. person B kommer då få reda på vart person A ska, ex STI-mottagningen (jaha,  person A är rädd den har en könssjukdom). Patientsäkerheten och Informationssäkerheten sätts helt ur spel, vilket verkar gå ganska väl i hand med IT-Direktör Petter Könbergs historik där han bara kör på utan eftertanke, eller tanke alls. Rätt information till rätt person vid rätt tid är informationssäkerhetens ledord, vilket verkar rimma väldigt illa med vad man kommit på här. Frågan är hur Kalmar läns landsting tänkt här…..

 

http://www.barometern.se/kalmar/nu-gar-det-bara-att-betala-vard-med-faktura/

Inlägget Kalmar läns landsting försämrar patientsäkerheten dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstinget döljer ny patientlag

Landstinget döljer ny patientlag visar en kontroll av Läkartidningen den 8 januari 2015. Landstinget är ett av få landstinget som väljer att inte publicera information om att nu har patienter rätten att välja utförare av landstingsfinansierad öppenvård vart man vill i landet. Landstinget väljer att inte informera om detta.

Landstinget döljer ny patientlag

Landstinget döljer ny patientlag och väljer att inte publicera nyheterna på deras hemsida då Läkartidningen gör en kontroll den 8 januari 2015. Den nya patientlagen ger patienter rätten att välja utförare av landstingsfinansierad öppenvård vart som helst man vill i landet. Man kan ställa sig frågan om varför landstinget väljer att inte berätta detta för dina medborgare? I grannlandstinget bjuder man på diverse hjälpmedel då man blir sjuk, medan i Kalmar får man betala det mesta. Men är det verkligen rätt väg att gå att inte informera alls? Det kan säkerligen stå landstinget dyrt i längden då medborgarna kommer på att landstinget valt att inte informera dem om denna valmöjligheten. Då verkar det vara bättre att informera om att man ska satsa stora pengar på ett nytt kulturcentrum trots att man varken verkar ha kunskap eller intresse där, heller.

Länk:

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/01/Nu-sjosatts-den-nya-patientlagen/

Inlägget Landstinget döljer ny patientlag dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Pierre Edström anklagar Socialdemokraterna för svek

Pierre Edström anklagar Socialdemokraterna för svek då man lovar, lovar och lovar, men ändå blir väntetiderna för cancerpatienterna inte kortare. Edström menar man gett förslag vid flertalet gånger hur man ska lösa detta problem, men har tyvärr pratat för döva öron eftersom majoriteten har valt att helt enkelt inte lyssna.

Pierre Edström anklagar Socialdemokraterna för svek

Pierre Edström anklagar Socialdemokraterna för svek på grund av att man återigen hamnar i botten av mätningarna av tiderna för att få vård för cancer. Man har gång på gång lämnat förslag på hur man kan lösa problemen, men enligt Edström möts man av ett ointresse. Tribunalen undrar om det har att göra med att den politiska ledningen i Kalmar läns landsting vill fokusera på allt annat än kärnverksamheten.

Länk:

http://pierreedstrom.blogspot.se/2015/01/svek-mot-lanets-cancerpatienter.html

Inlägget Pierre Edström anklagar Socialdemokraterna för svek dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT