Månadsarkiv: maj 2014

Skräckvälde på landstinget

Landstinget i Kalmar län kritiseras nu allt mer för skräckvälde där man aldrig vågar säga vad man tycker för rädsla att råka ut för repressalier. Nu påtalar även politiker detta och en utredning har visat på den toppstyrning som finns som verkar hämmande för organisationen.

Skräckvälde på landstinget

Nu reagerar folkpartisten Pierre Edström på de artiklar som skrivits i Östran som pekar på att personalen är rädda för att uttala sig i medier. I Östrans artikel vill nu Socialdemokraterna förhöra sig om rädslan att uttala sig i media. Socialdemokraterna vet mycket väl att det skett en utredning som visat på den toppstyrningen som finns inom landstinget och som talar om hur hämmande denna strukturen är för organisationen. Socialdemokraterna själva har medverkat i hot om polisanmälningar och annat mot enskilda medarbetare om man inte säger upp sig. Man kan även undra varför Socialdemokraterna vill höra med andra chefer om detta då det är den övriga personalen som är rädda. Man kan ställa sig frågan hur man tänker här. Om en medarbetare mot all förmodan skulle meddela missförhållanden eller saker som verkar helt felaktiga kallas man på möten med rena hoten om att om man inte säger upp sig kommer en polisanmälan skickas med påhittade anklagelser. Man utför senare fejkade utredningar för att styrka deras sak och betalar miljoner i arvoden för att köra över enskilda medborgare med en arsenal av advokater. Med den mentaliteten kan Tribunalen förstå att ingen vågar yppa ett enda ord samtidigt som ekonomin inom landstinget helt håller på att haverera med en pensionsskuld på över 5,5 miljarder och röda siffror så långt ögat når, dvs om man inte plockar bort minusposter, vilket man gjort i årets resultat, och då visar svarta siffror.

Skräckvälde på landstinget

Skräckvälde på landstinget

Länkar:
Pierre Edströms inlägg:
http://pierreedstrom.blogspot.se/2014/05/ingen-ska-vara-radd-att-saga-vad-man.html

En av Östrans artiklar:
http://www.ostran.se/NYHETER/Kalmar/S-reagerar-paa-avsloejande-om-sommarens-vaardsituation

Inlägget Skräckvälde på landstinget dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstinget i Kalmar län bryter mot lagen

Landstinget i Kalmar län bryter mot lagen hävdar nu linköpingsstudenter. Man har helt enkelt struntat i att följa högskolelagen som säger att studenters åsikter ska tas med i diskussionerna. Man kanske inte tycker deras åsikter är värda att lyssna på.

Landstinget i Kalmar län bryter mot lagen

I samband med att media basunerade ut på ett skrämmande synkat sätt att landstinget i Kalmar län hade fått en läkarutbildning så höjdes omedelbart röster som talade om att landstinget i Kalmar län bryter mot lagen genom att inte följa den process som ska följas enligt högskolelagen. Bara för att förtydliga så har naturligtvis inget av detta att göra med att de rödgröna med Anders Henriksson i spetsen eller landstingsdirektör Alf Jönsson kört lobbying för detta utan det har att göra med att Linköpings universitet fick fler platser finansierade än vad man kunde ta hand om. Man behövde då decentralisera utbildningen lite och då fick Kalmar och Jönköping en liten del av utbildningen. Man kommer alltså ta emot 20 läkarstudenter om året, MEN enbart studenter som redan studerat i 5 terminer.

Kostnaden för länets medborgare: 20 miljoner om året
Garanti för att dessa 20 om året stannar i Kalmar län: 0%
Länk
http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/studenter-protesterar-i-linkoping(4293854).gm

Inlägget Landstinget i Kalmar län bryter mot lagen dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstingsstyrelsen söker invandrare

I en artikel i Östran går landstingsstyrelsen ut och påtalar att man nu aktivt ska söka invandrare för att den ska bli fler invandrare i personalstyrkan.

Landstingsstyrelsen söker invandrare

Landstingsstyrelsen har nu alltså aktivt gått ut och sagt att man ska söka fler invandrare för att öka personalstyrkan. Man kan undra om man gör det för att man ska kunna fortsätta hålla de låga lönerna de erbjuder sjuksköterskorna idag eller vad tanken är. Hade det inte varit bättre att som landsting faktiskt gått ut och sökt kompetens istället för att begränsa sig till kompetenta invandrare.
Konstigt att populister som politiker vill avgränsa sin sökning efter personal. Det är som att man indirekt säger att man ska kvotera in invandrare. På nästan alla andra ställen pratar om om kompetens, medans landstingsstyrelsen gjorde detta till en minoritetsfråga. Rätt person på rätt plats varesig det är en kvinna, man, invandrare, svensk, homosexuell, straight eller annat. Varför kan inte landstingsstyrelsen komma in på 2000-talet som alla andra?
Det landstingsstyrelsen nu tog beslut på kommer innebära att man kommer börja titta snett och undra om man fick jobbet för kompetensens skulle eller om det var kvoteringen som gjorde det. Väldigt olyckligt att en landstingsstyrelsen skapar sådana barriärer.

Man kan också undra om landstingsstyrelsen nu även ska ge sig in i rekryteringsbranschen. Man blir inte direkt förvånad för nu vill man ge sig in i flertalet branscher om inte alls har med vård att göra.

Länk:
http://www.ostran.se/NYHETER/Kalmar/Landstinget-soeker-invandrare

Inlägget Landstingsstyrelsen söker invandrare dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstinget Kalmar ger bort 6,8 miljoner

Landstinget Kalmar ger bort 6,8 miljoner varje till länsteatern i Kalmar och dyrare kommer det bli. Landstinget ska har numera visat intresse av att ge sig i i kulturbranschen och vill bygga ett nytt Kulturcentrum.

Landstinget Kalmar ger bort 6,8 miljoner

Landstinget Kalmar ger bort 6,8 miljoner varje år till….. länsteatern i Kalmar. De 6,8 miljonerna kan man tycka kanske hade gjort bättre nytta inom vården, vilket det faktiskt är vad medborgarna tror att dess skattepengar går till, men icke, här ska vi in i flera olika branscher.

Man har på senaste tiden velat ge sig in i:
* Vindkraftbranschen
* Byggbranschen
* Trafikbranschen
* Kulturbranschen

Samtidigt bygger man upp en pensionsskuld på 5,5 miljarder kronor och låtsas som det regnar och visar vilken fin ekonomi man har. Den fina ekonomin är dock inte helt sanningsenlig eftersom man helt sonika plockar bort vissa minusposter och kallar dem för jämförelsestörande och i ett nafs har man gått plus.

Länk:
http://www.ostran.se/NYHETER/Kalmar/650-kronor-priset-foer-en-biljett-till-Byteatern

Inlägget Landstinget Kalmar ger bort 6,8 miljoner dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Den rödgröna sörjan lämnar vården ännu mer

Den rödgröna sörjan har i sitt nya briljanta förslag för de kommande 3 åren att man nu vill ta över ansvaret för kulturpolitiken i länet. Man ska naturligtvis då även bygga lite igen i form av ett nytt kulturcentrum. Dessa pengar är det som medborgarna ger i skatt där landstinget ska bedriva vård och inget annat.

Den rödgröna sörjan desperata

Den rödgröna sörjan verkar ha blivit helt desperat i att göra allt annat än att bedriva vård som de är tillsatta för att göra. Om det har att göra med att man inte har kompetensen för det, med tanke på en utbildad elektriker som högsta höns, eller vad det beror på kan man undra, men som medborgare kan man inte bli annat än rädd då landstinget börjat agera mer byggnadsföretag än en sjukvårdsinrättning.
Man säger att man ska göra en kraftsamling för att komma till rätta med de ökade kostnaderna för hyrläkare. Undrar om man då menar att man ska göra som i år att man helt enkelt inte tar med den kostnaden i budgeten för som vanligt vill man inte berätta HUR.
Man menar även att man ska stötta ett regionalt vård- och omsorgscollege. Menar man då att man ska stödja det ekonomiskt, eller hur menar man för att enbart säga att man stöttar det ger inte så mycket tyngd i det uttalandet.

Ni som läsare borde verkligen läsa manifestet i länken under och tänka på vad man egentligen lovar i alla de punkterna man listar. Ni kommer komma fram till en väldigt intressant slutsats. Kan man vinna val genom att öka pensionsskulden katastrofalt mycket, stötta den högsta tjänstemannaledningen trots fiasko på fiasko, lämna den verksamhet man är tillsatt för att sköta så är det sorgligt, men och andra sidan vad finns det för alternativ? Oppositionen vill inte heller se sanningen och media vägrar skriva om och hotar istället andra om stämning för att bibehålla lugnet i länet.

Länk
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Kalmar/MediaN/Nyheter-fran-lanet/Nya-och-hogre-mal-for-sjukvarden-i-lanet/

Inlägget Den rödgröna sörjan lämnar vården ännu mer dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Miljarder i pensionsskuld för Kalmar läns landsting

5,5 miljarder i pensionsskuld är vad man kan läsa av bokslutet för Landstinget i Kalmar län. Ändå basunerar Alf Jönsson och Anders Henriksson ut att man har svarta siffror och går en massa plus. Hur förklarar man att man efter 2 mandatperioder ökat pensionsskulden lavinartat?

5,5 miljarder i pensionsskuld

Det intressanta med att det är 5,5 miljarder i pensionsskuld är att Gota Media med Barometern och Östran i spetsen inte skriver en rad om detta trots att det ligger vidöppet i årsredovisningen. Ännu intressantare är det att oppositionen är mycket väl införstådda i att man har en sådan stor skuld, men även de tiger om katastrofala 5,5 miljarder i pensionsskuld.
Vem kommer få betala detta svarta hål till skuld? Landstingsrådet Pierre Edström (fp) menar att medborgarna i länet inte ska få lida för det. Detta innebär två sakar; 1. Folkpartiet känner till pensionsskulden och gör inget, 2. Menar man att 5,5 miljarder i skuld bara helt plötsligt kommer skrivas av?
Att de rödgröna med den utbildade elektrikern Anders Henriksson under 8 år lyckas få till detta resultatet är helt otroligt. Med tanke på de löner och förmåner som uppbringas av dessa tjänstemän och politiker är det nära på skamligt att de inte själva väljer att kliva åt sidan, men det är klart om inget granskande organ finns så kan man fortsätta ”visa svartaa siffror”.
Att man i år helt sonika tagit bort två poster för att kunna visa svarta siffror är otroligt och det skulle vara intressant att se konsekvensen av att ett privat företag hade gjort samma sak. Man kallar minusresultaten för ”jämförelsestörande poster”, eftersom man ju jämför sig med alla andra landsting i Sverige, vilket då inte avspeglar verkligheten.

Inlägget Miljarder i pensionsskuld för Kalmar läns landsting dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Segerberg blir starkt kritiserad för brister

Segerberg blir starkt kritiserad för brister inom cancervården och man ser stora risker med framtiden och situationen känns mycket olustig. Segerberg har ett längre tag känt till att den enda specialiserade onkologen går i pension. Gudrun Brunegård är inte nådig i hennes ton mot ledningen. Att Segerberg blir starkt kritiserad kanske inte är så konstigt med tanke på att Kalmar län är i botten när det gäller cancerköer i landet.

Lena Segerberg blir starkt kritiserad för brister

Gundrun Brunegård som är landstingsråd för KD lyser i en debattartikel intressanta punkter då det verkar som om den nuvarande politiska ledningen med Anders Henriksson i spetsen helt verkar åsidosätta cancervården i länet. Man talar vitt och brett om hur mycket bättre man ska bli med bättre vårdköer, men i andra änden har man helt verkat ignorera att rekrytera ny personal efter pensionsavgång. Hon lyfter en stor oro och olustighet över att man från politiskt håll inte sett till att man tagit tag i rekryteringen av ny specialistpersonal. Enligt Brunegård har hon i god tro trott att man från ledningens håll använt statistik och fakta för långsiktig strategisk planering, vilket inte verkar vara fallet. Hon menar att den statistik som personalavdelningen har borde den politiska ledningen faktiskt ha tittat på.

Kontentan borde således vara att Segerberg vill att allt ska bli bättre man gör inget åt det?

 

Länk:
http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/58393/1/88/

Inlägget Segerberg blir starkt kritiserad för brister dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Jessica Rydell kritiseras internt

I ett blogginlägg från en MP-anhängare kritiseras Jessica Rydell hårt för sin person. I blogginlägget tar Miljöpartisten upp saker som att Rydell inte är intresserad av att samarbeta och att hon är arrogant. Skribenten har ytterligare saker att säga om hennes yrkesutövande, men väljer taktiskt nog att inte berätta det i dagsläget. 

Jessica Rydell kritiseras hårt

Bloggskrivaren verkar ha tröttnat på det sättet Jessica Rydell agerar genom att inte svara på PM, visa ett ointresse av att samarbeta och skribenten menar till och med att hon är arrogant. Det är med stort missnöje det egna ledet riktar kritik mot Jessica Rydells sätt att agera, vilket är otroligt oroande inför valet. Det verkar inte heller som om det egna ledet är nöjt med hur hon sköter sitt arbete heller så interna stridigheter är nog bara att vänta inom Miljöpartiet.
Att Jessica Rydell kritiseras är kanske inte så konstigt då hon kommer med uttalanden som att lägga ut alla patientjournalerna på Internet utan och även kasta bort ca 300 miljoner kronor på vindkraft som mycket väl skulle kunna gått till vården som egentligen pengarna är ämnade för.

Länk
http://www.mikewaxman.se/2014/04/landstinget-med-jessica-rydell-som.html

Inlägget Jessica Rydell kritiseras internt dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Alf Jönsson vägrar sjuksköterskor högre lön

I en artikel i Östran vädjar sjuksköterskor i ledande position på akutmottagningen om att få en högre lön i samband med deras ökade ansvar.Alf Jönsson vägrar dem detta då han inte verkar att tycka att de är värda 2.700 kronor mer i månaden. Landstinget har enbart gjort en ökning med 600 kronor, vilket kan tyckas väldigt lågt i förhållande till vilket ansvar de tilldelats.

Alf Jönsson vägrar sjuksköterskor högre lön

I samband med att sjuksköterskorna träffade Johan Rosenqvist, sjukhuschef  i Kalmar, framförde sköterskorna sitt krav på 2.700 kronor mer i månaden. Upprinnelsen var ett brev från akutsköterskorna till ledande politiker och landstingsledning. Dock verkade ingen av dessa har kuraget att träffa sköterskorna själva utan skickade en som inte hade mandat att säga något eller ta beslut i frågan.

Det finn på landstinget i Kalmar län idag 26 sköterskor på akuten med ledningsansvar, vilket hade inneburit, vilket hade inneburit en ökat kostnad på 70.200 kronor i månaden för landstinget. Alf Jönsson vägrar ge efter för sköterskornas krav. Det verkar som om Alf Jönsson istället verkar vilja ge gratis bilar vart tredje år till alla som sitter i hans ledningsgrupp samt stoppar undan dryga 20.000 i månaden till sig själv i enbart pensionsavsättning år 2011. Det betyder att han med all säkerhet har ännu mer idag. Bilarna som ges bort, utan krav på något alls, kostar landstinget ca 1.500.000 miljoner kronor om året som bara ges bort. Sköterskornas ökning hade inneburit ca 850.000 om året, dvs ca 500.000 kronor lägre än vad Alf Jönsson ger bort idag. Alf Jönsson vägrar tyvärr i fel ände.

Synd att inte politikerna och Alf Jönsson kunde vara mer rakryggade och möta sin personal och säga att man hellre lägger pengarna på att ge bort bilar. Skamligt kan visa tycka.

Länk till artikel:
http://www.ostran.se/NYHETER/Kalmar/Sjukskoeterskor-faar-inte-efterfraagad-loeneoekning

 

Länk till ledningens löner
http://www.kalmarlt.se/loner/

Inlägget Alf Jönsson vägrar sjuksköterskor högre lön dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT