Månadsarkiv: mars 2014

Kalmar läns landstings politiska ledning kritiseras hårt

I ett inlägg i Barometern kritiseras Kalmar läns landstings politiska ledning hårt och man frågar sig om landstinget verkligen ska styras politiskt. Insändaren tycker att det kapital  som  Kalmar läns landstings politiska ledning slänger ut på alla möjliga saker borde gå till vården eftersom befolkningen i Kalmar län konstant blir äldre.

Insändaren pekar på flertalet hinder till att det just är politiken som ska styra landsting och att den apparaten kostar otroligt mycket pengar.

Kalmar läns landstings politiska ledning skapar stor röra

Insändaren menar även att ute i verksamheterna är det otroligt rörigt och när det börjar närma sig valtider vågar man inte ta några beslut alls som kan vara av godo till vården på grund av att det kanske kan vändas av den politiska oppositionen till en dålig sak. Är det verkligen Kalmar läns landstings politiska ledning vi vill ha som ska styra landstinget? Insändaren är tydlig i då han menar att NEJ, det ska man inte ha. De prioriterar galet då man köper in vindkraft för 300 miljoner och man är tvungen att höja skatterna för att få in ytterligare 220 miljoner. Man köper in tåg till överpriser, man gör en miljardinvestering på nybyggnationer osv osv osv. Det uppstår otroliga summor då man räknar ihop  allt som Kalmar läns landstings politiska ledning ska göra av med pengar på som inte är vårdrelaterat. De borde egentligen själva inse att de inte har kompetensen att sitta där de gör, men men tanke på bristen av densamma så kan man tänka sig att det brister även i självinsikten.

Ser man även till den kompetens som Kalmar läns landstings politiska ledning har så ser man att den som är ytterst ansvarig för all vård för Kalmar län har en utbildning som elektriker. Man kan även se vilken kompetens de andra har inom tjänstemannaledet och hur väl anpassade deras utbildningar är till att styra ett landsting. Länk: http://www.kalmarlt.se/kompetens/

 

Länk:
http://www.barometern.se/reagera/mer-till-vard-mindre-till-politik(4193619).gm

Inlägget Kalmar läns landstings politiska ledning kritiseras hårt dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstingsledningen hånar patienter

I en insändare i Barometern känner sig en patient hånad av landstingsledningen med tanke på de väntetiderna som är. Patienten i fråga har två växande tumörer i lungan och blir skickad mellan 4 olika sjukhus. Samtidigt bjuder landstingsdirektör Alf Jönsson alla medarbetare på, inte en, utan 450 tårtor.

Landtingsledningen verkar ha tappat greppet

Patienten påtalar att kötiderna är sämst i landet och att man samarbetar med det landstinget som är näst sämst på  vårdköer. Patienten menar att hela vårdorganisationen är i total anarki och att ingenting fungerar. Att få ett sådant uttalande från en patient som är så pass illa däran är skrämmande. Att landstingsledningen verkar låtsas som det regnar genom att bjuda sig själva på nya bilar vart tredje år, bjuda på tårtor, köpa vindkraft och alla möjliga saker som inte har med vård att göra är fullkomligt skrämmande. Vem/vilka har då byggt upp denna kultur? De ytterst ansvariga Anders Henriksson och Alf Jönsson har suttit väldigt länge på sina positioner och man kan inte lämna dem utan skuld i denna frågan.
Patienten tycker också det är patetiskt med politikerna som skanderar i sina inlägg om att väntetiderna är oacceptabla. Kanske dags att vakna upp för det är ni, ja NI, som är ansvariga för köerna tillsammans med att landstingsledningen inte har den formella kompetensen inom vård man skulle kunna önska.

Landstingsledningens kompetens håller inte

Landstingsledningen på 17 personer kan man tycka har djupa rötter inom just vårdyrket, men icke. Det finns enbart en läkare i form av Anders Nylander som är tandvårdschef och sedan finns två utbildare sjuksköterskor. Så av dessa 17 personer är enbart 3 stycken som vården och av dessa är en läkare. Tittar man sedan på den politiska ledningen blir man även där mörkrädd där den högsta politiska tjänstemannen inom Kalmar läns landsting, Anders Henriksson, är en utbildad elektriker.

Länk till insändare:
http://www.barometern.se/reagera/vantetiderna-ar-ett-han-mot-patienterna(4184824).gm

Inlägget Landstingsledningen hånar patienter dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstinget i Kalmar län får kritik igen

Nu är det riksförbundet Hjärt Lung som ger öppen kritik till Landstinget i Kalmar län efter att ”öppna jämförelser 2013″ släppts av Socialstyrelsen.

Landstinget i Kalmar län hamnar i bottenskiktet igen

Inger Ros, förbundsordförande för Hjärt Lung träffade politikerna som styr Landstinget i Kalmar län för att framföra kritik då man återigen hamnat i bottenskiktet när det gäller patienter so överlever 30 dagar efter hjärtstopp.

Jessica Rydell, Miljöpartiet,  som faktiskt är en av de som styr Landstinget i Kalmar län gör ett häpnadsväckade uttalande då hon meddelar att hon är är bekymrad över Landstinget i Kalmar läns siffror. Otroligt att man som styrande politiker känner sig bekymrad över hur det fungerar. Förstår inte Jessica Rydell att det faktiskt är just på grund av hennes, Anders Henrikssons, Linda Fleetwoods styre som det blivit såhär tillsammans med Alf Jönssons (landstingsdirektör) ekonomiska styre som är hämmande enligt utredning.

Läs mer:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=5797158

Inlägget Landstinget i Kalmar län får kritik igen dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Vart har pengarna tagit vägen KLT?

I en insändare i Barometern undrar man vart alla pengar tagit vägen som skulle satsas då landstinget i Kalmar län år 2012 övertog ledarskapet för KLT. Insändaren berättar om att landstinget lovat satsningen ”Kalmar länstrafik drar igång den största satsningen på kollektivtrafiken de senaste 30 åren”.

KLT verkar ha glömt bort satsningen

Det verkar som om KLT glömt bort hela satsningen för det som hänt är att samma år försämrade man trafiken genom att ta bort turer från mindre samhällen där man exempelvis tog bort alla turer på lördagar och söndagar.

Resultatet av satsningen är alltså att man lagt till lite fler linjer i ”storstäderna” i länet och trafiken mellan dessa. Däremot verkar landstingsledningen med Karl-Johan Bodell och Alf Jönsson i spetsen helt urholka glesbygden.

Man undrar varför ledningen i KLT inte pratar med sina egna anställda och se om de har egna idéer om hur man kan lösa saker och ting istället för att Bodell varje gång ska böja sig i varje läge för landstingsdirektör Alf Jönsson. Man kan undra varför man isåfall innehar ämbetet.

Gång på gång verkar det som om landstingsledningen faller till korta och man undrar varför en sådan person som landstingsråd Anders Henriksson inte gör något åt saken. Man kan tycka att det är hans ansvar som ytterst ansvarig att få en fungerande organisation istället för att gömma sig bland floskler och dölja hårda fakta. Kan han inte driva verksamheten bör han bytas ut per omgående, men tyvärr finns nog ingen självinsikt.

Det skulle vara väldigt intressant att få veta i vilka frågor som Anders Henriksson tycker att man faktiskt inte skött sig under de många åren de varit i ledande position. Tycker man enbart att man brister i cancervårdsköer eller kan man faktiskt se hela bilden?

Länk till insändare
http://www.barometern.se/reagera/debatt/vart-tog-alla-pengar-vagen(4185447).gm

Inlägget Vart har pengarna tagit vägen KLT? dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Jessica Rydell vill släppa journaler fria trots kritik

Landstingsrådet Jessica Rydell gör nu ett utspel och vill släppa alla journaler fria på Internet till alla medborgare. Tyvärr verkar hon inte läst all kritik som kommit från läkarhåll i Uppsala där IT-direktör Petter Könberg överhuvudtaget inte förmedlat till politikerna riskerna med att göra detta utan helt enkelt gått på ministerstyre, vilket är livsfarligt. Jessica Rydell verkar inte heller ha läst om den lilla fadäsen som hänt Stockholms läns landsting där samtligas journaler låg öppna utan brandvägg ett bra tag där mycket kunnat läckt ut.

Jessica Rydell verkar göra politiskt utspel

Tyvärr verkar det som om Jessica Rydell gör ett politiskt utspel för att vinna röster, men även denna gång har hon helt missat målet, likväl som hon gjorde med vindkraften. Det hon inte alls verkar ha tagit hänsyn till är följande:

1. Hur kan man garantera att det är rätt person som läser journalen bara för att möjligheten finns systemmässigt att tillgängliggöra journalerna?

2. Vem tolkar anteckningarna för patienterna eftersom patienten omöjligt kan tolka nyanser i en text?

3. Genom att öppna upp på Internet öppnar man även för möjligheten att journaler läcker ut, vem tar då på sig ansvaret?

4. Vem bestämmer hur data ska presenteras?

5. Systemen finns möjligtvis, men har riskanalyser gjorts? Konsekvensanalyser?

Man bör även ha med i beräkningen att då dessa anteckningar skrevs så hade läkarna ingen aning om att de skulle presenteras för 3:e part och hade förmodligen formulerat sig mer ”stelt” för att ingenting ska kunna misstolkas av en 3:e part som anteckningarna inte var ämnade för. Det går inte att undgå att undra vilken fakta Jessica Rydell lutar sig mot då hon helt plötsligt hasplar ur dig att göra 233.000 medborgares journaler tillgängliga på Internet med en möjlighet för ca 9 miljarder människor att ta del av dem. Till hennes försvar kanske man kan hävda att hon aldrig hört talas om hackare.

Hela inlägget av Rydell finns:
http://www.barometern.se/reagera/debatt/viktigt-att-se-din-journal-pa-natet(4173883).gm

Inlägget Jessica Rydell vill släppa journaler fria trots kritik dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstingsdirektör Alf Jönsson mörkar för politiker

Landstingsdirektör Alf Jönsson försöker mörka ett stort underskott på 4 miljoner för Länsmuséet i Kalmar och sätter nu politiker i ett gisslandrama. Landstingsdirektören ringer på tisdagskvällen till landstingsrådet Christer Jonsson (c). Alf Jönsson som är ekonom och säger sig ha fullständig kontroll på landstingets verksamheters ekonomi har alltså antingen ”missat” en verksamhet helt, eller så har han medvetet väntat med att ge informationen så att politikerna inte ska ha någon chans alls att ta reda på vad som hänt och varför.

Landstingsdirektör Alf Jönsson för politiker bakom ljuset

Länsmuséet som är en del av landstinget i Kalmar län har alltså de senaste dagarna helt plötsligt hamnat i akut ekonomisk kris trots att landstingsdirektör Alf Jönsson är en som starkt styr efter just ekonomin och att han skulle missat detta känns väldigt främmande. Frågan är då om han missat en hel verksamhet eller om han medvetet väntat med beslutet. Ingen av  anledningarna är godtagbara om man anser sig ha kontroll över sin verksamhet.

Med tanke på att landstingsdirektör Alf Jönsson slänger ut pengar både till häger och vänster nuförtiden kan man förstå att han mörkar detta underskott för att få det att framstå som oväntat och inget han kunnat göra något åt. Tyvärr för landstingsdirektör Alf Jönsson har ju flytten varit känd sedan lände så frågan är hur länge politikerna ska lite på hans kompetens. I denna fråga har det dock inget med kompetens att gör, som det har att gör i så många andra fall han gjort bort sig i, utan mer att han medvetet fört sina uppdragsgivare bakom ljuset. Tyvärr verkar det inte som om politikerna själva kommit på det ännu. Vi hoppas, och vet faktiskt, att vissa politiker läser denna portal väldigt ofta så visa gärna att ni är något att rösta på och visa handlingskraft!

Läs mer om denna historia på:
http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/akut-ekonomisk-kris-for-kalmar-lans-museum(4177561).gm

Inlägget Landstingsdirektör Alf Jönsson mörkar för politiker dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT