A A
RSS

Arkiv | januari, 2014

Landstinget i Kalmar län bland de sämsta på kranskärlssjukdomar

torsdag, januari 30, 2014

0 Kommentarer

Andel döda inom 1 år efter PCI-behandling vid instabil kranskärlssjukdom är katastrofalt inom Landstinget i Kalmar län. Landstinget i Kalmar län visar upp att inte mindre än 5,53% av patienterna DÖR inom 1 år efter att ha fått PCI-behandling. Där är äver 100% sämre än Landstinget Kronoberg som visar bäst siffror. Källa: SWEDEHEART – SCAAR. […]

Reperfusionsbehandlade patienter näst sämst hos Landstinget Kalmar

onsdag, januari 22, 2014

0 Kommentarer

Andel patienter som reperfusionsbehandlas vid ST-höjningsinfarkt, 2012. Avser patienter 79 år och yngre. Landstinget Kalmar är här näst sämst av alla landsting i Sverige med hela 75,7% patienter som behandlas. Landstinget är alltså näst sämst med sina 75,7% som ska jämföra med Landstinget Dalarna som har hela 95,5%. Det känns åter som vi satsat rätt […]

ÖVER 30% döda män för Landstinget i Kalmar län

måndag, januari 20, 2014

0 Kommentarer

Landstinget i Kalmar län visar katastrofala siffror när det gäller andel döda män. inom 28 dagar efter hjärtinfarkt. Landstinget i Kalmar län uppvisar siffror i form av att MER än 30% av de  män som haft hjärtinfarkt inom 28 dagar är döda då de tas om hand av Landstinget i Kalmar län. Källa: Patientregistret och […]

Hjärtsjukvård – Kalmar läns landsting näst sämst i Sverige

fredag, januari 17, 2014

0 Kommentarer

Kalmar läns landsting näst sämst i Sverige! Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste orsaken till död och en av de vanligaste orsakerna till invaliditet i Sverige. Akut hjärtinfarkt, som 2012 drabbade knappt 30 000 individer, är den vanligaste dödsorsaken bland hjärt-kärlsjukdomarna. Vården av akut hjärtinfarkt har genomgått snabba förändringar under den senaste tioårsperioden, vilket medfört en påtagligt minskad dödlighet. Både hälsodataregister vid Socialstyrelsen […]

Inte ens 41% når målen för blodtryck på landstinget Kalmar

onsdag, januari 15, 2014

0 Kommentarer

Hos landstinget i Kalmar län visar det sig att inte ens 41% av patienterna når målen för blodtryck. Återigen visar det sig att det möjligtvis inte är rätt konstellation att styra landstinget. Alf Jönsson, Ekonom, Anders Henriksson, utbildad elektriker och slutligen Ragnhild Holmberg, utbildad sjuksköterska verkar gång på gång hamna i boten av jämförelser med […]

Enbart 11% når målet hos Landstinget i Kalmar län

torsdag, januari 9, 2014

0 Kommentarer

Jämförelsen rör andel patienter med typ 1-diabetes som når mål för blodsockervärde (HbA1c <52 mmol/mol). Alf Jönsson, Ragnhild Holmberg och Anders Henriksson visar även här KATASTROFALA siffror. Enbart 11% av patienterna når målen som ska uppnås. Inte nog med detta, resultatet har försämrats jämfört med tidigare mätningar. Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret Inlägget Enbart 11% […]