Månadsarkiv: januari 2014

Landstinget i Kalmar län bland de sämsta på kranskärlssjukdomar

Andel döda inom 1 år efter PCI-behandling vid instabil kranskärlssjukdom är katastrofalt inom Landstinget i Kalmar län.

Landstinget i Kalmar län visar upp att inte mindre än 5,53% av patienterna DÖR inom 1 år efter att ha fått PCI-behandling. Där är äver 100% sämre än Landstinget Kronoberg som visar bäst siffror.

Källa: SWEDEHEART – SCAAR.

Kommentar: Med dessa siffrorna kan man undra om det är rätt att en utbildad sjuksköterska i form av Hälso- & sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg styr hela Landstinget i Kalmar län när det gäller sjukvård. Man kan undra hur långt det ska gå innan man själv inser man tagit på sig för stor kostym.

Inlägget Landstinget i Kalmar län bland de sämsta på kranskärlssjukdomar dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Reperfusionsbehandlade patienter näst sämst hos Landstinget Kalmar

Andel patienter som reperfusionsbehandlas vid ST-höjningsinfarkt, 2012. Avser patienter 79 år och yngre. Landstinget Kalmar är här näst sämst av alla landsting i Sverige med hela 75,7% patienter som behandlas.

Landstinget är alltså näst sämst med sina 75,7% som ska jämföra med Landstinget Dalarna som har hela 95,5%.

Det känns åter som vi satsat rätt med 300 miljoner på vindkraft med Jessica Rydell, Anders Henriksson och Linda Fleetwood i spetsen.

Källa: SWEDEHEART – RIKS-HIA

Inlägget Reperfusionsbehandlade patienter näst sämst hos Landstinget Kalmar dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

ÖVER 30% döda män för Landstinget i Kalmar län

Landstinget i Kalmar län visar katastrofala siffror när det gäller andel döda män. inom 28 dagar efter hjärtinfarkt.

Landstinget i Kalmar län uppvisar siffror i form av att MER än 30% av de  män som haft hjärtinfarkt inom 28 dagar är döda då de tas om hand av Landstinget i Kalmar län.

Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Kommentar: Det känns väldigt tryggt med en utbildade elektrikern Anders Henriksson, den utbildade sjuksköterskan Ragnhild Holmberg och den utbildade ekonomen Alf Jönsson vid rodret. De verkar verkligen väl lämpade att styra ett landsting som ska ha ha hand om all vård i ett län. Skruva i lampor ok, men styra ett landsting?

Inlägget ÖVER 30% döda män för Landstinget i Kalmar län dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Hjärtsjukvård – Kalmar läns landsting näst sämst i Sverige

Kalmar läns landsting näst sämst i Sverige!

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste orsaken till död och en av de vanligaste orsakerna till invaliditet i Sverige. Akut hjärtinfarkt, som 2012 drabbade knappt 30 000 individer, är den vanligaste dödsorsaken bland hjärt-kärlsjukdomarna. Vården av akut hjärtinfarkt har genomgått snabba förändringar under den senaste tioårsperioden, vilket medfört en påtagligt minskad dödlighet.

Både hälsodataregister vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister är källor till indikatorerna. Bortsett från RIKS-HIA/SWEDEHEART presenteras kvalitetsregistren i samband med respektive indikator, då även täckningsgrad och andra aspekter på datakvalitet kommenteras.

Kvalitetsregistret RIKS-HIA, som nu ingår i det större hjärtregistret SWEDEHEART, är källa till fyra av indikatorerna. Där registreras uppgifter om de infarktpatienter som är intagna för hjärtintensivvård vid sjukhusen. Alla landets 70 sjukhus som bedriver akut hjärtsjukvård deltar, men vid alla sjukhus finns infarktpatienter som inte rapporterats till RIKS-HIA.

Rapporteringen till RIKS-HIA för 2011 har jämförts med den till Patientregistret (PAR), i en jämförelse av registrens täckningsgrad. 72 procent av hjärtinfarktfallen rapporterades till RIKS-HIA, medan PAR hade 99 procent av fallen. Variationen i täckningsgrad mellan sjukhusen är större än den mellan landstingen.

En stor andel av de personer som dör på grund av hjärtsjukdom avlider redan före ankomst till sjukhus på grund av ett plötsligt hjärtstopp. Hjärtstoppet föregås nästan alltid av ett kammarflimmer. Den viktigaste behandlingen för flertalet av dessa personer är en elektrisk chock över hjärtat med en så kallad hjärtstartare, en defibrillator, som kan återföra hjärtat till normal funktion. Det tar dock i de flesta fall alltför
lång tid från hjärtstoppet till den elektriska behandlingen för att patienten ska överleva. Sannolikheten att överleva ökar dramatiskt om personens andning och cirkulation kan hållas igång på konstgjord väg i väntan på ambulansens ankomst, med hjärtlungräddning (HLR).

Landstinget  i Kalmar län är här NÄST SÄMST i Sverige med enbart 7,7% överlevande 30 dagar efter hjärtstopp med påbörjad hjärt-lungräddning utanför sjukhus

Källa: Svenskt register för hjärt-lungräddning.

Kommentar: Känns tryggt att ha den utbildade elektrikern Anders Henriksson och den utbildade ekonomen Alf Jönsson som högst styrande organ för Kalmar läns landsting.

Inlägget Hjärtsjukvård – Kalmar läns landsting näst sämst i Sverige dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Inte ens 41% når målen för blodtryck på landstinget Kalmar

Hos landstinget i Kalmar län visar det sig att inte ens 41% av patienterna når målen för blodtryck. Återigen visar det sig att det möjligtvis inte är rätt konstellation att styra landstinget. Alf Jönsson, Ekonom, Anders Henriksson, utbildad elektriker och slutligen Ragnhild Holmberg, utbildad sjuksköterska verkar gång på gång hamna i boten av jämförelser med andra landsting.

Mätningen gäller: Andel patienter med typ 1-diabetes som når mål för blodtryck (<130/80 mmHg)

Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret

Inlägget Inte ens 41% når målen för blodtryck på landstinget Kalmar dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Enbart 11% når målet hos Landstinget i Kalmar län

Jämförelsen rör andel patienter med typ 1-diabetes som når mål för blodsockervärde (HbA1c <52 mmol/mol). Alf Jönsson, Ragnhild Holmberg och Anders Henriksson visar även här KATASTROFALA siffror. Enbart 11% av patienterna når målen som ska uppnås.

Inte nog med detta, resultatet har försämrats jämfört med tidigare mätningar.

Källa: NDR – Nationella Diabetesregistret

Inlägget Enbart 11% når målet hos Landstinget i Kalmar län dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT