A A
RSS

Kalmar läns landsting sämst på miniinvasiva gallstensoperationer

fre, Dec 13, 2013

Nyheter

Enligt GallRiks är Kalmar läns landsting sämst på att ge miniinvasiva operationer när det gäller gallstensoperationer.

Enbart 64,9% av patienterna får miniinvasiv vård vilket placerar landstinget i Kalmar längst ner på listan över landsting. Det landstinget som ger mest miniinvasiva gallstensoperationer är Örebro läns landsting som ger hela 95,9% miniinvasiva operationer.

Vad håller landstinget i Kalmar län på med? Varför ger man inte mer operationer med miniinvasiv teknik? Kan ledningen i form av Hälso- och sjukvårdsdiorektör Ragnhild Holmberg samt Landstingsdirektör Alf Jönsson för lite om verksamheten för att kunna driva den?

Källa: GallRiks – Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi

Inlägget Kalmar läns landsting sämst på miniinvasiva gallstensoperationer dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Tags: , , , , ,

Leave a Reply