Månadsarkiv: december 2013

24% kvinnor har komplikationer 2 månader efter operation för urininkontinens

Ytterligare jämförelser har gjorts och även denna är gjord för kvinnor och hur många som upplever komplikationer 2 månader efter operation.

Här visar Kalmar läns landsting och dess chefer i form av Alf Jönsson, Anders Henriksson och Ragnhild Holmberg skrämmande siffror. Nästan var 4:e kvinna upplever komplikationer 2 månader efter operation för urininkontinens.

Källa: Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret

Inlägget 24% kvinnor har komplikationer 2 månader efter operation för urininkontinens dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

21% kvinnor meddelar komplikationer efter operation för livmoderframfall

Mer än var 5:e kvinna som opererats för livmoderframfall meddelar att de fortfarande har komplikationer 2 månader efter operation.

Med en siffran visar landstinget med Alf Jönsson och Anders Henriksson i spetsen att man är långt efter det bästa landstinget Jämtland där enbart ca 11% meddelar de har komplikationer.

Källa: Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret

Inlägget 21% kvinnor meddelar komplikationer efter operation för livmoderframfall dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Katastrofsiffror för landstinget gällande döda barn 28 dagar efter födseln

Landstinget i Kalmar län med landstingsdirektör Alf Jönsson i spetsen presenterar i denna mätningen att man är 283% sämre än det bästa landstinget; Jämtland.

Kalmar visar även att man från förra mätperioden har blivit ännu sämre än vad man varit innan så trenden pekar nedåt.

Källa: Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen

Inlägget Katastrofsiffror för landstinget gällande döda barn 28 dagar efter födseln dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Kalmar län har högst antal dödfödda och sämre har det blivit

Landstinget i Kalmar län är det landsting som rapporterar högst antal dödfödda per 1000 barn (≥28 fullgångna graviditetsveckor) .

Det mest skrämmande i detta är att Kalmar blivit sämre åren 2007-2011 jämfört med 2002-2006.

Kalmar läns landsting har rapporterat inte mindre än 59,5% sämre än landstinget som är bäst på detta, Landstinget Kronoberg.

Källa: Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen

Inlägget Kalmar län har högst antal dödfödda och sämre har det blivit dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Kalmar läns landsting sämst på miniinvasiva gallstensoperationer

Enligt GallRiks är Kalmar läns landsting sämst på att ge miniinvasiva operationer när det gäller gallstensoperationer.

Enbart 64,9% av patienterna får miniinvasiv vård vilket placerar landstinget i Kalmar längst ner på listan över landsting. Det landstinget som ger mest miniinvasiva gallstensoperationer är Örebro läns landsting som ger hela 95,9% miniinvasiva operationer.

Vad håller landstinget i Kalmar län på med? Varför ger man inte mer operationer med miniinvasiv teknik? Kan ledningen i form av Hälso- och sjukvårdsdiorektör Ragnhild Holmberg samt Landstingsdirektör Alf Jönsson för lite om verksamheten för att kunna driva den?

Källa: GallRiks – Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi

Inlägget Kalmar läns landsting sämst på miniinvasiva gallstensoperationer dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Hälso- och sjukvårdsdirektör följer ej utvecklingen

Det har länge varit oklart om antibiotika behöver ges vid elektiv (planerad) kolecystektomi för att förebygga att operationen medför infektionskomplikationer.

Det finns emellertid nu flera studier som visar att förebyggande behandling med antibiotika inte minskar risken för infektionskomplikationer, bland annat en studie som är baserad på ett relativt stort antal opererade patienter från GallRiks. Därför rekommenderas nu att inte ge förebyggande antibiotikabehandling vid elektiv kolecystektomi.

Vad gör då landstinget i Kalmar län, jo man fortsätter ge antibiotika och mycket av det. Man är klart sämst i landet på att anamma de nya rönen om att inte behandla med antibiotika och hela 26,8% får fortfarande behandling. De som kommit längst är grannlandstinget Kronoberg som enbart ger antibiotika till 8,8%.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg (utbildad sjuksköterska) och landstingsdirektör Alf Jönsson verkar antingen inte vara insatta i ämnet vård eller så verkar de bara strunta i nya rön. Att begära att den utbildade elektrikern Henriksson skulle kunna detta kan man knappast begära.

Källa: GallRiks – Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi

Inlägget Hälso- och sjukvårdsdirektör följer ej utvecklingen dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Landstinget i Kalmar bland de sämsta på blödande magsår

Andel döda inom 1 år efter sjukhusvård för blödande magsår är något så pass viktigt att man ville göra en jämförelse mellan olika landsting.

Kalmar läns landsting är i bottenskrapet bland landsting där andel döda inom 1 år efter  sjukhusvård är inte mindre än 21,1%.

Det betyder att var 5:e patient som kommit i kontakt med Kalmar läns landsting för blödande magsår har dött, dvs av 100 personer så dör över 21 av dem.

Kan det vara dags att byta högsta ledning och faktiskt fokusera på vården istället för byggnader, vindkraftverk, tåg och fastighetsservice.

Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Inlägget Landstinget i Kalmar bland de sämsta på blödande magsår dök först upp på Kalmar LT.

Kalmar LT

Kalmar läns landsting sämst i Sverige för lungcancerpatienter

Väntetiden för patienter från remissankomst till specialistklinik till man beslutar om behandling av lungcancer är skrämmande för landstinget i Kalmar län.

Man är på denna punkt sämst i Sverige med en väntetid på hela 43 dagar. Jämför detta med bästa landstinget, Örebro, som har en väntetid på 18 dagar. Det tar alltså med än dubbelt så lång tid för landstinget i Kalmar län, vilket är en katastrof då ju tidigare man sätter in behandling desto bättre förutsättningar

Källa: Nationellt lungcancerregister

Inlägget Kalmar läns landsting sämst i Sverige för lungcancerpatienter dök först upp på Tribunalen i Kalmar län.

Kalmar LT

Män med prostatacancer får vänta onödigt länge i Kalmar

Väntetid från remissdatum till första besök hos specialist vid utredning för prostatacancer är ytterligare en sak som Sveriges kommuner och landstinget ha gjort en jämförelse mellan olika landsting på.

Landstinget i Kalmar län visar skrämmande långa väntetider för prostatacancerpatienter.

Väntetiden är hela 58 dagar till man får träffa en specialist, medan i Halland får man vänta 28 dagar. Kalmar läns landsting är med dessa siffrorna 3:e sämsta landsting.

Det positiva i detta är att när landstinget väl tar emot patienterna gör det i bra lokaler eftersom Kalmar har istället för vård satsat på byggnationer och fastighetsservice, vilket man kan tycka kanske inte skulle vara det primära.

Vad har Hälso- och sjukvårdsdirektör (sjuksköterskan) Ragnhild Holmberg och landstingsdirektör Alf Jönsson (ekonom) att säga om det kan man undra. Undrar även om de får påstötningar om detta av den utbildade elektrikern Anders Henriksson som är ytterst ansvarig för vården i Kalmar län.

Källa: Nationella Prostatacancerregistret

Inlägget Män med prostatacancer får vänta onödigt länge i Kalmar dök först upp på Tribunalen.

Kalmar Läns tribunal