A A
RSS

Arkiv | december, 2013

24% kvinnor har komplikationer 2 månader efter operation för urininkontinens

söndag, december 29, 2013

0 Kommentarer

Ytterligare jämförelser har gjorts och även denna är gjord för kvinnor och hur många som upplever komplikationer 2 månader efter operation. Här visar Kalmar läns landsting och dess chefer i form av Alf Jönsson, Anders Henriksson och Ragnhild Holmberg skrämmande siffror. Nästan var 4:e kvinna upplever komplikationer 2 månader efter operation för urininkontinens. Källa: Nationella […]

21% kvinnor meddelar komplikationer efter operation för livmoderframfall

fredag, december 27, 2013

0 Kommentarer

Mer än var 5:e kvinna som opererats för livmoderframfall meddelar att de fortfarande har komplikationer 2 månader efter operation. Med en siffran visar landstinget med Alf Jönsson och Anders Henriksson i spetsen att man är långt efter det bästa landstinget Jämtland där enbart ca 11% meddelar de har komplikationer. Källa: Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi […]

Katastrofsiffror för landstinget gällande döda barn 28 dagar efter födseln

torsdag, december 26, 2013

0 Kommentarer

Landstinget i Kalmar län med landstingsdirektör Alf Jönsson i spetsen presenterar i denna mätningen att man är 283% sämre än det bästa landstinget; Jämtland. Kalmar visar även att man från förra mätperioden har blivit ännu sämre än vad man varit innan så trenden pekar nedåt. Källa: Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen Inlägget Katastrofsiffror för landstinget gällande döda […]

Kalmar län har högst antal dödfödda och sämre har det blivit

tisdag, december 24, 2013

0 Kommentarer

Landstinget i Kalmar län är det landsting som rapporterar högst antal dödfödda per 1000 barn (≥28 fullgångna graviditetsveckor) . Det mest skrämmande i detta är att Kalmar blivit sämre åren 2007-2011 jämfört med 2002-2006. Kalmar läns landsting har rapporterat inte mindre än 59,5% sämre än landstinget som är bäst på detta, Landstinget Kronoberg. Källa: Medicinska födelseregistret, […]

Kalmar läns landsting sämst på miniinvasiva gallstensoperationer

fredag, december 13, 2013

0 Kommentarer

Enligt GallRiks är Kalmar läns landsting sämst på att ge miniinvasiva operationer när det gäller gallstensoperationer. Enbart 64,9% av patienterna får miniinvasiv vård vilket placerar landstinget i Kalmar längst ner på listan över landsting. Det landstinget som ger mest miniinvasiva gallstensoperationer är Örebro läns landsting som ger hela 95,9% miniinvasiva operationer. Vad håller landstinget i […]

Hälso- och sjukvårdsdirektör följer ej utvecklingen

onsdag, december 11, 2013

0 Kommentarer

Det har länge varit oklart om antibiotika behöver ges vid elektiv (planerad) kolecystektomi för att förebygga att operationen medför infektionskomplikationer. Det finns emellertid nu flera studier som visar att förebyggande behandling med antibiotika inte minskar risken för infektionskomplikationer, bland annat en studie som är baserad på ett relativt stort antal opererade patienter från GallRiks. Därför rekommenderas nu att […]

Landstinget i Kalmar bland de sämsta på blödande magsår

måndag, december 9, 2013

0 Kommentarer

Andel döda inom 1 år efter sjukhusvård för blödande magsår är något så pass viktigt att man ville göra en jämförelse mellan olika landsting. Kalmar läns landsting är i bottenskrapet bland landsting där andel döda inom 1 år efter  sjukhusvård är inte mindre än 21,1%. Det betyder att var 5:e patient som kommit i kontakt […]

Kalmar läns landsting sämst i Sverige för lungcancerpatienter

söndag, december 8, 2013

0 Kommentarer

Väntetiden för patienter från remissankomst till specialistklinik till man beslutar om behandling av lungcancer är skrämmande för landstinget i Kalmar län. Man är på denna punkt sämst i Sverige med en väntetid på hela 43 dagar. Jämför detta med bästa landstinget, Örebro, som har en väntetid på 18 dagar. Det tar alltså med än dubbelt […]

Män med prostatacancer får vänta onödigt länge i Kalmar

söndag, december 8, 2013

0 Kommentarer

Väntetid från remissdatum till första besök hos specialist vid utredning för prostatacancer är ytterligare en sak som Sveriges kommuner och landstinget ha gjort en jämförelse mellan olika landsting på. Landstinget i Kalmar län visar skrämmande långa väntetider för prostatacancerpatienter. Väntetiden är hela 58 dagar till man får träffa en specialist, medan i Halland får man […]